Skip to main content
13-02-22

Minister de Jonge inspecteert innovatieve testrobot van Nederlandse bodem


Op woensdag 27 januari heeft Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het medisch-microbiologische laboratorium PAMM in Veldhoven bezocht om de werking te bekijken van de nieuwe STRIP-1 testrobot, die Nederland heeft aangeschaft. Deze robot – in de wandelgangen ook wel The Beast genoemd – is in staat per etmaal ca. 20.000 pcr-tests te verwerken en de resultaten online op te leveren. Dat is aanzienlijk meer dan alle tot nu toe bekende apparaten in de wereld.
De robot is een Nederlandse uitvinding, ontwikkeld door het Hubrecht Institute (onderdeel van de KNAW) en biotechnologiebedrijf Genmab. STRIP-1 is gebouwd in Zwitserland. De robot is gefinancierd door de Rijksoverheid en zal ook ingezet kunnen worden bij eventuele volgende pandemieën. Daarmee is het een belangrijke bouwsteen voor een robuuste, publieke testfaciliteit voor Nederland. Dat is van groot belang in het effectief bestrijden van de pandemie. Traditioneel zijn de test – en analysefaciliteiten in ons land heel hoogwaardig, maar ook kleinschalig en primair gericht op diagnostiek: is iemand besmet of niet? In een pandemie  is ook het snel in beeld brengen van de verspreiding van het virus nodig. Dat maakt een gerichte aanpak mogelijk daar waar de uitbraak oplaait. Tijdens grote virusuitbraken is het essentieel om snel en adequaat hoge volumes monsters te kunnen analyseren. Dat vraagt om een veel grotere schaal en meer slagkracht.  In dat verband is door het kabinet zwaar geïnvesteerd in het uitbreiden van de test – en analysecapaciteit in eigen land. Deze testrobot maakt onderdeel uit van die strategie.
De robot kan niet alleen met hoge snelheid veel grotere hoeveelheden tests verwerken, maar de kosten per test liggen ook aanzienlijk lager. Dit alles zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de analyse. Er is veel belangstelling voor deze robot uit het buitenland.
De STRIP-1 is kort voor de Kerstdagen in Veldhoven geïnstalleerd. Sindsdien is de robot stapsgewijs steeds meer tests gaan analyseren om de werking te testen en alles klaar te maken voor grootschalige inzet. Deze zogenoemde validatieperiode loopt tot eind januari en staat onder toezicht van het RIVM en de GGD ZO Brabant. Daarna kan de robot op vol vermogen worden ingezet bij het bestrijden van de corona-pandemie.  
De overheid heeft zich voorgenomen nog eens 5 van deze robots aan te schaffen, indien de validatie inderdaad de verwachte resultaten oplevert. Dat zou de landelijke verwerkingscapaciteit opvoeren tot ver boven de 100.000 analyses per etmaal, alleen al met deze robots.
Minister de Jonge: “Dit is echt een veelbelovende nieuwe stap in de bestrijding van de corona-pandemie. Het is prachtig dat bedrijven en instituten uit Nederland dit voor elkaar hebben gekregen en we hebben daar vanuit de overheid ook graag aan meegewerkt. Alle signalen  wijzen erop dat we deze robot met succes kunnen gaan inzetten. De STRIP-1 kan een belangrijke extra schakel zijn in het testen op grote schaal, dat in een pandemie noodzakelijk is.

Voor nadere inlichtingen, Lilianne van Kaauwen, woordvoerder Stichting PAMM, 088-444 20 36.