Vogels, Rob

Rob Vogels

 • Naam:

  drs. R.J.C. (Rob) Vogels

 • Functie:

  Patholoog

 • Studie:

  Geneeskunde (2007-2012)

 • Specialisatie:

  Patholoog Radboudumc Nijmegen (2012-2017)

 • Aandachtsgebieden:

  Gynaecopathologie, Longpathologie, Cytologie, Weke delen pathologie, Hoofd-hals pathologie

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  19916234101

Geneeskunde

Tijdens mijn HBO-opleiding tot analist (afstudeerrichting histologie/cytologie) is mijn interesse ontstaan voor het vak. Daarvoor wist ik niet goed wat ik wilde worden. Ik besloot geneeskunde te gaan studeren aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met als doel patholoog te worden. De interesse in de pathologie is tijdens deze periode alleen maar sterker geworden. 

Werken voor een groot en innovatief lab

Sinds juli 2017 werk ik als patholoog bij voormalig Stichting PAMM. Een groot laboratorium met veel casuïstiek (van veelvoorkomend tot zeldzaam). En een innovatief laboratorium (met name digitale pathologie) waar ik me graag wil toeleggen op enkele aandachtsgebieden en wil meewerken aan innovaties binnen het vakgebied.

Geïnteresseerd in toekomstige ontwikkelingen

Het visuele aspect van het vak spreekt me het meest aan, we zien daadwerkelijk wat er met de patiënt aan de hand is en stellen hiermee een diagnose, waar onze collega specialisten en patiënten mee verder kunnen. Daarnaast maken innovaties binnen het vakgebied het extra interessant, denk hierbij met name aan de integratie van moleculaire diagnostiek en digitale pathologie waarbij in de toekomst artificiële intelligentie ons waarschijnlijk gaat helpen de diagnostiek nog sneller, beter en efficiënter te kunnen doen.

Lees verder

Ghuijs, Petra

Petra Ghuijs

 • Naam:

  drs. P.M. (Petra) Ghuijs

 • Functie:

  Patholoog

 • Studie:

 • Specialisatie:

 • Aandachtsgebieden:

  Dermatopathologie, Uropathologie, Kinderpathologie

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  19916163201

Lees verder

Zwam, Peter van

Peter van Zwam

 • Naam:

  drs. P. (Peter) van Zwam
 • Functie:

  Patholoog

 • Studie:

  Medische Biologie, Radboud Universiteit (1997-2002), Geneeskunde, Radboud Universiteit (2001-2007)

 • Specialisatie:

  Patholoog, Radboud Universiteit (2007-2012)

 • Aandachtsgebieden:

  Hematopathologie, Longpathologie, Weke delen pathologie, Neuro-endocriene tumorpathologie, Dermatopathologie

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  69066054501

Biologie

Het vak biologie sprak mij altijd al aan. Gezien een uitloting voor de studie geneeskunde, koos ik voor de richting biologie. Medische biologie trok in het bijzonder mijn aandacht. Uiteindelijk werd ik een paar jaar later wel ingeloot voor medicijnen en besloot beide studies te vervolmaken.

Gehele lichaam

De keuze voor pathologie als specialisme in de studie was snel gemaakt. Ik wilde me niet alleen bezighouden met het hart, de long, het oog of een ander orgaan maar was op zoek naar een vakgebied dat het gehele lichaam omvat. Bij pathologie is dat het geval.’ Daarnaast sprak de combinatie van theorie en praktijk mij erg aan: in mijn dagelijkse praktijk ben ik niet alleen theoretisch bezig maar behoren bijvoorbeeld obducties en macroscopisch onderzoek ook tot mijn werkzaamheden.’

Moleculaire diagnostiek

Binnen Eurofins PAMM ben ik samen met de moleculair bioloog verantwoordelijk voor de moleculaire diagnostiek. De automatisering en digitale pathologie zijn gebieden waarin ik veel ontwikkelingen verwacht. Predictive pathologie zal de therapiekeuze meer en meer gaan beïnvloeden.

Lees verder

Visser, Nicole

Nicole Visser

 • Naam:

  dr. N.C.M. (Nicole) Visser

 • Functie:

  Patholoog

 • Studie:

  Geneeskunde, Radboud Universiteit Nijmegen (2005-2011)

 • Specialisatie:

  Patholoog, Radboud universitair medisch centrum (2012-2018)

 • Aandachtsgebieden:

  Gynaecopathologie, Kinderpathologie, Mammapathologie

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  19915084501

Oplossen van de puzzel

Mijn interesse voor de pathologie is al tijdens mijn studie geneeskunde ontstaan. In de laatste fase van mijn geneeskunde opleiding ben ik via het wetenschappelijk onderzoek in aanraking gekomen met de pathologie en het werk als klinisch patholoog. Wat mij aanspreekt bij het vak als patholoog is de betrokkenheid bij het diagnostisch proces en het oplossen van de puzzel om tot een diagnose te komen voor de patiënt.

