Skip to main content
24-06-24

Tweede leven microscopen in SurinameConstant bezig met het verbeteren van onze dienstverlening.

Dat heeft soms ook een gevolg op de verbetering van de zorg buiten onze eigen organisatie.

Omdat we constant bezig zijn met het verbeteren van onze dienstverlening, komt het voor dat onze medische apparaten een tweede leven gegund is. Bij ons worden ze vervangen door nieuwe verbeterde versies, maar wat te doen met de ‘verouderde’ maar nog steeds functionerende oude apparaten? Soms worden die intern verloot en soms krijgen die een tweede leven.

In Suriname heerst een tropisch klimaat waar veel ziekten endemisch zijn. Microscopen zijn dan van onschatbare waarde voor het onderzoek naar en de diagnose van tropische ziekten zoals malaria, leishmaniasis en filariasis. Maar ook bij het monitoren van het ziekteverloop en het identificeren van pathogene organismen zoals bacteriën, parasieten en schimmels zijn ze onmisbaar.

Op het klinisch chemisch laboratorium van het St. Vincentiuz Ziekenhuis (SVZ) worden verschillende soorten onderzoekingen uitgevoerd om informatie te verkrijgen over de chemische samenstelling van lichaamsvloeistoffen, zoals bloed, urine en andere lichaamsmonsters. Binoculaire microscopen zijn van vitaal belang voor het uitvoeren van nauwkeurige en gedetailleerde analyses van bloedmonsters, wat essentieel is voor het stellen van een juiste diagnose en het monitoren van de gezondheid van een patiënt. Het hebben van goede microscopen op het SVZ lab. biedt meerwaarde voor verschillende aspecten van wetenschap, geneeskunde en onderwijs. En helpt daarmee een bijzondere bijdrage te leveren aan het genereren van epidemiologische data aan de volksgezondheid in Suriname.

Een bijzondere samenwerking met betrokken partners van het St. Vincentius Ziekenhuis, Eurofins PAMM en het CZE heeft ertoe geleid dat het SVZ lab drie microscopen gedoneerd heeft gekregen:

  • 2 x “dual viewing” licht microscopen en
  • 1 gewone licht microscoop

Deze door ons gedoneerde microscopen worden o.a. gebruikt voor de microscopische beoordeling van diff preparaten: Perifeer bloed/Beenmerg preparaten. Er wordt gekeken naar afwijkingen en andere bijzonderheden wat essentieel is bij het diagnosticeren van bloedziekten, o.a. van de leukocytaire cellijn, erytrocytaire celijn en tromocytaire cellijn.

De “dual viewing” microscopen zijn ideaal voor het onderwijs, training en opleiding op verschillende niveaus. Stagiaires die stage lopen op het SVZ lab krijgen hierdoor de kans om praktijkervaring op te doen en hun begrip van theoretische aspecten in de praktijk beter te zien en te snappen.  

Zo krijgt ons motto, Constant bezig met verbeteren van onze dienstverlening, een bredere maatschappelijke invulling.