Skip to main content

Author: Webzaken SowiesoDigital

Vogels, Rob

Rob Vogels

 • Naam:

  drs. R.J.C. (Rob) Vogels

 • Functie:

  Patholoog

 • Studie:

  Geneeskunde (2007-2012)

 • Specialisatie:

  Patholoog Radboudumc Nijmegen (2012-2017)

 • Aandachtsgebieden:

  Gynaecopathologie, Longpathologie, Cytologie, Weke delen pathologie, Hoofd-hals pathologie en Neuro-endocriene tumorpathologie

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  19916234101

Geneeskunde

Tijdens mijn HBO-opleiding tot analist (afstudeerrichting histologie/cytologie) is mijn interesse ontstaan voor het vak. Daarvoor wist ik niet goed wat ik wilde worden. Ik besloot geneeskunde te gaan studeren aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met als doel patholoog te worden. De interesse in de pathologie is tijdens deze periode alleen maar sterker geworden. 

Werken voor een groot en innovatief lab

Sinds juli 2017 werk ik als patholoog bij voormalig Stichting PAMM. Een groot laboratorium met veel casuïstiek (van veelvoorkomend tot zeldzaam). En een innovatief laboratorium (met name digitale pathologie) waar ik me graag wil toeleggen op enkele aandachtsgebieden en wil meewerken aan innovaties binnen het vakgebied.

Geïnteresseerd in toekomstige ontwikkelingen

Het visuele aspect van het vak spreekt me het meest aan, we zien daadwerkelijk wat er met de patiënt aan de hand is en stellen hiermee een diagnose, waar onze collega specialisten en patiënten mee verder kunnen. Daarnaast maken innovaties binnen het vakgebied het extra interessant, denk hierbij met name aan de integratie van moleculaire diagnostiek en digitale pathologie waarbij in de toekomst artificiële intelligentie ons waarschijnlijk gaat helpen de diagnostiek nog sneller, beter en efficiënter te kunnen doen.

Continue reading

Cobussen, Maarten

Maarten Cobussen

 • Naam:

  dr. M. (Maarten) Cobussen

 • Functie:

  Internist infectioloog

 • Studie:

  Geneeskunde, Maastricht University (2009-2015)

 • Specialisatie:

  Internist-infectioloog, Rijnstate ziekenhuis Arnhem (2016-2019) en Radboudumc Nijmegen (2019-2023)

 • Aandachtsgebied:

  Mycobacteriën, HIV, virale hepatitis, A-team, PK/PD van antibiotica

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  69920094001

Infectieziekten raken iedereen

Al tijdens mijn studie Geneeskunde raakte ik geïnteresseerd in infectieziekten en wat ziekteverwekkers doen met het lichaam en andersom. Infectieziekten raken iedereen en kijken niet naar grenzen. Ze kunnen acuut optreden, of een chronisch beloop kennen. En bij uitstek is het vaak puzzelen. Dat maakt dat we in ons werk geconfronteerd worden met een verscheidenheid aan mensen en problemen.

De beste zorg verlenen

Na mijn specialisatie tot internist-infectioloog ben ik direct begonnen bij Eurofins PAMM. Mijn passie en streven is om iedereen met een infectieziekte de beste zorg te geven. Dit doen we door onze diagnostiek, onze adviezen tijdens overleg met collega’s en tijdens multidisciplinaire besprekingen, maar ook tijdens A(ntibiotica)-team werkzaamheden om adequaat antibiotica gebruik te bevorderen. Dat dat laatste erg belangrijk is heb ik onder andere ervaren tijdens mijn ervaringen in het Kilimanjaro Christian Medical Centre in Tanzania, waar antibioticaresistentie een groot probleem is.

Samenwerking met artsen-microbioloog

Doordat ik breed ben opgeleid binnen de interne geneeskunde kan ik als extra verbinding fungeren tussen mijn collega arts-microbiologen en de kliniek en ik kijk er naar uit om samen met mijn collega’s onze diensten verder te ontwikkelen en de beste zorg te leveren zodat we ook in de toekomst onze antibiotica goed kunnen blijven gebruiken.

