Skip to main content

Elise Bekers

Studie en opleiding

Tijdens mijn middelbare school periode had ik erg veel interesse in de Geneeskunde, ik was daarbij vooral aangetrokken tot de biologie en vooral de microscopie. Hierdoor ben ik het vak Pathologie tegengekomen en heb ik me daar in verdiept. Dat leidde tot mijn studie Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ik begon die studie ook echt met het doel om patholoog te worden. Dit heeft me naar mooie plekken geleid zoals mijn tijd in Afrika in Malawi waar ik 3,5 maand als eerste en enige co-assistent de pathologie heb gedaan met alleen HE diagnostiek, geen immunohistochemie of andere technieken tot je beschikking. Daarna heb ik mijn AIOS opleiding in het Radboud UMC in Nijmegen voltooid waarbij ik voor mijn specialisatie in weke delen en bot pathologie ook 3 maanden in Londen heb gewerkt en onderzoek heb gedaan. De afgelopen jaren heb ik 2 jaar in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en 5,5 jaar in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (Nationaal Kanker Instituut) in Amsterdam gewerkt als patholoog. In Amsterdam ben ik tevens de laatste 3 jaar lab coördinator geweest waarbij ik betrokken was bij het reilen en zeilen van het pathologie laboratorium. Daarnaast ga ik in 2024 promoveren op het gebied van weke delen tumoren aan de Radboud Universiteit, wat ik in mijn AIOS tijd ben begonnen.

Waarom Eurofins – PAMM
Na ruim 7,5 jaar patholoog te zijn geweest in zowel perifeer als academisch georiënteerde ziekenhuizen, ben ik de afgelopen jaren sterk geïnteresseerd geraakt in management. Al tijdens mijn AIOS tijd ben ik altijd betrokken geweest bij kwaliteit en het kwaliteitssysteem van het lab. Dit leidde in Amsterdam tot mijn functie als coördinator van het pathologie lab waarbij ik verantwoordelijk was voor het reilen en zeilen van het laboratorium. Tijdens deze periode heb ik ook een bijna 2-jarige opleiding gevolgd voor vrouwen op leidinggevende posities binnen de academische wereld van het ziekenhuis. Na afronding hiervan ben ik in Amsterdam lid geworden van het Bestuur Medische Staf, een adviesorgaan van de Raad van Bestuur. Dit heeft mij veel inzicht gegeven in het overstijgende management van een ziekenhuis. Daarnaast ben ik recent voorzitter geworden van de Commissie Kwaliteit en Beroepsuitoefening (CKBU) van de Nederlandse Vereniging van de Pathologie (NVVP) en daardoor ook bestuurslid geworden van de NVVP.

Door mijn brede interesse in management en de kans op deze volgende stap in mijn carrière te maken, ben ik terecht gekomen bij Eurofins PAMM om de komende jaren mijn ervaring te gebruiken, maar vooral ook verder op te doen als manager van de afdeling Pathologie. Eurofins PAMM is een groot perifeer lab met alle moderne laboratoriumtechnieken in huis, is 100% digitaal en zijn er veel mogelijkheden op moleculair gebied. Door de kracht van Eurofins als eigenaar en vooral ook als partner is er de nodige financiële draagkracht waardoor innovatie van de pathologie in een hoog vaandel staat en we daardoor mee kunnen met de nieuwste ontwikkelingen bij zowel moleculaire pathologie, digitale pathologie en in de nabije toekomst ook artificiële intelligentie. Dit alles maakt Eurofins PAMM een ideale werkgever voor mij.

Specialisatie
Ik ben vooral gespecialiseerd in de uropathologie, weke delen pathologie, long en thoraxpathologie en cytologie. Daarnaast ben ik voorzitter van de Nederlandse Expertisegroep Urologische Pathologie van de NVVP.

Neventaken
Voorzitter CKBU van de NVVP
Bestuurslid NVV