Skip to main content

Internetstoring Eurofins PAMM verholpen

Vorige week had onze internetserviceprovider een technische storing die onze systemen ook vandaag nog heeft beïnvloed. We hadden te maken met een volgelopen servicebus. Als gevolg hiervan liepen aanvragen en uitslagen enige vertraging op.

Inmiddels is ook dit probleem verholpen en we gaan er van uit dat het hiermee helemaal is opgelost.

We verontschuldigen ons voor het eventuele ongemak dat dit voorval heeft veroorzaakt.

Anna Ziekenhuis verlengt contract

We zijn blij te kunnen melden dat op donderdag 14 december ook het Anna Ziekenhuis heeft getekend voor een verlenging van onze dienstverlening voor de pathologie.          

Het gaat ook hier om een contract van meerdere jaren. Hiermee zijn met alle 4 de regionale ziekenhuizen langlopende relaties aangegaan.  

V.l.n.r. Peter de Zwart (Eurofins PAMM) en Astrid van der Put (Anna Zorggroep).

Elkerliek ziekenhuis verlengt samenwerking Eurofins PAMM

We zijn verheugd te kunnen melden dat op maandag 4 december tevens het contract tussen het Elkerliek ziekenhuis en Eurofins PAMM is getekend.

Het betreft een meerjarige verlenging van onze dienstverlening op het vlak van de pathologie én de medische microbiologie.

V.l.n.r.: Eveline de Bont (Elkerliek ziekenhuis), Peter de Zwart en Jeroen van Suijlen (Eurofins PAMM).

Ook Catharina Ziekenhuis verlengt samenwerking Pathologie Eurofins PAMM

Op vrijdag 24 november is ook het contract tussen het Catharina Ziekenhuis en Eurofins PAMM getekend.

Dit betreft de verlenging van onze langjarige dienstverlening op het vlak van de pathologie.

V.l.n.r.: Peter de Zwart, Jeroen van Suijlen (Eurofins PAMM) en Nardo van der Meer (Catharina ziekenhuis).    

Het gaat om een contract van drie jaar – van 2024 tot en met 2026 – met duidelijke afspraken voor een verlenging van nog eens twee jaar.

Intussen wordt de laatste hand gelegd aan het afsluiten van de contracten met de andere ziekenhuizen t.b.v. de pathologie, voor het Elkerliek eveneens voor de medische microbiologie.

Europese Antibioticadag 18-11-2023

18 november is het de Europese Antibioticadag. Op deze dag wordt in heel Europa aandacht gevraagd voor het verantwoord gebruik van antibiotica. Door verkeerd en teveel gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriën ongevoelig voor de werking ervan. Het risico daarvan is dat ziektes, zoals longontsteking of blaasontsteking moeilijker of zelfs niet meer behandeld kunnen worden. (LinkedIn: lees meer >>)

Behandeling en preventie van infectieziekten is van levensbelang! De internist-infectiologen en artsen-microbioloog van Eurofins PAMM zijn verantwoordelijk voor de diagnostiek van infectieziekten, adviseren over de behandeling ervan en zijn zeer intensief bezig met infectiepreventie, antibioticaresistentie en antibiotica stewardship (zie: https://swab.nl/nl/over-a-teams). Ons lab fungeert hierbij als uitvalbasis. Wij zijn dan ook grote voorstanders van een dergelijke dag met extra aandacht voor het verantwoord gebruik van antibiotica.

Rol internist-infectiologen en artsen-microbioloog Eurofins PAMM

In de dagelijkse consultvoering wordt uitvoerig aandacht besteed aan onzorgvuldig en overmatig antibioticagebruik. Daarnaast heeft Eurofins PAMM haar eigen antibioticaboekje (https://mmbl.adult.nl.antibiotica.app/) waarin een geactualiseerd antibiotica beleid wordt voorgesteld voor diverse ziektebeelden met inachtneming van antibiotica stewardship. Dit antibioticaboekje is tot stand is gekomen op basis van een uitgebreide samenwerking en in samenspraak met de regionale antibioticateams.

