Handtekening gezet onder samenwerking Stichting PAMM en Eurofins

Samenwerking PAMM en Eurofins biedt zorg in regio Brabant zekerheid

Eindhoven / Veldhoven, 6 mei 2022 – Vandaag is de handtekening gezet onder de samenwerking van het Brabantse ziekenhuislaboratorium Stichting PAMM en Eurofins. Zowel de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben hun goedkeuring afgegeven. Daarmee is de toekomst van het regionale laboratorium veiliggesteld. PAMM vervult in Zuidoost-Brabant een sleutelrol voor pathologie en medische microbiologie. Eurofins gaat de komende jaren tientallen miljoenen investeren in de laboratoria van PAMM. Daarmee krijgt de zorg in Brabant een krachtige impuls en zal de gezamenlijke slagkracht voor zorgverleners en cliënten verbeteren.

Stichting PAMM en Eurofins Clinical Diagnostics spreken de ambitie uit om over vijf jaar één van de grootste aanbieders te zijn van integrale medische diagnostiek in Nederland. PAMM zal zich daarbinnen concentreren op de disciplines klinische pathologie en medische microbiologie. Onder de naam ‘Eurofins PAMM’ zal de Brabantse laboratoriumorganisatie zich ontwikkelen tot een groot diagnostisch centrum met toegang tot een wereldwijd informatienetwerk en de modernste apparatuur.

Forse investeringen in mensen en middelen
PAMM werkt met ziekenhuizen, huisartsen, GGD ’s, zorginstellingen en verloskundigenpraktijken. De directie van stichting PAMM, de ondernemingsraad en de regionale ziekenhuizen hebben zich krachtig uitgesproken vóór de samenwerking met Eurofins. “In onze markt heerst een grote prijsdruk en zonder substantiële groei en kostenreductie is de toekomst van PAMM onzeker”, zegt Peter de Zwart, bestuurder van PAMM. “Eurofins is daarom een perfecte partner; een professionele en kapitaalkrachtige organisatie die fors gaat investeren in onze mensen en middelen.” Jacob Olie, managing director Eurofins Clinical Diagnostics voegt toe: “PAMM krijgt de mogelijkheid zich in de komende jaren bij Eurofins te ontwikkelen, vanuit eigen kracht en identiteit. Dat is in lijn met de overnamefilosofie van Eurofins: organisaties intact laten en helpen met verbetering en groei.”

Bij PAMM werken 250 mensen voor twee laboratoria in Eindhoven en Veldhoven. Het bedrijf verzorgt in Zuidoost-Brabant de diagnostiek voor zes ziekenhuizen, meer dan vijfhonderd huisartsen, GGD’s en zorginstellingen. PAMM-bestuurder De Zwart denkt dat de optimistische verwachtingen gauw waargemaakt zullen worden. “Door schaalvergroting en investeringen is meer maatwerk en service mogelijk voor onze klanten. Daarmee verbetert de zorg in de hele regio. Dit is een positieve en gewenste ontwikkeling.”

Meer informatie voor is te vinden op www.eurofins-clinicaldiagnostics.nl

Meer informatie: Inge Gilissen 06-24298889

Eurofins – wereldleider in bioanalys
Eurofins – Testing for Life – is opgericht in 1987, en is sinds die tijd uitgegroeid tot een gerenommeerd laboratoriumnetwerk. Het biedt in 54 landen met meer dan 58.000 medewerkers in 900 laboratoria ruim 200.000 analysemethodes aan. Eurofins is een van de wereldleiders op het gebied van testen en laboratoriumdiensten voor genomica, voedsel, milieu-, en farmaceutische producten, forensische diagnostiek, material sciences en moleculair klinische en diagnostische diensten. In Nederland werkt Eurofins onder andere samen met het RIVM, NVWA en de GGD GHOR.

PAMM
PAMM is het regionale centrum voor medische microbiologie en pathologie en Zuidoost-Brabant. PAMM werkt intensief en structureel samen met de verschillende ziekenhuizen in de regio, meer dan 500 huisartsen, de GGD (VVT) zorginstellingen en verloskundige praktijken. PAMM telt ruim 250 medewerkers, werkzaam op twee locaties: Eindhoven en Veldhoven.

25 november refereeravond influenza

Op maandagavond 25 november 2019 organiseert PAMM een refereeravond influenza.
Deze avond is bedoeld voor longartsen, infectiologen, intensivisten, internisten, SEH-artsen en deskundigen infectiepreventie.
Met onder andere:
Cynthia van Arkel, AIOS Longgeneeskunde, Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Superbacteriële infecties bij influenza
Keynote spreker: Prof. Dr. Menno de Jong, Professor of Clinical Virology and Head Department of Medical Microbiology, Amsterdam UMC
Antivirale behandeling van griep: controversen en ontwikkelingen
Marc van Tuyn, Manager Zorggroep Acuut, Máxima Medisch Centrum
Influenza vaccinatie binnen MMC
Dewi van der Vegt, Arts-microbioloog PAMM, Elkerliek ziekenhuis
POCT Influenza-multicenter toepassing
Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u toch aanwezig zijn? Stuur dan een bericht naar relatiebeheer@pamm.nl

Publicatie: ‘Superinfecties bij influenza, een ongewoon seizoen?’

