Tarieven eerstelijnsdiagnostiek

PAMM levert kwalitatief hoogstaande diagnostiek, die uw huisarts ondersteunt bij het vaststellen van een diagnose. En het bepalen van de meest effectieve behandeling. PAMM vindt dat haar tarieven recht moeten doen aan een goede prijs-kwaliteitverhouding. Daarbij wordt kritisch naar de kosten van onderzoeken gekeken om de zorg voor de patiënt betaalbaar te houden. Voor het vaststellen van tarieven is PAMM echter gebonden aan de tariefgroepen (verrichtingen), die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld.

Effectieve behandeling

Het is moeilijk om, voorafgaand aan pathologisch en/of microbiologisch onderzoek, aan te geven wat de exacte kosten zullen zijn. Afhankelijk van de klinische gegevens en/of testuitslagen kan vervolgonderzoek namelijk nodig zijn. Bijvoorbeeld om vast te stellen welke bacterie of welk virus het betreft. Ook kan het waardevol zijn om met vervolgonderzoek te bepalen tegen welke antibiotica de bacterie resistent (immuun) is. De uitslagen van deze vervolgonderzoeken zijn van essentieel belang om te bepalen welke behandeling het meest effectief is.

Zorgverzekeraars

De onderzoeken, die PAMM uitvoert, worden vergoed door de Basisverzekering van uw zorgverzekering. Hierbij moet u rekening houden met het eigen risico. Per jaar betaalt u de eerste zorgkosten ter grootte van het eigen risico zelf. Dit kan betekenen dat u de kosten voor medische diagnostiek door PAMM zelf moet betalen.

PAMM maakt jaarlijks met zorgverzekeraars afspraken over de tarieven. Dit kan leiden tot verschillende afspraken met de diverse zorgverzekeraars over de vergoeding van uw behandeling.