Skip to main content

Materiaal verkeerd bewaard

Het komt regelmatig voor dat een aanvrager constateert dat aangeleverd patiëntenmateriaal niet op de juiste temperatuur is bewaard. We verzoeken u dan om dit formulier in te vullen en bij het materiaal te voegen.