Skip to main content

Anne Maijer-Reuwer

 • Naam:

  dr. A.Q. (Anne) Maijer-Reuwer

 • Functie:

  Arts-microbioloog

 • Studie:

  Geneeskunde, Universiteit van Utrecht 2000-2006

 • Specialisatie:

  Arts-microbioloog, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg en Amphia Ziekenhuis Breda (2013-2019)

 • Aandachtsgebied:

  Bacteriologie, Mycologie, Parasitologie, Infectiepreventie en Lean-management

 • Publicatieoverzicht:
 • BIG nummer:

  29066454101

De reden dat geneeskunde ben gaan studeren, is daarmee een combinatie zou kunnen maken van bètavakken en menselijk contact.

Promotieonderzoek

Tijdens mijn studie heb ik een coschap op Aruba gelopen (gynaecologie, 2 maanden) en een wetenschappelijke stage in Vancouver gedaan (6 maanden).  Vervolgens heb ik vier jaar promotie onderzoek gedaan op de afdeling Vasculaire Geneeskunde van het AMC in Amsterdam. Het onderzoek omvatte laboratorium, klinische en epidemiologische studies. Ik ben gepromoveerd binnen de interne geneeskunde, maar na ruim een jaar als AIOS interne geneeskunde gewerkt te hebben, besloot ik klinische disciplines overschrijdend te willen werken en bovendien lonkte de laboratoriumwereld weer gezien mijn prettige ervaringen hiermee opgedaan tijdens mijn promotie. Dit verleden binnen de interne geneeskunde maakt wel dat ik een bijzondere interesse heb in de klinische aspecten van de microbiologie.

Geïntegreerde taakset 

In het ETZ te Tilburg en het Amphia ziekenhuis te Breda ben ik opgeleid tot een zelfstandig functionerend arts-microbioloog (een omgeving met veel exposure, een hoog tempo en korte lijnen waardoor ik merkte dat mijn hart ligt bij perifere ziekenhuizen). Het mooie aan de medische microbiologie vind ik de verbindende rol tussen lab en kliniek (geïntegreerde taakset van de arts-microbioloog). Ik zie het als een uitdaging om laboratorium processen zo doelmatig mogelijk in te richten tegen hoogwaardige kwaliteit én met behoud van hoog-complexe laag-volume diagnostiek.

Bewust gekozen voor Eurofins PAMM

Schaalvergroting en synergie binnen het laboratoriumlandschap is naar mijn idee essentieel om de zorg betaalbaar te houden. Ik heb bewust voor Eurofins PAMM gekozen vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel om enerzijds bij te dragen aan het betaalbaar houden van de zorg en anderzijds sturing te kunnen geven aan het proces van schaalvergroting vanuit de vak inhoud, opdat kwaliteit gewaarborgd blijft. In tegenstelling tot de situatie in veel kleinschalige organisaties, is bij Eurofins PAMM innovatie een doelstelling en dat maakt Eurofins PAMM voor mij een aantrekkelijke werkgever.