Promotieonderzoek

De opleiding tot patholoog heb ik gedaan in het Radboudumc in Nijmegen. De opleiding heb ik gecombineerd met een promotieonderzoek naar de vroege herkenning van patiënten met een hoog risico endometriumcarcinoom.

Specialiseren

Al tijdens mijn opleiding in het Radboudumc heb ik naast een brede basis in de pathologie mij onder andere gespecialiseerd in de gynaecopathologie. Hiervoor heb ik ook een verdiepingsstage gedaan in het Johns Hopkins Hospital in Baltmore in de Verenigde Staten.

Fellowship

Aangezien ik mij na mijn opleiding graag verder wilde ontwikkelen binnen de pathologie ben ik een fellowship gaan doen op het gebied van de gynaecopathologie, mammapathologie en cytologie in het AMC in Amsterdam. Hierna ben ik in 2019 aan de slag gegaan als patholoog bij Eurofins PAMM.

Samenwerking met de ziekenhuizen

Binnen Eurofins PAMM is er een ruim aanbod aan diagnostiek, van zeer veel voorkomende aandoeningen tot zeldzame casus. Het Catharina Ziekenhuis heeft een centrum functie binnen de gynaeco-oncologisch zorg in de regio. Hierdoor is er een ruim aanbod van complexe gynaeco-oncologisch preparaten. Dit maakt het werk interessant en ook een ideale basis voor wetenschappelijk onderzoek. Ik ben intensief betrokken bij onderzoek op het gebied van endometriumcarcinomen in samenwerking met verschillende ziekenhuizen in de regio en het Radboudumc in Nijmegen en MUMC+ in Maastricht.  Door middel van dit onderzoek hoop ik de zorg voor patiënten te kunnen verbeteren.

Opleiden nieuwe collega’s

Daarnaast geeft het mij energie om het enthousiasme voor het vak over te brengen op studenten en arts-assistenten. In mijn rol als opleider pathologie binnen Eurofins PAMM beleef ik veel plezier aan het opleiden van nieuwe collega’s.

Dit maakt Eurofins PAMM een fijne en uitdagende werkplek voor mij.

Lees verder

Nollen-López, Lizette

Lizette Nollen-Lopez

 • Naam:

  drs. L. (Lizette) Nollen-Lopez

 • Functie:

  Patholoog

 • Studie:

  Geneeskunde, Universidad de Guadalajara/ Universiteit Utrecht (1989-1995 en 1996-1997)

 • Specialisatie:

  Patholoog, Universitair Medisch Centrum Maastricht (2000-2001)

 • Aandachtsgebieden:

  Cytologie, Maag-darm-lever pathologie, Uropathologie, Endocriene pathologie

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  69056947701

Ziekteprocessen

Ik kreeg het beroep patholoog met de paplepel ingegoten. Mijn moeder was patholoog en als klein kind ging ik al mee naar het laboratorium. Daarnaast is bijna de hele familie van mijn moeders kant werkzaam in het medisch vakgebied.

Kwalitatief hoogstaande ziekenhuizen

Mijn huwelijk met een Nederlander bracht me (ik ben van oorsprong Mexicaanse) naar Nederland. Mijn  woonplaats werd Eindhoven en van daaruit volgde ik een intensieve taalcursus Nederlands. Na herwaardering van mijn studie geneeskunde in Utrecht rondde ik in het Academisch ziekenhuis in Maastricht mijn opleiding pathologie af, waar ik al een jaar van had afgerond in Mexico. Pathologie is een gebied dat mij altijd heeft aangesproken, mijn hart ligt daar echt. Dit gebied vormt het schakelstuk tussen alle specialismen. Je neemt met je eigen ogen waar, wat er onder je microscoop gebeurt. Dat blijft fascinerend!

Werkplek

Nog tijdens mijn opleiding in Maastricht, solliciteerde ik naar een werkplek bij voormalig Stichting PAMM in Eindhoven. Eurofins PAMM staat bekend als een sterk laboratorium in de regio. Daarnaast vind ik het interessant dat het laboratorium diensten verleent voor verschillende kwalitatief hoogstaande ziekenhuizen. Ook de huisartsen vormen een grote doelgroep. Kortom: een grote club, met veel mogelijkheden, die veel diensten aanbiedt.