Door: Drs. C. van Arkel, dr. M.C.A. Wegdam-Blans, drs. A.R. Jansz, drs. P.L.M.L. Wielders en dr. J.M. Fonville. Lees hier de publicatie uit het tijdschrift voor infectieziekten (TvI)

Op 25 november 2019 organiseert Stichting PAMM een refereeravond Influenza. Geen uitnodiging ontvangen en wilt u toch aanwezig zijn? Stuur dan een berichtje naar relatiebeheer@pamm.nl

Promotie arts-microbioloog Van Dommelen: optimalisatie SOA diagnostiek noodzakelijk

Aannames over SOA diagnostiek blijken in de praktijk niet altijd voldoende wetenschappelijk onderbouwd. Dat concludeert arts-microbioloog Laura van Dommelen van Stichting PAMM, Op 31 oktober promoveert ze op haar proefschrift met de titel ‘Optimizing Chlamydia trachomatis (Ct) and Treponema pallidum (Tp) diagnostics’. Hierin doet ze voorstellen ter verbetering van de interpretatie en evaluatie van nieuwe, diagnostische testen op het terrein van SOA onderzoek

 

SOA-diagnostiek: verschillende invalshoeken

‘Over SOA onderzoek is veel bekend maar tegelijkertijd minstens evenveel niet bekend’, aldus Van Dommelen. ‘In de klinische praktijk worden een hoop zaken verondersteld, voor een deel gebaseerd op klinische ervaring.  Onderbouwing is echter noodzakelijk.’ Van Dommelen voerde haar onderzoek uit in samenwerking met de GGD Zuid-Limburg en belicht daarbij SOA diagnostiek vanuit verschillende invalshoeken (voors en tegens van testen, de te gebruiken materialen en bruikbaarheid van testen in de praktijk).

 

Ct sneltest niet betrouwbaar

Eén van de belangrijkste aandachtspunten in Van Dommelen’s proefschrift zijn de zogenaamde chlamydia sneltesten.  Chlamydia trachomatis is de verwekker van de meest voorkomende bacteriële SOA in Nederland. De belangrijkste complicatie is onvruchtbaarheid bij vrouwen door beschadiging van de eierstokken. Tegenwoordig zijn SOA sneltesten vrij via internet verkrijgbaar. Binnen een kwartier geven ze aan of iemand een infectie wel of niet onder de leden heeft. Een goede sneltest zou een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de verspreiding ervan. Tevens is de test overal uitvoerbaar, ook bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden. De resultaten uit het proefschrift wezen echter uit dat de prestatie van de verschillende sneltesten dramatisch slecht was: de gevoeligheid van de slechtste sneltest was 12%! Dit betekent dat 88% van de infecties worden gemist, met alle gevolgen van dien. De betreffende test is in Nederland inmiddels niet meer via internet verkrijgbaar.

Lees ook het persbericht of neem een kijkje op het profiel van Laura van Dommelen.

Infectienieuws juli 2017

Eind juli is de nieuwste uitgave van Infectienieuws verspreid.
In deze editie komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Meldingsplichtige infectieziekten 2014 – 2016
  • Veel acute hepatitis B meldingen in 2016
  • Hepatitis A: een ongewenst souvenir  
  • Pamm heeft nieuwe telefoonnummers

Download Infectienieuws van juli 2017 Infectienieuws is een gezamenlijke uitgave van GGD Brabant-Zuidoost en PAMM. Met deze nieuwsbrief brengen zij twee maal per jaar informatie over regionale infectieziekten en diagnostische ontwikkelingen op het gebied van het microbiologisch laboratorium van PAMM.

Nieuw verzendmateriaal, van doosjes naar zakjes

Na jaren van trouwe dienst gaan we afscheid nemen van onze kartonnen doosjes. Deze “blokken” zijn destijds in het leven geroepen zodat de materialen volgens de UN3373 richtlijnen over de weg vervoerd konden worden door onze logistieke dienst.
Inmiddels zijn hier ook vele andere manieren voor en hebben we vanuit verschillende huisartspraktijken het verzoek ontvangen om over te gaan naar handzamere en duurzamere materialen. De ruimte in de praktijk is vaak beperkt en ook voor de patiënten is het niet altijd prettig om met zo’n doosje over straat te moeten gaan.
Vanaf nu ontvangen onze aanvragers 100% recyclebare kuststof zakjes: blauw voor medische microbiologie en roze voor pathologie.

Tevens zijn er voor onze hardlopers (zoals urinesetjes, formaline, soa afname en fecespotjes) navulbare doosjes beschikbaar waarin de PAMM zakjes op een geordende manier opgeslagen kunnen worden. 
De doosjes die nog op de praktijken aanwezig zijn, mogen eerst opgemaakt worden. Indien gewenst kan het restant aan doosjes ook bij ons ingeleverd worden om zo direct over te kunnen stappen op de handzame zakjes.
Namens Stichting PAMM. logistiek