Skip to main content

Vriescoupe onderzoeken

Voordat weefselonderzoek microscopisch kan worden beoordeeld, ondergaat het een voorbewerkingsproces dat in principe minstens 16 uur in beslag neemt. In het gunstigste geval is de dag na afname het resultaat bekend. Als de clinicus op zeer korte termijn toch een resultaat wenst, kan hij ofwel een cytologisch onderzoek ofwel een vriescoupe-onderzoek van weefsel laten uitvoeren.

Waar en wanneer?

Máxima Medisch Centrum, Veldhoven
Zoveel mogelijk 1 dag van tevoren aanmelden. Na ontvangst op het laboratorium voor Medische Microbiologie wordt het vriescoupe-onderzoek, tijdens kantooruren, direct uitgevoerd.

Catharina Ziekenhuis
Na ontvangst op het laboratorium voor Pathologie wordt het vriescoupe-onderzoek, tijdens kantooruren, direct uitgevoerd.

Spoedonderzoek buiten kantooruren
Buiten kantooruren (na 17.30 uur) en in het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende patholoog: 088 – 444 22 45.