Afwisseling

De moderne en innovatieve faciliteiten van het laboratorium spreken mij ook zeer aan. Een werkdag is nooit saai. De afwisseling maakt dat dit een beroep is dat ik wil blijven uitoefenen, totdat ik niet meer kan. Je werkt samen met andere disciplines, voert besprekingen, bekijkt coupes, stelt diagnoses en bekijkt welke behandeltrajecten mogelijk zijn. Toch is het werk ook wel eens een emotionele belasting, door de materie waarmee je te maken hebt: Achter ieder materiaal, zit een verhaal. Daarachter schuilt een mens, een geschiedenis. Wanneer ik daar bij stilsta, heb ik het wel eens moeilijk. Vanwege de menscomponent hecht ik er erg aan zo zorgvuldig mogelijk te handelen.

Lees verder

Lijnschoten, Ineke van

Ineke van Lijnschoten

 • Naam:

  dr. G. (Ineke) van Lijnschoten

 • Functie:

  Patholoog

 • Studie:

  Geneeskunde, VU Amsterdam (1980-1987)

 • Specialisatie:

  Patholoog, Erasmus Universiteit (1994-2000)

 • Aandachtsgebieden:

  Kinderpathologie, Mammapathologie, Maag-darm-lever pathologie

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  9022614901

Menselijk lichaam

Ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar de werking van het menselijk lichaam. Na mijn opleiding geneeskunde besloot ik te willen promoveren. Tijdens die onderzoeksperiode kwam mijn interesse voor pathologie steeds sterker naar voren. Ik besloot de opleiding pathologie te gaan volgen. 

Taakspecialisatie

De keuze voor het toenmalige PAMM was, na het afronden van de pathologie specialisatie, snel gemaakt. In 2000 ging ik in Eindhoven aan de slag. Eurofins PAMM is een van de grotere laboratoria in Nederland met een legio aan mogelijkheden. Een dergelijk groot laboratorium, niet-academisch, is bijzonder in Nederland. De schaalgrootte maakt dat we hier intern een duidelijke taakspecialisatie tot stand kunnen brengen.

Diagnostiek

In de afgelopen jaren heb ik het vakgebied zien evolueren: de manier van diagnostiek is gewijzigd, wat ook een verandering in richtlijnen met zich heeft meegebracht. Daarnaast is de opkomst van de moleculaire biologie uiteraard van groot belang voor ons onderzoeksterrein.

Afwisseling

De afwisseling in dagelijkse werkzaamheden is een aspect van het werk dat mij zeer aantrekt. Geen enkele dag is hetzelfde. Juist de combinatie van werkzaamheden – uitsnijden, obducties, microscopisch werk – spreekt me zeer aan. Daarnaast bestaat een groot deel van onze dag uit het bespreken van diverse casussen. Het is dus deels hand- en deels denkwerk. Dat blijft uitdagend.   

Lees verder

Huysentruyt, Clément

Clément Huysentruyt

 • Naam:

  drs. C.J. (Clément) Huysentruyt

 • Functie:

  Patholoog

 • Studie:

  Geneeskunde, Katholieke Universiteit Leuven (1999-2006)

 • Specialisatie:

  Patholoog, Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (2006-2011)

 • Aandachtsgebieden:

  Maag-darm-lever pathologie, Neuro-endocriene tumorpathologie, Dermatopathologie, Longpathologie

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  19065647601

Oog in oog met ziektes

Al vroeg tijdens mijn Geneeskunde opleiding werd ik ‘gebeten’ door de pathologiemicrobe. Ik vind het uitermate boeiend om te weten hoe ziektebeelden ontstaan en welk mechanisme daar achter zit. Dat helpt je namelijk enorm om te begrijpen waarom een ziekte precies die klachten met zich meebrengt en waarom ze reageert op een bepaalde behandeling. Als patholoog sta je elke dag – letterlijk – oog in oog met de ziektes: enerzijds door afwijkende organen met het blote oog op afwijkingen te controleren, anderzijds door microscopisch op zoek te gaan naar de boosdoeners die alle ellende veroorzaken en nu steeds meer en meer ook door kleine foutjes in het DNA van bijvoorbeeld kankercellen op te sporen. Als je die gevonden hebt, kun je de ziekte een naam geven en kan de huisarts, chirurg of oncoloog verder met het opstellen van een behandelplan.

