Skip to main content

Philips beloont Stichting PAMM met 100% Digitaal Award

Eindhoven, 24 november 2020. Philips heeft Stichting PAMM onderscheiden met de 100% Digitaal Award. Het pathologielaboratorium in Eindhoven ontvangt de onderscheiding omdat het 100% digitaal is gaan werken op de afdeling histologie. PAMM is in 2018 gestart met de digitalisering en is het vijfde laboratorium in Nederland dat de mijlpaal van 100% digitaal heeft bereikt.

“Digitaliseren van onze processen was een beetje een hobbelige weg – a bit of a bumpy road to heaven – maar voor ons gevoel zijn we nu dan wel echt in het paradijs beland. De uitdagingen zaten in het tijdpad, de technische validatie van de scanners en op het gebied van ICT. Je weet vooraf dat het niet van de ene op de andere dag is geregeld, maar het idee dat je waarschijnlijk jaren verder bent tot de 100% is bereikt, is soms moeilijk te bevatten. Maar het is gelukt! Met veel inzet en toewijding van de PAMM collega’s en de ondersteuning vanuit Philips, kunnen we zeggen dat we een stuk efficiënter en kwaliteitsverhogend kunnen werken. Een geweldig voorbeeld van innoveren binnen een lab. Omdat de beelden van de weefselonderzoeken nu digitaal beschikbaar zijn, is de patholoog niet meer afhankelijk van de fysieke weefselcoupes en de microscoop”, zegt Thomas Demeyere, Patholoog bij Stichting PAMM.Digitaal werken
Philips reikt de award uit aan elk pathologielaboratorium dat is overgestapt op een 100% digitale werkwijze. De aanpak is 100% digitaal als het laboratorium aan drie criteria voldoet: alle glazen coupes (FFPE-slides) worden digitaal gescand, digitale diagnose is de standaardwerkwijze van het lab en de meerderheid van de pathologen werkt digitaal.

 

“Voor een streeklaboratorium dat werkt voor meerdere ziekenhuizen is dat een belangrijk logistiek voordeel”, vervolgt Thomas Demeyere. “Transport van de preparaten binnen het laboratorium en daarbuiten zijn immers niet meer nodig. Ook kan de patholoog nu veel sneller overleg hebben met een (sub-) gespecialiseerde collega op afstand of eenvoudig de beelden tonen tijdens een multidisciplinair overleg. In deze bijzondere tijd is het ook van grote toegevoegde waarde dat pathologen vanuit huis kunnen werken.”

“We zijn er natuurlijk trots op dat we de award voor 100% digitale klinische diagnose aan PAMM mogen uitreiken”, zegt Daniella van den Corput, Business Marketing Manager Laboratory & Pathology Solutions bij Philips Benelux. “Ik ben blij dat we PAMM hebben kunnen ondersteunen om efficiënter en kwaliteitsverhogend te gaan werken. Digitalisering is een grote stap voor een pathologielaboratorium. Het resultaat bij PAMM mag er zijn, een succesvolle aanpassing van labprocessen en mindset, een verandering die echt tijd kost maar hen voorbereidt op de toekomst.”

 

Over PAMM
Stichting PAMM (met 245 medewerkers) is hét regionale centrum voor infectieziekten (medische microbiologie) en pathologie in Zuidoost-Brabant. Op het pathologie laboratorium in Eindhoven ontvangt PAMM jaarlijks 65.000 weefselonderzoeken (het meerendeel vanuit de ziekenhuizen) die ongeveer 200.000 weefselblokken genereren met uiteindelijk 400.000 jaarlijks  in te scannen coupes.

Over Philips
Philips is een toonaangevende aanbieder van gezondheidstechnologie die zich richt op het verbeteren van de gezondheid van mensen en het bereiken van betere zorgresultaten binnen het gehele gezondheidscontinuüm, van gezond leven en preventie tot diagnostiek, behandeling en thuiszorg. Philips maakt gebruik van geavanceerde technologieën en diepgaand inzicht in klinische toepassingen en de behoeften van consumenten om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen. Het hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. De onderneming is marktleider op het gebied van diagnostische beeldvorming, beeldgestuurde behandelingen, medische IT-toepassingen, patiëntbewaking, thuiszorgsystemen en gezondheidstoepassingen voor consumenten. Met wereldwijd circa 81.000 medewerkers en verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen genereerden de activiteiten op het gebied van gezondheidstechnologie in 2019 een omzet van 19,5 miljard euro. Voor nieuws over Philips kunt u terecht op www.philips.nl/nieuwscentrum.