“Naast antibioticaresistentie vormt antimicrobiële resistentie in zijn algemeenheid een belangrijke dreiging voor mensen over de gehele wereld. Het leidt tot verlengde ziekenhuisopname, stijging van gezondheidskosten en bovenal tot een toename van sterfte aan infectieziekten die in het (recente) verleden goed behandelbaar waren. Belangrijk is te realiseren dat het vaak niet gaat om hele zeldzame bacteriën of infecties, maar vooral om bacteriën en infecties die we veelvuldig in de dagelijkse praktijk tegen komen. Antibiotica stewardship is dus heel actueel en van levensbelang.” Stephan Keijmel, internist-infectioloog bij Eurofins PAMM.

“De nadelen van antibiotica resistentie zien we toenemen in Nederland, maar gelukkig is de situatie bij ons nog lang niet zo slecht als bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië of ook dichterbij, zoals in Zuid-Europa (bijvoorbeeld Griekenland). Dat willen we graag zo houden en daar spannen we ons met al onze partners hard voor in.” Maarten Cobussen, internist-infectioloog bij Eurofins PAMM.

Contractverlenging pathologie Eurofins PAMM en Máxima MC

Donderdag 12 oktober jl. is het contract tussen het Máxima MC en Eurofins PAMM voor de pathologie.

Dit betreft de verlenging van onze langjarige dienstverlening op het vlak van de pathologie.  

Het gaat om een contract van drie jaar – van 2024 tot en met 2026 – met een optie op verlenging van nog eens twee jaar.

Intussen wordt de laatste hand gelegd aan het afsluiten van de contracten met de andere ziekenhuizen t.b.v. de pathologie, voor het Elkerliek eveneens voor de medische microbiologie.

We hopen snel te kunnen mededelen dat ook die contracten zijn afgesloten, zowel naar volle tevredenheid van de ziekenhuizen als die van ons.

Marktwerking in de medische microbiologie

Het thema voor Het Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie nummer 3 (september) is ‘Marktwerking in de medische microbiologie’. In dit nummer geven onder ander de NVMM, de NVAMM en de artsen-microbioloog van Eurofins PAMM hun visie op de gevolgen van marktwerking door overnames van laboratoria door commerciële aanbieders. In de verschillende bijdrages worden principiële bezwaren en mogelijke negatieve gevolgen aangekaart voor de beroepsgroep en het vakgebied van medische microbiologie.

De vakgroep medische microbiologie van Eurofins PAMM weerlegt deze principiële bezwaren met concrete argumenten en voorbeelden vanuit de dagelijkse praktijk. Daarnaast wordt kort toegelicht hoe Eurofins PAMM aankijkt tegen de toegenomen versnippering van de medisch-microbiologische zorg in de regio Eindhoven.

Wilt u alleen een link naar het artikel van Eurofins PAMM, klik dan hier.

Als u het hele magazine wil lezen klik dan hier.

Ontwikkelingen binnen Eurofins PAMM

Op woensdag 27 september 2023 verscheen in het Algemeen-, Brabants- en Eindhovens Dagblad een artikel over de huidige situatie binnen Eurofins PAMM.

Hierin wordt melding gemaakt van de contract-opzegging door een 3-tal ziekenhuizen voor de dienstverlening van medische microbiologie. Het betreft het Catharina Ziekenhuis, het Máxima Medisch Centrum en het Anna Ziekenhuis. Uiteraard betreuren wij de beëindiging van de langdurige prettige samenwerking die wij met deze ziekenhuizen hebben gehad.

We willen benadrukken dat de dienstverlening van ons laboratorium voor pathologie aan de betreffende ziekenhuizen onveranderd doorgaat volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Eurofins PAMM blijft ook actief voor het Elkerliek ziekenhuis waar we zowel medische microbiologie als pathologie leveren en het SJG waar we medische microbiologie leveren. Daarnaast bedienen we meer dan 500 huisartsen en andere zorginstellingen in de regio. Onze dienstverlening richting deze zorgverleners gaat onverminderd door volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

De afgelopen periode was hectisch en hebben we benut om te bepalen hoe we de toekomstbestendigheid van onze organisatie kunnen blijven waarborgen. Dit heeft helaas geleid tot de onvermijdelijke noodzaak om ons personeelsbestand in laboratorium-gerelateerde en ondersteunende functies te reduceren, zonder daarbij de kwaliteit van dienstverlening te verminderen. We zullen verdere ontwikkelingen op dit gebied delen.

Tot slot willen we benadrukken dat onze grootste zorg, naast onze patiënten, uitgaat naar onze interne organisatie. Onze collega’s zetten zich dagelijks voor de volle 100% in om de best mogelijke diagnostiek in de regio te waarborgen.