Continue reading

Keijmel, Stephan

Stephan Keijmel

 • Naam:

  dr. S.P. (Stephan) Keijmel

 • Functie:

  Internist infectioloog

 • Studie:

  Geneeskunde, Radboud Universiteit Nijmegen (2004-2010). Promotie (titel proefschrift: “Challenging queries of Q fever, emphasizing Q fever fatigue syndrome”)

 • Specialisatie:

  Internist-infectioloog (Radboudumc, 2016-2022)

 • Aandachtsgebied:

  Q-koorts en andere intracellulaire bacteriën, Mycobacteriën, Regionale antibioticaboekje, Postinfectieuze klachten.

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  19913762101

Enthousiast, ambitieus, flexibel, open minded en zorgzaam: enkele eigenschappen die goed bij mij passen. Al sinds de middelbare school had ik de ambitie om te werken als internist. Mijn passie voor de infectieziekten ontstond na deelname als proefpersoon aan malaria studies en diverse colleges over tropische infectieziekten. Nadien is het in een stroomversnelling geraakt: van deelname als proefpersoon aan een malariastudie, naar helpen uitvoeren en opzetten van malariaonderzoek, naar een onderzoeksstage in Indonesië, een senior-coschap infectieziekten en van daaruit promotieonderzoek binnen de infectieziekten. De specialisatie naar internist-infectioloog nadien past hier dan ook uitstekend bij. Een duurzame samenwerking is voor mij een hoeksteen in de zorg voor patiënten, zowel lokaal als regionaal, net als shared-decision-making.

Ik word gedreven door het opleiden van medisch studenten en A(N)IOS. Met mijn sterke oplossingsgerichte persoonlijkheid ga ik uitdagingen niet uit de weg. Deze combinatie maakte het ook logisch om twee keer naar Suriname te gaan voor ondersteuning en supervisie van de lokale COVID-zorg ten tijde van de epidemie.

Ik ben sinds december 2022 in dienst bij Eurofins PAMM. De vele uitdagingen bieden veel kansen voor verdere ontwikkelen van mezelf, de kwaliteit van zorg en innovatie binnen de zorg en het laboratorium. Met veel plezier ga ik deze uitdaging aan.

Continue reading

Jeuken, Judith

Judith Jeuken

Judith Jeuken

 • Naam:

  dr. J.W.M. (Judith) Jeuken

 • Functie:

  Klinisch moleculair bioloog in de pathologie (KMBP)

 • Studie:

  Medische Biologie, Radboud Universiteit Nijmegen (1990-1995)

 • Aandachtsgebied:

  Klinisch moleculair bioloog in de pathologie (KMBP)

Klinische relevantie

Judith Jeuken (1971) is in 2011 bij voormalig Stichting PAMM, nu Eurofins PAMM, komen werken. Daarvoor werkte ze 15 jaar bij het UMC st. Radboud als wetenschappelijk onderzoeker, universitair docent en staflid pathologie. Ze heeft daar de onderzoekslijn moleculaire karakterisatie en diagnostiek van gliale hersentumoren opgezet en uitgebouwd. ‘De klinische relevantie van het onderzoek heeft me altijd erg aangetrokken. Daarin wilde ik me verder verbreden. Eurofins PAMM, een groot laboratorium met veel ‘body’, biedt me de mogelijkheden en uitdagingen die passen bij deze ambitie.’ 

DNA van tumorcellen

‘Binnen de moleculaire diagnostiek kijken we naar de onderliggende mechanismen van een ziekteproces. In de praktijk betekent dit kijken naar veranderingen in het DNA van de afwijkende cellen. Zijn er bijvoorbeeld indicatoren zichtbaar die een mogelijke respons op een bepaalde therapie voorspellen? Zulke indicatoren noemen we moleculaire markers. Er zijn veel verschillende van deze markers die elk aanvullende informatie geven over een specifieke aandoening of therapie response. Nauwkeurige evaluatie en interpretatie van dergelijke markers is van essentieel belang. Hiermee kunnen we een behandelplan voor individuele patiënten samenstellen.’