Contact

PAMM: Neem voor meer informatie contact op met Lilianne van Kaauwen, communicatieadviseur, T. 088 – 444 20 36, E. l.vankaauwen@pamm.nl of  Thomas Demeyere, Patholoog, T. 088 – 444 22 54 | t.demeyere @pamm.nl

Philips: Neem voor meer informatie contact op met Pieter de Meer, T. 06 25 26 90 65, E. pieter.de.meer@philips.com

Zorgvisie interview met PAMM bestuurder Peter de Zwart

‘Mijn interesse voor de organisatie van zorg is al vroeg ontstaan’
Sinds begin augustus is Peter de Zwart bestuurder van Stichting PAMM, het regionale centrum voor medische microbiologie  en pathologie in Zuidoost-Brabant. ‘PAMM staat voor de verandering die gaande is in het zorglandschap’. Daarmee duidt hij op concentratie van zorg, netwerkgeneeskunde en de juiste zorg op de juiste plek.

Peter de Zwart, bestuurder van Stichting PAMM het regionale centrum voor medische microbiologie en pathologie in Zuidoost-Brabant
U bent ooit begonnen als arts, maar ging algauw verder van het bed af staan. ‘Ja, ik ben als arts-assistent orthopedie begonnen in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Vervolgens ben ik meeverhuisd met de chef de clinique naar het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) om daar een afdeling orthopedie van de grond te tillen. Het was een ingewikkelde maar boeiende opdracht om dat goed te realiseren binnen de bestaande ziekenhuisorganisatie waarin ieder zijn eigen agenda heeft. Daar is mijn interesse voor de organisatie van de zorg ontstaan.’
Maar eerst maakte u nog een uitstapje naar managementfuncties bij farmaceuten Lilly en daarna Sandoz . ‘Ik werd gevraagd naar aanleiding van een onderzoek waarbij ik als arts betrokken was. Ik heb  8 jaar gewerkt in die sector. Bij grote ondernemingen spelen heel andere vragen dan ik tot dan toe in de collegebanken en in het ziekenhuis was tegengekomen. Een mooie en leerzame tijd.’
In 1997 werd u partner bij organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. ‘Om toch weer dichter op de organisatie van de zorg te zitten. Het adviesvak geeft veel intellectuele uitdaging. Je wordt als adviseur bij verschillende vraagstukken gehaald: de rol van de bestuurder, de structuur aan de top, omgaan met de verschillende belangen en invloeden… Het draait allemaal om de best mogelijke zorg leveren binnen een organisatie die bestuurbaar en slagvaardig is.’
Met die ervaring erbij keerde u terug naar het CWZ in een heel andere rol: bestuurder. ‘Dat was wel grappig ja. Ik werd interim-bestuurder als sluitstuk van een grote adviesopdracht bij de organisatie waar ik eerst als ‘jongste bediende’ aan de hand van de chef de clinique orthopedie was binnengekomen. En sommige mensen met wie ik toen te maken had, werkten er nog steeds.’
Maar na ruim een jaar was het klaar? ‘Ons advies was om een nieuwe invulling te geven aan de topstructuur. Mijn opdracht als interim-bestuurder was de nieuwe bestuursstructuur mee vorm te geven en wat meer swingend te krijgen. Het was een opdracht met een kop en een staart.’
Het beviel kennelijk: een jaar later trad u toe tot het bestuur van het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. ‘Ik ervaar de rol van bestuurder als heel betekenisvol. Ik kan er mijn energie in kwijt en haal er ook weer energie uit. Een positie waarin ik mijn eigen bijdrage kan leveren aan het verbeteren en vernieuwen van de zorg. In november 2005 ben ik er begonnen, aanvankelijk samen met Loeks van der Veen, na de fusie tot Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) ook met de twee bestuurders van het St Elisabeth. De hele ziekenhuiszorg van Midden-Brabant viel onder onze verantwoordelijkheid. De fusie had alles te maken met kwaliteit en veiligheid. Centraal wat moet, dichtbij wat kan. Concentratie gericht op het zorgproces.’
Na tien jaar keerde u terug naar het advieswerk, als directeur Gezondheidszorg bij AT Osborne, tot Stichting PAMM op uw pad kwam. ‘PAMM bestond vorig jaar weliswaar 70 jaar, maar staat vandaag de dag model voor verandering in het zorglandschap. En die verandering gaat voorlopig nog wel door. De organisatie heeft een belangrijke opgave in netwerkzorg. De artsen-microbioloog en pathologen van PAMM werken schouder aan schouder met huisartsen en medisch specialisten om de juiste diagnose te stellen en/of de beste behandeling te bepalen. Bijvoorbeeld om de aard van een tumor vast te stellen en welke bestraling of chemo aangewezen is. Of om vast te stellen voor welk medicijn de verwekker van een infectie bij een patiënt gevoelig is.

