Skip to main content

Histologisch onderzoek

Als huisarts kunt u huidbiopten, huidexcisies of kleine weefselfragmenten insturen voor histologisch onderzoek (weefselonderzoek). Deze moeten, na het verwijderen bij de patiënt, meteen bewaard worden in een potje met ruime hoeveelheid gebufferde formaldehyde 4% (ca. 1 deel weefsel per 5 delen formaldehyde 4%).