Skip to main content

Tarieven

Eurofins PAMM levert kwalitatief hoogstaande diagnostiek, die u ondersteunt bij het vaststellen van een diagnose en het bepalen van een effectieve behandeling. Eurofins PAMM vindt dat haar tarieven recht moeten doen aan een goede prijs-kwaliteitverhouding. Daarbij wordt kritisch naar de kosten van onderzoeken gekeken om de zorg voor de patiënt betaalbaar te houden. Voor het vaststellen van tarieven is Eurofins PAMM echter gebonden aan de tariefgroepen (verrichtingen), die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld.

Effectieve behandeling

Het is moeilijk om, voorafgaand aan pathologisch en/of microbiologisch onderzoek, aan te geven wat de exacte kosten zullen zijn. Afhankelijk van de klinische gegevens en/of testuitslagen kan vervolgonderzoek namelijk nodig zijn. Bijvoorbeeld om vast te stellen welke bacterie of welk virus het betreft. Ook kan het waardevol zijn om in vervolgonderzoek te bepalen tegen welke antibiotica de bacterie resistent (immuun) is. De uitslagen van deze vervolgonderzoeken zijn van essentieel belang om te bepalen welke behandeling het meest effectief is.

Zorgverzekeraars

De onderzoeken, die Eurofins PAMM uitvoert, worden vergoed door de Basisverzekering. Uw patiënt dient echter wel rekening te houden met het eigen risico. Afhankelijk van de grootte van het eigen risico, kan het zijn dat de kosten voor medische diagnostiek bij Eurofins PAMM door de patiënt zelf betaald dienen te worden.

Eurofins PAMM maakt jaarlijks afspraken met zorgverzekeraars over de tarieven. Dit kan leiden tot verschillende afspraken met de diverse zorgverzekeraars over de vergoeding van een behandeling.