Skip to main content

Wat is Pathologie

Pathologie wordt ook wel ‘ziekteleer’ genoemd. Het is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met het diagnosticeren (vaststellen) van ziekten. Daarnaast bestaat het vakgebied uit het onderzoeken van oorzaken en mechanismen voor het ontstaan van ziektes. Een patholoog is een medisch specialist, die met behulp van de microscoop, cel- en/of weefselmateriaal van een patiënt onderzoekt om zo een diagnose te kunnen stellen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het onderzoek naar kankercellen. Wanneer de diagnose is vastgesteld, kan de juiste behandelprocedure worden toegepast.

Net zoals het lichaam is opgedeeld in verschillende orgaansystemen, is dat bij pathologie ook zo. Voorbeelden: gynaecologische pathologie, dermatopathologie, cardiovasculaire pathologie, moleculaire pathologie etc.

Wat doet een patholoog?

Een patholoog bestudeert en onderzoekt het weefsel van een patiënt om zo een diagnose vast te kunnen stellen. Hij legt daartoe het weefsel onder een microscoop. Er wordt dan bijvoorbeeld gezocht naar kankercellen. Een ander deel van het werk van de patholoog is het verrichten van secties (lijkschouwingen) om de doodsoorzaak van een patiënt vast te stellen.