Groot lab: body en mogelijkheden

De basis van de moleculaire diagnostiek binnen Eurofins PAMM stond al bij Jeuken’s komst naar Eindhoven. ‘Het is een uitdaging dit verder vorm te geven en uit te breiden. Up-to-date blijven van de laatste ontwikkelingen op mijn vakgebied en in overleg blijven met betrokken clinici is van groot belang. De wil binnen Eurofins PAMM om mee te gaan met nieuwste ontwikkelingen is gelukkig prominent aanwezig.’

Belang patiënt

Het veld van de moleculaire diagnostiek is enorm in beweging. Elke nieuwe therapie genereert weer een nieuwe moleculair marker en een bijbehorende diagnostische test. Wanneer specifieke, moleculaire markers bekend zijn, kunnen op basis hiervan gerichte behandeltrajecten worden gestart. De klinisch, moleculair bioloog vertaalt de vraag vanuit de kliniek naar het laboratorium en vormt daarmee een brugfunctie. ‘Hoe kunnen wij ons beter inleven in de vraag van de specialist? Daar moeten we als Eurofins PAMM op vooruitlopen, inhoudelijke kwaliteit leveren.’ Persoonlijk blijft het werk Jeuken veel voldoening geven: ‘Je maakt een patiënt misschien niet beter maar draagt toch een stukje bij aan de duur en kwaliteit van leven. In mijn werk draait het direct om het belang van de patiënt. Dat spreekt me zeer aan.’ 

Continue reading

Maijer-Reuwer, Anne

Anne Maijer-Reuwer

 • Naam:

  dr. A.Q. (Anne) Maijer-Reuwer

 • Functie:

  Arts-microbioloog

 • Studie:

  Geneeskunde, Universiteit van Utrecht 2000-2006

 • Specialisatie:

  Arts-microbioloog, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg en Amphia Ziekenhuis Breda (2013-2019)

 • Aandachtsgebied:

  Bacteriologie, Mycologie, Parasitologie, Infectiepreventie en Lean-management

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  29066454101

De reden dat geneeskunde ben gaan studeren, is daarmee een combinatie zou kunnen maken van bètavakken en menselijk contact.

Promotieonderzoek

Tijdens mijn studie heb ik een coschap op Aruba gelopen (gynaecologie, 2 maanden) en een wetenschappelijke stage in Vancouver gedaan (6 maanden).  Vervolgens heb ik vier jaar promotie onderzoek gedaan op de afdeling Vasculaire Geneeskunde van het AMC in Amsterdam. Het onderzoek omvatte laboratorium, klinische en epidemiologische studies. Ik ben gepromoveerd binnen de interne geneeskunde, maar na ruim een jaar als AIOS interne geneeskunde gewerkt te hebben, besloot ik klinische disciplines overschrijdend te willen werken en bovendien lonkte de laboratoriumwereld weer gezien mijn prettige ervaringen hiermee opgedaan tijdens mijn promotie. Dit verleden binnen de interne geneeskunde maakt wel dat ik een bijzondere interesse heb in de klinische aspecten van de microbiologie.

Geïntegreerde taakset 

In het ETZ te Tilburg en het Amphia ziekenhuis te Breda ben ik opgeleid tot een zelfstandig functionerend arts-microbioloog (een omgeving met veel exposure, een hoog tempo en korte lijnen waardoor ik merkte dat mijn hart ligt bij perifere ziekenhuizen). Het mooie aan de medische microbiologie vind ik de verbindende rol tussen lab en kliniek (geïntegreerde taakset van de arts-microbioloog). Ik zie het als een uitdaging om laboratorium processen zo doelmatig mogelijk in te richten tegen hoogwaardige kwaliteit én met behoud van hoog-complexe laag-volume diagnostiek.

