Skip to main content

Ferrier, Cilia

Cilia Ferrier

 • Naam:

  drs. C.M (Cilia) Ferrier

 • Functie:

  Patholoog

 • Studie:

  Geneeskunde, Radboud Universiteit Nijmegen

 • Specialisatie:

  Patholoog, Radboud Universiteit Nijmegen

 • Aandachtsgebieden:

  Dermatopathologie, Mammapathologie, Cytologie, Hoofd-hals pathologie

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  59032845001

Continue reading

Demeyere, Thomas

Thomas Demeyere

 • Naam:

  drs. T.B.J. (Thomas) Demeyere

 • Functie:

  Patholoog

 • Studie:

  Geneeskunde, KUL, Belgie: 1989-1996

 • Specialisatie:

  Patholoog, UZ Brussel & IGR Parijs (2000-2003)

 • Aandachtsgebieden:

  Dermatopathologie, Endocriene pathologie, Hematopathologie en Neuro-endocriene tumorpathologie

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  89061146801

Menselijk lichaam

Al van kinds af aan wist ik dat zijn interesse in de wetenschappen lag: ik wilde arts of leraar worden. Het functioneren van het menselijk lichaam heeft me echter altijd aangesproken. Na mijn studie geneeskunde koos ik in eerste instantie voor de specialisatie gynaecologie-verloskunde. Mijn hart bleek echter bij de pathologie te liggen: mijn opleiding hiervoor volgde ik in Brussel en Parijs. Vanaf 2003 werk ik bij voormalig Stichting PAMM, sinds 2022 Eurofins PAMM.

Intercollegiaal consulteren

Het werken bij Eurofins PAMM bevalt mij zeer goed. Allereerst gezien het hoge niveau waarop hier het vakgebied pathologie wordt uitgevoerd. Daarnaast bevindt Eurofins PAMM zich in een ideale uitgangspositie als centraal, regionaal lab. Ook het intercollegiale karakter van het laboratorium spreekt mij aan. Vanwege de grootte van ons laboratorium is het altijd mogelijk op een collega terug te vallen voor consultatie. Ik heb hier op mijn vakgebied zo veel bijgeleerd, mede door de interactie met collega’s.    

Ontwikkelingen vakgebied

De ontwikkelingen in het vakgebied gaan snel en ik zie de rol van de patholoog daarin ook veranderen. Vroeger had je als patholoog weinig contact met collega’s. Nu is dat wel anders. Je hebt te maken met alle specialisten uit het ziekenhuis. Ik denk dat wel 30 tot 40 procent van mijn tijd gaat zitten in multidisciplinair overleg. Er is geen enkel specialisme dat zich zo breed geconfronteerd ziet met diverse ziektebeelden als de pathologie.

Inzicht

Van 2008 tot juli 2017 was ik tevens medisch manager van het pathologisch laboratorium. Dat heeft mij een bredere blik op de praktijk gegeven. Als arts handel je vaak toch meer vanuit het individu, denk je niet vanuit grotere kaders. Nu beschouw ik mijn vak en het vakgebied waarin ik opereer veel meer als onderdeel van een complexe organisatie waarbij ook operationele, logistieke en bestuurlijke vraagstukken om de hoek komen kijken. Het is heel boeiend om je plaats in de keten van de gezondheidszorg op die manier te beschouwen. Het heeft me ook een andere kijk op mijn medisch handelen gegeven.

Continue reading

Degreef, Ellen

Ellen Degreef

 • Naam:

  drs. E. (Ellen) Degreef
 • Functie:

  Patholoog

 • Studie:

  Geneeskunde, Vrije Universiteit Brussel (1997-2004)

 • Specialisatie:

  Patholoog, Vrije Universiteit Brussel (2004-2009)

 • Aandachtsgebieden:

  Hoofd-hals pathologie, Kinderpathologie, Mammapathologie, Dermatopathologie

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  39912785001

Tweeling

Als kind zat ik op de kleuterschool in de klas bij een twee-eiige tweeling. Dat vond ik toen al interessant: hoe kan dat nu? Hier klopt toch iets niet? Het heeft er dus blijkbaar altijd al ingezeten. Eerst wou ik gynaecologie en verloskunde gaan doen, maar later tijdens de stages bleek dat die interesse toch vooral te maken had met interesse in aangeboren (syndromale) afwijkingen bij kinderen. Daar kan je op 2 manieren in terecht komen: via kindergeneeskunde of als patholoog. Daarnaast vond ik mijn stage gerechtelijke (forensische) geneeskunde ook boeiend. Ik heb lang overwogen dit naast mijn opleiding pathologie te gaan doen (wat toen nog kon in België) maar toen ik bijna erkend was is dat veranderd en kon de dubbele erkenning niet meer. Vandaar dat het bij pathologie gebleven is, maar wel met aandachtsgebied kinderpathologie (onder andere).

Puzzelen

Ik vind het leuk om te puzzelen, en ik vind het telkens weer een intellectuele uitdaging om de puzzel op te lossen. Geen enkele diagnose is hetzelfde. Ik weet nooit wat ik onder mijn microscoop/op mijn beeldscherm aantref.

Ik ben bij (toen nog) stichting PAMM terecht gekomen omdat het een groot lab is met een goede organisatie, veel mogelijkheden voor intercollegiaal consult, subspecialisatie en vooruitstrevend op gebied van digitale pathologie (en andere zaken).

Continue reading

Broek, Roel ten

Roel ten Broek

Roel ten Broek

 • Naam:

  Roel ten Broek

 • Functie:

  Patholoog

 • Studie:

  HLO HAN Nijmegen: 2002-2006. Master medische biologie: 2008-2010. Geneeskunde (verkort): 2010-2014.

 • Specialisatie:

  Radboudumc Nijmegen met perifere stages in het Rijnstate Arnhem en CWZ Nijmegen.

 • Aandachtsgebieden:

  Longpathologie, Keel-neus-oor pathologie, Cytologie, Endocriene pathologie, Weke delen pathologie, Dermatopathologie, Uropathologie 

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  39918900701

Studie en opleiding

Tijdens het HLO (hogere laboratorium opleiding) kwam ik in aanraking met het vak pathologie en vooral de onderdelen waar ik niet voor werd opgeleid, de obducties en het vaststellen van de daadwerkelijke histologische diagnose, fascineerden me enorm. Tijdens mijn eerste stage in Deventer heb ik toen een groot deel van mijn stagetijd achter de microscoop bij de pathologen doorgebracht en toen was mijn missie wel duidelijk.

Na het HLO ben ik vervolgens twee keer uitgeloot waarna ik via de master medische biologie alsnog bij geneeskunde terecht ben gekomen en meteen kon doorstromen in de opleiding tot patholoog

Waarom Eurofins-PAMM

Tijdens mijn opleiding kwam ik er gaandeweg achter dat ik het beste pas in een perifeer lab met subspecialisatie mogelijkheden binnen een groot dynamisch team met ook de nodige ervaren pathologen. Eurofins PAMM is hier uitermate geschikt voor. Eurofins PAMM heeft nagenoeg alle moderne laboratoriumtechnieken in huis, is 100% digitaal en zijn er veel mogelijkheden op moleculair gebied. De combinatie van de histologische diagnose met de moleculaire achtergrond maakt het mogelijk dat de etiologie op DNA niveau kan worden ontrafeld. Hierdoor kan er in groot deel van de gevallen ook een zeer specifieke (targeted) therapie worden gegeven waarbij de vooraf kans van slagen veel groter is dan voorgaande brede (chemo)therapieën en de bijwerkingen veelal significant minder zijn.

Onder de vleugels van Eurofins is er verder ook de nodige financiële draagkracht waardoor wij in staat zijn te blijven innoveren en dus mee te gaan met de nieuwste ontwikkelingen bij zowel moleculaire pathologie, digitale pathologie en in de nabije toekomst ook artificiële intelligentie.

Specialisatie
Ik ben vooral gespecialiseerd in de uropathologie, longpathologie, dermatopathologie, hoofd hals pathologie, weke delen pathologie en de (non-)gynaecologisch cytologie. Tijdens de opleiding had ik hier al veel affiniteit mee en bij het voormalig PAMM was er toen behoefte aan deze subspecialisaties en zodoende heb ik mij hier verder in kunnen ontwikkelen.

