Skip to main content

Vigeveno, René

René Vigeveno

 • Naam:

  drs. R.M. (René) Vigeveno

 • Functie:

  arts-microbioloog

 • Studie:

  Biomedische wetenschappen, UvA (1998-2002)
  Geneeskunde, UvA (2003-2010)

 • Specialisatie:

  Specialisatie Medische microbiologie (2013-2021), tussendoor onderbroken voor onderzoek (lab), UvA, Amsterdam AUMC (2017-2020)

 • Aandachtsgebied:

  Moleculaire diagnostiek, point of care diagnostiek, virologie, serologie.

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  39912762301

Lees verder

Maijer-Reuwer, Anne

Anne Maijer-Reuwer

 • Naam:

  dr. A.Q. (Anne) Maijer-Reuwer

 • Functie:

  Arts-microbioloog

 • Studie:

  Geneeskunde, Universiteit van Utrecht 2000-2006

 • Specialisatie:

  Arts-microbioloog, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg en Amphia Ziekenhuis Breda (2013-2019)

 • Aandachtsgebied:

  Bacteriologie, Mycologie, Parasitologie, Infectiepreventie en Lean-management

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  29066454101

De reden dat geneeskunde ben gaan studeren, is daarmee een combinatie zou kunnen maken van bètavakken en menselijk contact.

Promotieonderzoek

Tijdens mijn studie heb ik een coschap op Aruba gelopen (gynaecologie, 2 maanden) en een wetenschappelijke stage in Vancouver gedaan (6 maanden).  Vervolgens heb ik vier jaar promotie onderzoek gedaan op de afdeling Vasculaire Geneeskunde van het AMC in Amsterdam. Het onderzoek omvatte laboratorium, klinische en epidemiologische studies. Ik ben gepromoveerd binnen de interne geneeskunde, maar na ruim een jaar als AIOS interne geneeskunde gewerkt te hebben, besloot ik klinische disciplines overschrijdend te willen werken en bovendien lonkte de laboratoriumwereld weer gezien mijn prettige ervaringen hiermee opgedaan tijdens mijn promotie. Dit verleden binnen de interne geneeskunde maakt wel dat ik een bijzondere interesse heb in de klinische aspecten van de microbiologie.

Geïntegreerde taakset 

In het ETZ te Tilburg en het Amphia ziekenhuis te Breda ben ik opgeleid tot een zelfstandig functionerend arts-microbioloog (een omgeving met veel exposure, een hoog tempo en korte lijnen waardoor ik merkte dat mijn hart ligt bij perifere ziekenhuizen). Het mooie aan de medische microbiologie vind ik de verbindende rol tussen lab en kliniek (geïntegreerde taakset van de arts-microbioloog). Ik zie het als een uitdaging om laboratorium processen zo doelmatig mogelijk in te richten tegen hoogwaardige kwaliteit én met behoud van hoog-complexe laag-volume diagnostiek.

Bewust gekozen voor Eurofins PAMM

Schaalvergroting en synergie binnen het laboratoriumlandschap is naar mijn idee essentieel om de zorg betaalbaar te houden. Ik heb bewust voor Eurofins PAMM gekozen vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel om enerzijds bij te dragen aan het betaalbaar houden van de zorg en anderzijds sturing te kunnen geven aan het proces van schaalvergroting vanuit de vak inhoud, opdat kwaliteit gewaarborgd blijft. In tegenstelling tot de situatie in veel kleinschalige organisaties, is bij Eurofins PAMM innovatie een doelstelling en dat maakt Eurofins PAMM voor mij een aantrekkelijke werkgever.   

Lees verder

Rosingh, Andert

Andert Rosingh

 • Naam:

  drs. A.W. (Andert) Rosingh

 • Functie:

  arts-microbioloog

 • Studie:

  Universiteit Groningen (1996-2003)

 • Specialisatie:

  Arts-microbioloog, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, Spanje.

 • Aandachtsgebied:

  Moleculaire diagnostiek/sequencing, Laboratorium ICT en automatisering, Infectiepreventie.

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  09060390101

Ik ben een ervaren arts-microbioloog met een uitgebreide internationale carrière. Na mijn studie geneeskunde in Groningen heb ik mij tot arts-microbioloog gespecialiseerd in Valencia, Spanje en daarna heb ik op meerdere plekken in het buitenland gewerkt. Ik ben van mening dat ik met mijn ervaring op het gebied van ict en laboratoriumautomatisering een waardevolle aanwinst ben voor het team.

De keuze voor het vak van vak arts-microbioloog was een hele bewuste door de combinatie van ict, techniek en klinische werkzaamheden. Door mijn ruime ervaring met het implementeren van nieuwe innovatieve technologieën in de medische sector durf ik mijzelf wel een expert op het gebied van laboratoriumautomatisering te noemen.

Als onderdeel van het team bij Eurofins PAMM wil ik bijdragen aan hoogwaardige diagnostiek en behandeling van infectieziekten. Ik werk graag nauw samen met andere artsen en zorgverleners om de beste behandelingen te bieden en de gezondheid van hun patiënten te verbeteren. De keuze voor Eurofins PAMM was snel gemaakt door het brede en grote werkgebied; wij werken voor zowel de huisartspraktijken als de ziekenhuizen in de regio. 

Lees verder

Jansz, Arjan

Arjan Jansz

 • Naam:

  drs. A.R. (Arjan) Jansz

 • Functie:

  arts-microbioloog

 • Studie:

  Geneeskunde, Academisch ziekenhuis Utrecht (1978-1987)

 • Specialisatie:

  Arts-microbioloog, Sint Elisabeth Ziekenhuis Tilburg (1987-1992)

 • Aandachtsgebieden:

  Bacteriologie, mycobacterien

 • Publicatieoverzicht:

 • BIG nummer:

  59021825101

Determineren

Ik werk al ruim 25 jaar bij voormalig Stichting PAMM, nu Eurofins PAMM. Mijn interesse voor het vakgebied ontstond op de middelbare school, tijdens de lessen biologie. Processen in de cel bestuderen, DNA, voortplanting… Die ontwikkelingsgang kunnen begrijpen en doorgronden, is iets dat me altijd heeft geboeid. Aangezien de bètavakken goed aansloten bij mijn interesse en kennis- en vaardigheidsniveau, besloot ik daarom dan ook een studie geneeskunde te gaan volgen. 

Doorgronden complexe vraagstukken

Ik beschrijf mezelf als een zeer ‘klinisch ingestelde arts-microbioloog’. Ik vind het interessant complexe vraagstukken te doorgronden. Wat is de exacte vraag die een arts of specialist – met een patiënt op de achtergrond- aan Eurofins PAMM stelt? En hoe pas ik onze mogelijkheden en resultaten in dit vraagstuk in? Dat zijn complexe zaken die je goed moet weten te doorgronden. Dat vind ik de uitdaging aan ons vakgebied.

Schakel tussen de verschillende deelgebieden

We zijn sterk verankerd in het ziekenhuis. Als arts-microbioloog vorm je dan ook de schakel tussen de verschillende deelgebieden. Breng je het gehele plaatje bij elkaar. In de afgelopen jaren heb ik het laboratorium zien uitgroeien tot een geoutilleerd, kundig en specialistisch laboratorium, sterk verankerd in de patiëntenzorg. We moeten ervoor zorgen dat dit zo blijft, zorgen dat dezelfde waarden behouden blijven. Kundig maar toch met dat betrokken gevoel voor iedere individuele patiënt en zorgverlener.

Lees verder