Skip to main content

Competentieverklaring

Eurofins PAMM verklaart inzake de competentie voor de uitvoering van diagnostisch onderzoek en de interpretatie en rapportage van de gevonden resultaten het volgende:

 • De Raad voor accreditatie heeft het laboratorium geaccrediteerd conform de NEN ISO 15189:2012 onder registratienummer M103. Op de site van de RVA is de bronscope van Eurofins PAMM te downloaden. Klik hier voor de volledige scope.
 • Elk diagnostische onderzoeksmethode is gevalideerd c.q. geverifieerd, hetzelfde geldt voor apparatuur. Indien een onderzoeksmethode tijdens de validatieperiode of buiten het toepassingsgebied waarvoor de onderzoeksmethode is gevalideerd, wordt gebruikt, wordt dit expliciet op de uitslag vermeld.
 • Veranderingen in de uitvoering van diagnostisch onderzoek, die van belang zijn voor de aanvrager van het onderzoek, worden naar de aanvragers gecommuniceerd.
 • Eventuele aanvullingen/rectificaties van uitslagen worden z.s.m. gecommuniceerd naar de betreffende aanvrager.
 • Er wordt gehandeld volgens de richtlijnen van de beroepsgroepen; de Nederlandse Vereniging van Pathologen (NVvP) en de Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologie (NvMM).
 • Het laboratorium streeft ernaar uitslagen binnen de vastgestelde doorlooptijden (conform beroepsgroep) te rapporteren. Eventueel vervolgonderzoek heeft invloed op de doorlooptijd.
 • Het bepalen van de geschiktheid van de methode en de autorisatie van uitslagen vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van geregistreerde pathologen danwel artsen-microbioloog.
 • Medisch specialisten nemen intern deel aan IFMS trajecten
 • Periodiek wordt het laboratorium en de daarbij behorende specialisten gevisiteerd door de Nederlandse Vereniging van Pathologen (NVvP) en de Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologie (NvMM). Dit geldt zowel voor de kwaliteitsvisitatie als voor de opleidingsvisitatie van AIOS-en.
 • PAMM hanteert een privacyreglement.
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de relevante vigerende ARBO en milieu vergunningen en wetgeving.
 • PAMM is opgenomen in het register van de goedgekeurde laboratoria voor de uitvoering van onderzoeken in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Op de site van het bevolkingsonderzoek is het volledige register te raadplegen. Klik voor het volledige register.
 • PAMM heeft een donortest vergunning uitgegeven door Farmatec. Op de site van Farmatec is het volledige overzicht te raadplegen. Klik hier voor een link naar het volledige overzicht.