Brabant

Ik werk alweer enkele jaren en merk dat de Brabantse mentaliteit en de bijbehorende gezellige sfeer mij goed passen. Hoewel de Achterhoek op behoorlijke afstand ligt van Eindhoven zijn er op dat vlak veel gelijkenissen en ben ik ook op dit gebied bij Eurofins PAMM dus erg goed op mijn plaats!

Continue reading

Bottenberg, Marcel

Marcel Bottenberg

 • Naam:

  drs. M.J.H. (Marcel) Bottenberg

 • Functie:

  Patholoog

 • Studie:

  Geneeskunde, Universiteit Maastricht (1999 – 2005)

 • Specialisatie:

  Patholoog, AZM Maastricht (2005-2010)

 • Aandachtsgebieden:

  Gynaecopathologie, Mammapathologie, Hematopathologie

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  89064057601

Wetenschappelijk onderzoek

In mijn middelbare schooltijd werd mijn interesse gewerkt voor de exacte vakken biologie, scheikunde en natuurkunde. Omdat ik graag wilde weten hoe ziektes ontstaan, wist ik nog voor ik mijn middelbare schooldiploma op zak had, dat ik pathologie wilde gaan studeren. Naast mijn geneeskundeopleiding in Maastricht ben ik op de afdeling fysiologie mee gaan helpen met wetenschappelijk onderzoek, om later over te stappen naar de pathologie afdeling. Zo heb ik alle laboratoriumprocessen goed leren kennen. Na afronding van de geneeskundeopleiding kon ik in Maastricht ook starten met mijn specialisatie tot patholoog.

Onmisbaar

Pathologie is onmisbaar binnen de geneeskunde. Het is een van de basisvakken van de geneeskunde. Het is meer dan alleen het stellen van de juiste diagnose. Door te onderzoeken waar bepaalde fouten optreden in lichaamsprocessen, proberen we te begrijpen hoe en waarom bepaalde ziektes zich ontwikkelen, hoe we ze kunnen diagnosticeren en tevens hoe we ze kunnen behandelen.

Vakgebied

Na afronding van mijn specialisatie in 2010 heb ik bijna 7 jaar in Zeeland gewerkt (Admiraal de Ruyter Ziekenhuis). Dit betrof een relatief klein laboratorium waar ik me in de volledige breedte van het vak heb kunnen ontwikkelen. Sinds 2017 werk ik bij het huidige Eurofins PAMM. Dit betreft een relatief groot laboratorium, als je dat vergelijkt met andere labs in Nederland. Met een grotere groep pathologen kunnen we ons elk verder sub specialiseren in deelgebieden in ons vak. Dit is iets dat de komende jaren steeds belangrijker wordt. Door middel van verdere deelspecialisatie kunnen we nieuwe ontwikkelingen goed volgen. Zodoende kunnen we de patiënt ook in de toekomst voorzien van de juiste diagnose en dragen we bij aan het een goed behandelplan.

Continue reading

Bosch, Steven

Steven Bosch

 • Naam:

  dr. S.L. (Steven) Bosch

 • Functie:

  Patholoog

 • Studie:

  Geneeskunde, MUMC+ (2002 – 2009)

 • Specialisatie:

  Patholoog, Radboud UMC Nijmegen  (2009-2017)

 • Aandachtsgebieden:

  Endocriene pathologie, Gynaecopathologie, Maag-darm-lever pathologie

 • Publicatieoverzicht:

Promotieonderzoek

Mijn basisopleiding geneeskunde heb ik gevolgd aan het Maastricht UMC+ en vervolgens heb ik me gespecialiseerd tot patholoog in het Radboudumc Nijmegen. Na het afronden van mijn specialisatie in 2017 ben ik aan de slag gegaan als allround patholoog bij voormalig Stichting PAMM, nu Eurofins PAMM in Eindhoven. Daarnaast heb ik in maart 2018 mijn promotieonderzoek afgerond dat was gericht op het identificeren van pathologische kenmerken die behulpzaam kunnen zijn bij het selecteren van de beste behandeling voor diverse, specifieke subgroepen van rectumcarcinoom patiënten.

