Skip to main content

Wat doet Eurofins PAMM?

Stichting PAMM is hét regionale centrum voor infectieziekten en pathologie in Zuidoost-Brabant. PAMM werkt hiertoe intensief en structureel samen met de verschillende ziekenhuizen in de regio, 500 huisartsen, de GGD, (VVT) zorginstellingen en verloskundigenpraktijken. Als vooraanstaand kennisinstituut houden wij ons naast diagnostiek, consultatie en preventie bezig met innovatie van het werkveld door toegepast onderzoek en nascholing. De Stichting telt ruim 225 medewerkers, werkzaam op twee locaties. PAMM is NEN-EN-ISO 15189:2012 geaccrediteerd (registratienummer M 103). Het voedingsgebied van ons laboratorium bedraagt ca. 860.000 inwoners.

Ontstaan

PAMM is in 1947 ontstaan. Dit vanuit de behoefte van de ziekenhuizen in de regio Zuidoost-Brabant aan een gezamenlijk ziekenhuislaboratorium voor pathologie en medische microbiologie. Wij werken op dit moment voor de volgende ziekenhuizen:

–      het Catharina-ziekenhuis 

–      het Máxima Medisch Centrum (zoek op specialisatie ‘pathologie’ of ‘medische microbiologie’)

–      het St. Anna Ziekenhuis

–      het Elkerliek ziekenhuis

–      het SJG Weert

–      het Laurentius Ziekenhuis

Zelfstandig laboratorium

Vanaf 2000 is PAMM een zelfstandig laboratorium. Zo zijn wij nog beter in staat om te doen waar we goed in zijn en daarnaast onze eigen koers te varen. Ook kunnen we op deze manier de partnerschapgedachte helemaal waarmaken. Altijd met als centraal uitgangspunt: de wens van onze klant. Het verlenen van diensten is voor ons meer dan het leveren van producten. Kwaliteit, snelheid en betaalbaarheid zijn essentieel in onze dienst- en serviceverlening.

Kwaliteit, snelheid en betaalbaarheid

Kwaliteit

PAMM staat voor hoogstaande dienstverlening en tevreden klanten

Snelheid

PAMM maakt vaart en gaat voor snelle processen in dienstverlening

Betaalbaarheid

PAMM streeft naar een marktconforme prijsstelling