Bewust gekozen voor Eurofins PAMM

Schaalvergroting en synergie binnen het laboratoriumlandschap is naar mijn idee essentieel om de zorg betaalbaar te houden. Ik heb bewust voor Eurofins PAMM gekozen vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel om enerzijds bij te dragen aan het betaalbaar houden van de zorg en anderzijds sturing te kunnen geven aan het proces van schaalvergroting vanuit de vak inhoud, opdat kwaliteit gewaarborgd blijft. In tegenstelling tot de situatie in veel kleinschalige organisaties, is bij Eurofins PAMM innovatie een doelstelling en dat maakt Eurofins PAMM voor mij een aantrekkelijke werkgever.   

Continue reading

Rosingh, Andert

Andert Rosingh

 • Naam:

  drs. A.W. (Andert) Rosingh

 • Functie:

  arts-microbioloog

 • Studie:

  Universiteit Groningen (1996-2003)

 • Specialisatie:

  Arts-microbioloog, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, Spanje.

 • Aandachtsgebied:

  Moleculaire diagnostiek/sequencing, Laboratorium ICT en automatisering, Infectiepreventie.

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  09060390101

Ik ben een ervaren arts-microbioloog met een uitgebreide internationale carrière. Na mijn studie geneeskunde in Groningen heb ik mij tot arts-microbioloog gespecialiseerd in Valencia, Spanje en daarna heb ik op meerdere plekken in het buitenland gewerkt. Ik ben van mening dat ik met mijn ervaring op het gebied van ict en laboratoriumautomatisering een waardevolle aanwinst ben voor het team.

De keuze voor het vak van vak arts-microbioloog was een hele bewuste door de combinatie van ict, techniek en klinische werkzaamheden. Door mijn ruime ervaring met het implementeren van nieuwe innovatieve technologieën in de medische sector durf ik mijzelf wel een expert op het gebied van laboratoriumautomatisering te noemen.

Als onderdeel van het team bij Eurofins PAMM wil ik bijdragen aan hoogwaardige diagnostiek en behandeling van infectieziekten. Ik werk graag nauw samen met andere artsen en zorgverleners om de beste behandelingen te bieden en de gezondheid van hun patiënten te verbeteren. De keuze voor Eurofins PAMM was snel gemaakt door het brede en grote werkgebied; wij werken voor zowel de huisartspraktijken als de ziekenhuizen in de regio. 

Continue reading

Smits, Samuel

Samuel Smits

Samuel Smits

 • Naam:

  Dhr. Samuel Smits

 • Studie:

 • Specialisatie:

 • Aandachtsgebied:

 • Publicatieoverzicht:

Gebruik maken van onze diensten?

Nog geen klant van Stichting PAMM? Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Stichting PAMM beschikt bijvoorbeeld over een eigen bodedienst waar u eventueel gebruik van kunt maken. Meer weten? Stuur ons een mail: relatiebeheer@pamm.nl

Laboratorium voor Pathologie

Ons Laboratorium voor Pathologie is gevestigd op het terrein van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Via de hoofdingang vindt u PAMM door Route 185 te volgen. 

Bezoekadres: Michelangelolaan 2, 5623 EJ, Eindhoven
Postadres: Postbus 2, 5500 AA, Veldhoven 

T. 088 – 444 22 00
E. pathologie@pamm.nl

Laboratorium voor Medische Microbiologie

Ons laboratorium voor Medische Microbiologie is gevestigd in een vleugel van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven (te vinden via Route 90).

Bezoekadres: De Run 6250,
5504 DL, Veldhoven
Postadres: Postbus 2, 5500 AA, Veldhoven 

T. 088 – 444 21 00
E. microbiologie@pamm.nl

KvK nummer: 41088269
BTW nummer: NL002653680B01
IBAN: NL98 INGB 0677 4336 46

Continue reading