Menselijk lichaam

Van jongs af aan heb ik altijd interesse gehad in hoe het menselijk lichaam in elkaar zit en hoe het werkt op celniveau. Tijdens mijn geneeskunde opleiding vond ik de onderdelen die gingen over de manier waarop ziektes aangrijpen op cellen en processen in het lichaam het meest interessant. Mijn enthousiasme voor pathologie is ontstaan in de laatste fase van mijn geneeskunde opleiding toen ik mijn wetenschappelijke stage deed op de afdeling pathologie. Hier heb ik gezien hoe je door microscopisch onderzoek van weefsel de cellen en ziekteprocessen direct en van heel dicht bij kan bestuderen.

Goede pathologische diagnostiek

De pathologie geeft je via de microscoop een inkijk in een wereld die maar weinig mensen te zien krijgen. Het is ook een zeer breed vak waarbij je te maken krijgt met ziekteprocessen in alle delen van het menselijk lichaam. Daarnaast is goede pathologische diagnostiek cruciaal voor een hoogwaardige kwaliteit van zorg omdat de juiste behandeling van een patiënt begint bij de juiste diagnose. Door het stellen van de juiste diagnose kunnen patiënten gericht behandeld worden.

Waarom?

Het werk bij Eurofins Pamm is heel motiverend omdat er bij dit grote regionale laboratorium een zeer divers en uitdagend aanbod aan pathologische casuïstiek is. Het gebruik van digitale pathologie in ons lab heeft een enorme impuls gegeven aan de efficiëntie en kwaliteit van ons werk. Ook is het fijn om samen te werken met een grote groep collega’s met diverse aandachtsgebieden zodat we veel van elkaar kunnen leren. De laagdrempelige en informele sfeer maakt het eenvoudig om bij elkaar binnen te lopen voor hulp of advies. Zo delen we de werklast en houden de kwaliteit van ons werk hoog.

Continue reading

Boerman, Thom

Thom Boerman

 • Naam:

  drs T.L (Thom) Boerman.

 • Functie:

  Patholoog

 • Studie:

  Geneeskunde, Universiteit Maastricht (1982 – 1990)

 • Specialisatie:

  Patholoog, Radboud Universiteit (1990-1996)
 • Aandachtsgebieden:

  Longpathologie, Mammapathologie, Gynaecopathologie

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  09020081101

Multidisciplinair overleg

Na mijn basisopleiding tot arts in het Maastricht UMC+ heb ik in het Radboud UMC in Nijmegen mijn specialisatie tot patholoog gevolgd. Ik heb daarna gewerkt in ziekenhuizen in Assen, Groningen, Eindhoven en Helmond. Nu werk ik weer in Eindhoven bij de Stichting.

Ik houd mij nu vooral bezig met borst-, long- en gynaecologische oncologische diagnostiek. In deze vakgebieden vindt per ziekenhuis in de regio Eindhoven ten minstens eenmaal per week een multidisciplinair overleg plaats. Door deze besprekingen heb ik een breed inzicht in de diagnose en behandeling van patiënten met deze aandoening. Via nascholing verdiep ik mij verder in deze deelgebieden van het brede vakgebied van pathologie. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie.

Therapiekeuze

Het is steeds weer een uitdaging om goedaardige ziektebeelden onder de microscoop te onderscheiden van kwaadaardige kankergezwellen. Het spreekt vanzelf dat het stellen van de juiste diagnose van groot belang is voor de patiënt. Hoewel je als patholoog niet zelf met de patiënten spreekt, is jouw beoordeling van de cellen en weefsels van de patiënt mede bepalend voor de verdere behandeling en de therapiekeuze. Het multidisciplinair overleg met andere specialisten houdt mij daarbij scherp.

Complex

Het stellen van een diagnose wordt door de alsmaar groeiende kennis van de diverse vormen van kanker steeds complexer en vergt in toenemende mate meer aanvullend onderzoek. Hiermee kan de patholoog tegenwoordig niet alleen aangeven om welke soort kanker het gaat, maar ook specifieke eigenschappen benoemen van de tumor die de betreffende patiënt heeft. Die kennis maakt een betere behandeling en/of een meer betrouwbare prognose mogelijk.

Continue reading

 • 1
 • 2