Door de functies medische microbiologie en pathologie uit de ziekenhuizen in de regio te concentreren  in de twee laboratoria van PAMM  is schaalvergroting gerealiseerd waardoor veel meer mogelijk is dan met 4-5 kleinere laboratoria. Innovatie staat hoog in het vaandel. Voor digitale pathologie met gebruik van big data is een samenwerking met Philips aangegaan. PAMM speelt ook een grote rol in verantwoord antibioticabeleid. Onderzoek, preventie en nascholing zijn belangrijke activiteiten. Kortom, het is een organisatie met groot potentieel en een belangrijke maatschappelijke opdracht.’

Met dank aan Berber Bast, Chef Redactie Zorgvisie.
https://www.zorgvisie.nl/mijn-interesse-voor-de-organisatie-van-zorg-is-al-vroeg-ontstaan/

Stichting PAMM zet vol in op digitale pathologie diagnostiek met Philips

Digitale beelden van weefsel en slimme software moeten de patholoog gaan helpen om efficiënter te werken en een optimale diagnose vast te stellen.

Veldhoven, NB – Het laboratorium voor pathologie van Stichting PAMM, het grootste laboratorium voor pathologie in de regio zuidoost Brabant, heeft aangekondigd dat het volledig overgaat op digitale diagnostiek voor weefselanalyses. Daarnaast zal Stichting PAMM, samen met Philips, bijdragen aan de ontwikkeling van slimme beeldanalyse-software die helpt bij de detectie en kwantificering van kankercellen in weefselpreparaten. PAMM en Philips willen zo gezamenlijk de efficiëntie en kwaliteit van de diagnostiek verder verbeteren, wat uiteindelijk zal bijdragen aan een betere patiëntenzorg.

Pathologie speelt een cruciale rol bij de detectie en diagnose van een breed scala aan ziekten, waaronder kanker. Door de toename van het aantal gevallen van kanker, de vergrijzing van de bevolking en meer patiëntgerichte behandelingsmethoden, is de complexiteit en de druk op pathologische diagnostiek aanzienlijk toegenomen. Door digitalisering van de weefselpreparaten, die de patholoog gewoonlijk met een microscoop bekijkt, kan de beoordeling onafhankelijk van het fysieke preparaat plaatsvinden. Dit verhoogt de doelmatigheid. Het preparaat kan nu op elke willekeurige plaats en door meerdere personen tegelijkertijd worden bekeken. Ook kan de patholoog snel overleg hebben met een (sub-)gespecialiseerde collega op afstand, of eenvoudig de beelden tonen tijdens een multidisciplinair overleg. Transport van de weefselpreparaten is hierbij niet meer nodig.

“Digitale pathologie is een belangrijk innovatie speerpunt in onze beleidsvisie Gezond Groeien,”zegt Wim Bruinenberg, bestuurder Stichting PAMM. “Nauwkeurige weefsel- en moleculaire diagnoses worden steeds belangrijker voor behandelende artsen. Wij willen ze hierbij ondersteunen door gebruik te maken van de nieuwste geavanceerde technologieën.”

Naast efficiëntieverbetering verwacht PAMM door het gebruik van de slimme beeldherkenning software een belangrijke kwaliteitsslag in diagnostiek te kunnen maken. Hiervoor werkt PAMM samen met Philips. Deze software gaat pathologen ondersteunen bij het beoordelen van onder andere biomarkers, die veranderingen van eiwitten en DNA in het weefsel aangeven. 

