Skip to main content

CITO-procedure: beleid bij spoedonderzoek

Indien een uitslag snel en met spoed wordt aangevraagd, treedt de zogenaamde CITO-procedure in werking. Dit kan het geval zijn bij (bijvoorbeeld):

Ernstige infecties waar therapeutische consequenties aan vastzitten
Een verdenking op een infectie waarvoor isolerende maatregelen zijn vereist
Waardevol materiaal waarbij spoed diagnostiek vereist is
Op verzoek van een arts-microbioloog of patholoog

Laboratorium voor Pathologie

Tijdens kantooruren

Indien op de aanvraag CITO staat vermeld en het materiaal wordt voor 16.00 uur aan ons laboratorium aangeboden, is er de volgende dag minstens een voorlopig verslag beschikbaar vanaf 12.00 uur. Dit geldt voor biopten en kleine excisies. Omdat grote excisiepreparaten en resecties langer in formaline moeten fixeren, is hierop geen CITO-procedure mogelijk. De aanvragend arts kan ook telefonisch contact opnemen met het Laboratorium voor Pathologie: 088 – 444 22 00.

Buiten kantooruren

Buiten openingstijden is de dienstdoende patholoog te bereiken via het nummer: 088 – 444 22 45. 

Uitslag

De uitslag wordt alleen doorgebeld bij uitzonderlijke resultaten of op vraag van de kliniek.

Transport

Transport van CITO-onderzoeksmateriaal wordt geregeld door en vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de inzender. Hiervoor zijn binnen de ziekenhuizen separate afspraken gemaakt. 

Laboratorium voor Medische Microbiologie

Tijdens kantooruren

Een CITO-onderzoek dient altijd aangemeld te worden bij de consulent arts-microbioloog via 088 – 444 21 00. Het vermelden van CITO op de aanvraag zonder dit te melden bij de consulent arts-microbioloog is onvoldoende om een juiste gang van zaken te garanderen en zal dan ook niet gehonoreerd worden.  

Buiten kantooruren

Buiten kantooruren heeft één van de artsen-microbioloog dienst en is oproepbaar via het consultnummer 088 – 444 21 42.

Uitslag 

De arts-microbioloog (of evt. analist) belt de uitslag aan de aanvrager door.

Transport

Transport van CITO-onderzoeksmateriaal wordt geregeld door en vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de inzender. Hierover zijn binnen de ziekenhuizen separate afspraken gemaakt.