Oog viel op groot streeklaboratorium

Na mijn Geneeskunde opleiding aan de Katholieke Universiteit van Leuven (België), heb ik mijn opleiding tot klinisch patholoog genoten in het Maastrichts Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en heb ik mijn perifere opleiding gedaan in het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Daarna viel mijn oog op Eurofins PAMM, toen nog Stichting PAMM, omdat een dergelijk groot streeklaboratorium dat voor topklinische ziekenhuizen werkt, alsook voor kleinere ziekenhuizen en huisartsen, enorm veel uitdagingen biedt. Er is blootstelling aan heel diverse ziektebeelden en tegelijk beschikken we over de modernste technieken om adequate diagnoses te kunnen stellen. Daarnaast staat het ons toe om, gezien het grote aanbod, ons extra te verdiepen in specifieke deelgebieden. Als gevolg daarvan ben ik bijvoorbeeld aangesloten bij het regionale weke delen panel, maak ik deel uit van het Neuroendocriene Tumor Centrum Zuid en zetel ik in het landelijke Barrett panel dat vanuit het hele land moeilijke casus van voorloperstadia van slokdarmkanker beoordeelt. Om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen in mijn vakgebieden, school ik me regelmatig bij in binnen- en buitenland.

Lees verder

Herk, Hilde van

Hilde van Herk

 • Naam:

  drs. H.A.D.M (Hilde) van Herk

 • Functie:

  Patholoog

 • Studie:

  Geneeskunde, Academisch ziekenhuis Rotterdam

 • Specialisatie:

  Pathologie

 • Aandachtsgebieden:

  Gynaecopathologie, Maag-darm-lever pathologie, Hematopathologie, Mammapathologie

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  49062843301

Lees verder

Ferrier, Cilia

Cilia Ferrier

 • Naam:

  drs. C.M (Cilia) Ferrier

 • Functie:

  Patholoog

 • Studie:

  Geneeskunde, Radboud Universiteit Nijmegen

 • Specialisatie:

  Patholoog, Radboud Universiteit Nijmegen

 • Aandachtsgebieden:

  Dermatopathologie, Mammapathologie, Cytologie, Hoofd-hals pathologie

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  59032845001

Lees verder

Demeyere, Thomas

Thomas Demeyere

 • Naam:

  drs. T.B.J. (Thomas) Demeyere

 • Functie:

  Patholoog

 • Studie:

  Geneeskunde, KUL, Belgie: 1989-1996

 • Specialisatie:

  Patholoog, UZ Brussel & IGR Parijs (2000-2003)

 • Aandachtsgebieden:

  Dermatopathologie, Endocriene pathologie, Hematopathologie

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  89061146801

Menselijk lichaam

Al van kinds af aan wist ik dat zijn interesse in de wetenschappen lag: ik wilde arts of leraar worden. Het functioneren van het menselijk lichaam heeft me echter altijd aangesproken. Na mijn studie geneeskunde koos ik in eerste instantie voor de specialisatie gynaecologie-verloskunde. Mijn hart bleek echter bij de pathologie te liggen: mijn opleiding hiervoor volgde ik in Brussel en Parijs. Vanaf 2003 werk ik bij voormalig Stichting PAMM, sinds 2022 Eurofins PAMM.

Intercollegiaal consulteren

Het werken bij Eurofins PAMM bevalt mij zeer goed. Allereerst gezien het hoge niveau waarop hier het vakgebied pathologie wordt uitgevoerd. Daarnaast bevindt Eurofins PAMM zich in een ideale uitgangspositie als centraal, regionaal lab. Ook het intercollegiale karakter van het laboratorium spreekt mij aan. Vanwege de grootte van ons laboratorium is het altijd mogelijk op een collega terug te vallen voor consultatie. Ik heb hier op mijn vakgebied zo veel bijgeleerd, mede door de interactie met collega’s.    

Ontwikkelingen vakgebied

De ontwikkelingen in het vakgebied gaan snel en ik zie de rol van de patholoog daarin ook veranderen. Vroeger had je als patholoog weinig contact met collega’s. Nu is dat wel anders. Je hebt te maken met alle specialisten uit het ziekenhuis. Ik denk dat wel 30 tot 40 procent van mijn tijd gaat zitten in multidisciplinair overleg. Er is geen enkel specialisme dat zich zo breed geconfronteerd ziet met diverse ziektebeelden als de pathologie.

Inzicht

Van 2008 tot juli 2017 was ik tevens medisch manager van het pathologisch laboratorium. Dat heeft mij een bredere blik op de praktijk gegeven. Als arts handel je vaak toch meer vanuit het individu, denk je niet vanuit grotere kaders. Nu beschouw ik mijn vak en het vakgebied waarin ik opereer veel meer als onderdeel van een complexe organisatie waarbij ook operationele, logistieke en bestuurlijke vraagstukken om de hoek komen kijken. Het is heel boeiend om je plaats in de keten van de gezondheidszorg op die manier te beschouwen. Het heeft me ook een andere kijk op mijn medisch handelen gegeven.

Lees verder

 • 1
 • 2