“Een computer is veel beter in het opsporen, in kaart brengenen tellen van (kenmerken van-) kankercellen in weefsel dan het menselijk oog. Toepassing van dit soort software zal niet alleen de reproduceerbaarheid helpen vergroten, maar ook de kennis van de ziekten zal worden vergroot en de prognose zal op termijn beter kunnen worden ingeschat.” zegt Paul Klinkhamer, patholoog bij PAMM. “Dit betekent dat de patholoog nog beter in staat is de klinische specialist van relevante informatie te voorzien waardoor patiënten uiteindelijk beter behandeld kunnen worden. Deze ontwikkeling zal het vakgebied pathologie revolutionair veranderen!”

“Het digitaliseren van pathologische diagnostiek biedt de mogelijkheid om de sector ingrijpend te veranderen en obstakels waar pathologen in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen weg te nemen”, aldus Henk Valk, CEO Philips Benelux. Met digitale pathologie en het toepassen van slimme software willen wij pathologen helpen de efficiëntie te verhogen en de accuraatheid en precisie van de diagnose te verbeteren.

Stichting PAMM is van plan een digitaal archief op te zetten, door jaarlijks alle 400.000 weefsel preparaten te digitaliseren met de Philips IntelliSite Pathology Solution. Deze digitale informatie zal een belangrijke bron van informatie vormen voor de ontwikkeling van beeldherkenningssoftware.  

Philips IntelliSite Pathology Solution is de eerste digitale pathologie product dat wereldwijd op de markt wordt gebracht voor primaire diagnostiek. Recentelijk heeft het Amerikaanse blad POPULAR SCIENCE de ‘Best of What’s New Award 2017’ aan Philips toegekend in de categorie ‘Gezondheid’, dit vanwege de significante stap voorwaarts op het gebied van diagnostiek dat met behulp van Philips IntelliSite Pathology Solution wordt bereikt.

De Koning virtueel op werkbezoek bij PAMM

Zijne Majesteit de Koning brengt donderdag 3 juni een digitaal werkbezoek aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen waarbij de impact van de coronacrisis op de wetenschap centraal staat. Veel wetenschappers hebben hun onderzoek stil moeten leggen. Tegelijkertijd ontstonden nieuwe kansen voor onderzoek en samenwerkingen, zoals de ontwikkeling van robot ‘the Beast’ die 20.000 afgenomen COVID-tests per dag kan verwerken. De Koning ziet de robot tijdens zijn werkbezoek via een live verbinding met Stichting PAMM in werking. PAMM arts-microbioloog Lieven van der Velden geeft toelichting over de werking en de voordelen.

De Koning spreekt met de president en directeur van KNAW en leden van De Jonge Akademie over onderzoek tijdens de pandemie. Met name jonge onderzoekers zijn het afgelopen jaar in acute problemen gekomen met hun onderzoeksprojecten, waaronder promovendi, postdocs en docenten met een tijdelijke positie.

Voor het Meertens Instituut was de crisis juist een goudmijn. Het instituut startte met onderzoek naar nieuwe rituelen rond corona, nepnieuws en complottheorieën op dat gebied. De Koning spreekt met onderzoekers onder meer over recente uitkomsten. 

Op het Science Park in Utrecht, waar het meeste onderzoek eind maart 2020 stil lag, namen twee onderzoekers van het Hubrecht Instituut het initiatief om de snelste robot voor COVID-testen te maken. Robot ‘the Beast’ is sinds begin dit jaar operationeel. De Koning bekijkt de werking van de robot en spreekt met onderzoekers van het Hubrecht Instituut, biotechnologiebedrijf Genmab en laboratorium PAMM waar de robot staat.

De KNAW is verantwoordelijk voor vijftien onderzoeksinstituten in Nederland en geeft gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies aan de regering over wetenschapsbeleid en over actuele maatschappelijke sectoren, zoals de zorg, het klimaat of het onderwijs. De Koning is beschermheer van de KNAW en bezoekt jaarlijks één of meer van de onderzoeksinstellingen.

RVD, nr. 159