Skip to main content

Obductie

Downloads

Aanvraagformulier Obductie

Het ingevulde formulier kunt u mailen naar pathologie@pamm.nl (faxen is niet mogelijk).

Procedure

Het Laboratorium voor Pathologie verricht obducties op verzoek van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het Máxima Medisch Centrum (locaties Veldhoven en Eindhoven), het Anna Ziekenhuis in Geldrop en het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Op strikte medische indicatie voeren we ook obducties uit voor huisartsen en verpleeghuisartsen. Deze vinden altijd plaats in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Neem tijdens kantooruren altijd contact op met het secretariaat van het laboratorium voor pathologie via 088 – 444 22 00, zodat er altijd overleg kan plaatsvinden met de verantwoordelijke uitvoerende patholoog. Buiten kantooruren (na 17:30 uur en in het weekend) graag altijd voor aanmelding contact opnemen met de dienstdoende patholoog 088 –  444 22 45.

Het is verplicht om de obductieaanvraag telefonisch aan te melden bij het secretariaat van Eurofins PAMM via het antwoordapparaat: 088 – 444 22 11 (24 uur per dag). Bij een lichaamsgewicht van > 150 kg is vooraf overleg met de patholoog noodzakelijk. Het obductieaanvraagformulier moet volledig ingevuld worden en bij de overledene aanwezig zijn.

In het algemeen kan over obducties, aangevraagd door huisartsen e.a. het volgende worden medegedeeld:

 1. De indicatiestelling voor het al dan niet verrichten van een obductie wordt steeds gesteld door de patholoog, vanzelfsprekend in nauw overleg met de aanvragende arts.
 2. De indicatie zal steeds strikt medisch van aard zijn.
 3. Voor obducties geldt dat schriftelijke akkoordverklaring van de patiënt zelf danwel zijn nabestaanden is vereist.
 4. De aanvrager (huisarts) moet de verklaring van natuurlijk overlijden invullen.
 5. De huisarts moet een volledig ingevuld aanvraagformulier obducties (zie bovenaan deze pagina) met de overledene meesturen naar het mortuarium van het desbetreffende ziekenhuis.
 6. Het is goed de familie te informeren dat de kosten van het transport van de overledene en eventuele ligdagen in het mortuarium van het ziekenhuis door de familie moeten worden gedragen.
 7. Voor het verrichten van een schedelobductie moet nadrukkelijk apart, specifiek toestemming worden gevraagd. Dit moet ook apart worden vermeld bij de toestemmingsverklaring.
 8. De obductie wordt in principe de eerstvolgende werkdag verricht. Hierover wordt zowel telefonisch als schriftelijk in de vorm van een voorlopig verslag op korte termijn gerapporteerd.
 9. Afwerking van de obductie kan in totaal circa 6 weken in beslag nemen. In geval van hersenobductie zal dit aanzienlijk langer zijn (3 tot 6 maanden langer).
 10. Bij de obductie worden kleine stukjes weefsel bewaard voor nader microscopisch onderzoek.
 11. In geval van hersenobductie worden hersenen volledig uitgenomen en gefixeerd. Nabestaanden dienen hiervan op de hoogte te zijn.

Omgaan met organen

Alle organen worden in principe teruggeplaatst in het lichaam. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

 1. Indien de organen heel klein zijn, zodat ze volledig moeten worden onderzocht.
 2. Indien een orgaan een ingewikkelde afwijking toont waarbij consult van een expert op een later tijdstip noodzakelijk is (bijvoorbeeld congenitale hartafwijkingen). Toestemming van de nabestaanden moet door de clinicus/patholoog voor of tijdens de obductie worden verkregen.
 3. (Mogelijk) restmateriaal van obductie wordt drie maanden na autorisatie van het definitief verslag afgevoerd met het restmateriaal van de histologie.

Contact

Coördinatie: medisch manager Laboratorium voor Pathologie Eurofins PAMM, 088 – 444 22 00.