Skip to main content

Histologische onderzoeken (biopten, operatiepreparaten etc.)

Het weefsel moet gefixeerd worden ingezonden (behalve deze uitzonderingen). Dit betekent:

  • in een ruime pot
  • op een ruime hoeveelheid gebufferde formaline (circa 1 deel weefsel op 5 delen formaline). 

Het materiaal kan met de eerstvolgende bodedienst naar het Laboratorium voor Pathologie worden gebracht (standaard bodedienst Eurofins PAMM). Materiaal dat voor 16.00 uur in ons laboratorium wordt aangeboden, wordt diezelfde dag nog in behandeling genomen. 

Uitslag

Bekijk hier het overzicht met doorlooptijden voor pathologisch onderzoek bij Eurofins PAMM.

Als op de aanvraag ‘CITO’ wordt vermeld en het materiaal is voor 16.00 uur op ons laboratorium, is de volgende dag minstens een voorlopig verslag beschikbaar zijn vanaf 12.00 uur. De aanvragend arts kan ook telefonisch contact opnemen met het Laboratorium voor Pathologie: 088 – 444 22 00. 

Bij onverwachte resultaten wordt door de patholoog dezelfde dag een voorlopig of definitief verslag ondertekend. Zo nodig wordt ook telefonisch contact opgenomen met de aanvrager. De aanvrager kan bij onverwachte resultaten de dienstdoende patholoog tussen 08.00 en 17.30 uur bereiken via het nummer 088 – 444 22 44 en na 17.30 uur via 088 – 444 22 45.

Kleine biopten

Bij kleine biopten zonder kalk of botweefsel wordt in principe de volgende dag het eerste microscopisch routineonderzoek verricht door de patholoog.

Botbiopten

Bij botbiopten (inclusief beenmerg) duurt het meerdere dagen (± 1 week) voordat er microscopisch onderzoek kan worden verricht. Dit ten gevolge van de ontkalkingsprocedure.

Grote operatiespecimens

Bij grotere operatiespecimens (bijvoorbeeld bij coloncarcinoom, mammacarcinoom) duurt het gemiddeld 5 werkdagen, inclusief de dag van de operatie, voordat het resultaat bekend is. Dit ten gevolge van de langere fixatietijden (coloncarcinoom 48 uur) en aanvullend immunohistochemische onderzoeken (bijvoorbeeld receptorstatus, Her2Neu).

Tevens is het van belang dat de grotere operatiespecimens uiterlijk vrijdag om 17:30 uur bij Eurofins PAMM zijn afgegeven (deze dienen niet bewaard te worden tot de maandag). Bij grote preparaten op zaterdag gelieve altijd contact op te nemen met de dienstdoende analist via uw telefooncentrale.