Skip to main content

Obductie

Procedure

 1. Vul de verklaring van natuurlijk overlijden in of neem contact op met de gemeentelijk lijkschouwer. 
 2. Bel naar de obductietelefoon: 088 – 444 22 11.
  Spreek in op het antwoordapparaat: 
  1. naam en/of locatie ziekenhuis 
  2. naam en geboortedatum patiënt 
  3. naam aanvragend arts 
 3. Draag er zorg voor dat de verklaring van natuurlijk overlijden én het ondertekend aanvraagformulier zo spoedig mogelijk samen met het stoffelijk overschot naar het mortuarium worden overgebracht.
 4. Obducties worden elke werkdag uitgevoerd; van maandag tot en met vrijdag. Elke obductie die voor 8.15 uur is aangemeld via de obductietelefoon, wordt in principe diezelfde ochtend uitgevoerd. Obducties aangemeld na 08.15 uur worden de volgende ochtend uitgevoerd. Alleen op vrijdag worden ook ‘s middags obducties uitgevoerd (als ze kunnen starten voor 16.00 uur). 
 5. Macroscopische bevindingen bij de obductie zullen binnen 5 werkdagen als een voorlopig verslag in het EZIS verschijnen.
 6. In het geval van een lichaamsobductie volgt er na 6 weken een definitief verslag met hierin ook de microscopische bevindingen.
 7. Indien er schedelobductie is verricht staat er binnen een termijn van 3 à 6 maanden een definitief verslag in EZIS/HIX.
 8. In het weekend worden slechts zeer uitzonderlijk obducties uitgevoerd en alleen op strikt medische indicatie. Voorafgaand dient hierover overleg met de dienstdoende patholoog plaats te vinden. Buiten kantooruren (na 17.30 uur) en in het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende patholoog: 088 – 444 22 45.

Let op

 • Het niet telefonisch aanmelden van de obductie zal in veel gevallen leiden tot uitstel

 • Telefonische aanmelding vervangt zeker niet het aanvraagformulier. Het ontbreken van een verklaring van natuurlijk overlijden en/of een ondertekend aanvraagformulier zal tot uitstel van de obductie leiden.

 • Indien een schedelobductie noodzakelijk is, moet deze specifiek op het aanvraagformulier worden vermeld en ondertekend.

Omgaan met organen

Alle organen worden in principe teruggeplaatst in het lichaam. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

 1. Indien de organen heel klein zijn, zodat ze volledig moeten worden onderzocht.
 2. Indien een orgaan een ingewikkelde afwijking toont waarbij consult van een expert op een later tijdstip noodzakelijk is (bijvoorbeeld congenitale hartafwijkingen). Toestemming van de nabestaanden moet door de clinicus/patholoog voor of tijdens de obductie worden verkregen.
 3. (Mogelijk) restmateriaal van obductie wordt drie maanden na autorisatie van het definitief verslag afgevoerd met het restmateriaal van de histologie.

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier obductie

Vul het aanvraagformulier obductie volledig in en onderteken het.