Skip to main content

Cytologisch onderzoek

De wijze van inzending van cytologisch materiaal is sterk afhankelijk van het soort materiaal (liquor, vochten, puncties). De verwerkingstijd van cytologisch materiaal is veel korter dan van histologisch materiaal. Daardoor is het mogelijk om op indicatie op de dag van afname al resultaat te krijgen. Als dit gewenst is, neem dan altijd vooraf contact op met de dienstdoende patholoog: 088 – 444 22 44. In alle andere gevallen (ook wanneer op de bon ‘CITO’ vermeld staat) is het resultaat de dag na ontvangst vanaf 12.00 uur bekend.

Wijze van inzending

Liquor

VERS en op de dag van afname meezenden met de eerstvolgende bodedienst. Indien men voorziet dat het bovenstaande verse materiaal niet voor 16.00 uur in het lab aanwezig kan zijn, is overleg met de dienstdoende patholoog nodig voordat het materiaal wordt afgenomen (088 – 444 22 44). Buiten kantooruren (na 17.30 uur) en in het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende patholoog via 088 – 444 22 45.

Vochten (pleuravocht, ascites, pericardvocht, cystevocht, knievocht)

VERS in een stabuis zonder fixatief of, in geval van bloederig materiaal, op heparinebuis en direct meezenden met de eerstvolgende bodedienst (indien dit niet meer mogelijk is op dezelfde dag kan het maximaal 72 uur bewaard worden in een koelkast). Op vrijdag moet het materiaal nog dezelfde dag naar het lab worden gebracht, voor 16.00 uur*.

* Bij vragen, twijfel of indien men voorziet dat het bovenstaande verse materiaal op vrijdag niet voor 16.00 uur aanwezig kan zijn, is overleg met de dienstdoende patholoog nodig voordat het materiaal wordt afgenomen (088 – 444 22 44).

Punctie en longmateriaal

Worden gefixeerd en mogen meegezonden worden met de eerstvolgende bodedienst.

Urine

VERS in een potje zonder fixatief en direct meezenden met de eerstvolgende bodedienst (indien dit niet meer mogelijk is op dezelfde dag het materiaal zo snel mogelijk meesturen met de bode dienst of afleveren bij Eurofins PAMM, bij voorkeur binnen 48 uur, en bewaren in een koelkast.