Wilt u meer informatie over de visie van onze medische microbiologen over het thema, marktwerking in de medische microbiologie, lees dan hun recente bijdrage hierover in het Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie. Hierin wordt ook dieper ingegaan op de consequenties van de door de ziekenhuizen gemaakte keuzes, voor de medische microbiologie.

http://www.pamm.nl/wp-content/uploads/2023/09/NtMM-editie-september-EP-artikel-3.pdf

Staf en directie van Eurofins PAMM

Heeft u vragen over bovenstaande bericht of het artikel? Dan kunt u deze sturen naar communicatie@pamm.nl.

Universitair opleidingsprogramma klinisch patholoog Eurofins PAMM

AIOS-opleiding

Als één van de grootste medisch diagnostische centra in Nederland hechten wij veel waarde aan het betrokken zijn van het ontwikkelen van de pathologen van de toekomst. Met enige trots melden we dat per 1 januari 2024 er naast AIOS pathologie vanuit het Radboudumc ook AIOS aansluiten van het MUMC+ bij ons universitair opleidingsprogramma. Hiermee is een 2e grote samenwerkingsovereenkomst met een universitair centrum afgesloten om jonge artsen op te leiden tot patholoog. Onder begeleiding van pathologen Nicole Visser (hoofdopleider) en Roel ten Broek (plaatsvervangend opleider) maken de AIOS in 6 tot 8 maanden kennis met alle aspecten van het vak. Zij zijn daarbij zo veel mogelijk ‘in the lead’ en bepalen, mits binnen de kaders van hun opleidingsplan natuurlijk, voor een groot deel hun eigen opleiding.

Praktisch alle sub-specialisaties

Dankzij een zeer uitgebreid pallet aan interessante preparaten en de aanwezige vakkennis binnen onze grote vakgroep, zijn wij het opleidingscentrum bij uitstek. De diversiteit van onderzoek borgt dat praktisch alle onderzoeken voorbij komen. Meer ervaren AIOS hebben al veel kennis opgedaan in het Radboudumc, MUMC+ of andere perifere laboratoria, hun ideeën voor de implementatie van kleuringen of nieuwe diagnostische benaderingswijzen worden bij ons gedeeld. Ook de halfjaarlijkse CAT’s (critical appraisal of a topic) waarbij AIOS interessante vraagstukken op basis van een korte en bondige kritische weergave van de literatuur schetsen, zijn voor ons erg waardevol. Het verder opleiden van AIOS levert zo veel nieuwe inzichten en kennis op.

Een situatie die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de AIOS, Eurofins PAMM en de UMC’s. En we houden in beeld waar onze toekomstige collegae zich mee bezighouden en zich bevinden.

Programmamodules

Voor Nijmegen en Maastricht bieden wij een aantrekkelijke opleidingsplek omdat we veel sub specialistische expertises hebben en een breed pallet aan diagnostisch onderzoek krijgen van twee topklinische en twee regionale ziekenhuizen. We kunnen hiermee een breed stageprogramma aanbieden. Naast gynaecologische, MDL, mamma en dermatopathologie stages, bieden wij ook verdiepingsstages aan waarbij ook AIOS uit andere opleidingsregio’s in Nederland aan kunnen sluiten. Voor de gynaecopathologie zorgt het topklinische Catharinaziekenhuis Eindhoven (CZE), dat een centrumfunctie binnen de gynaeco-oncologische zorg in de regio (Gynaecologisch Oncologisch Centrum Zuid; GOCZ heeft, voor een ruim aanbod van complexe gynaeco-oncologische preparaten. En de regionale ziekenhuizen en huisartsen garanderen veel lager complexe gynaecopathologische diagnostiek. Ook reviseren we interessante en complexe externe consulten van patiënten die worden besproken op de Regionale Oncologische Gynaecologie bespreking (ROGY) omdat ze zijn doorverwezen naar het CZE voor verdere behandeling. Voor de mammadiagnostiek bestaande uit cito mammabiopten en operatiepreparaten, kan ervaring worden opgedaan met macroscopische bewerking van deze preparaten.

Binnen de MDL-pathologie hebben wij een zeer gevarieerd en ruim aanbod. Hierbij is het CZE een Barrett-expertise centrum, wat betekent dat er een groot aanbod aan afwijkende Barrett biopten en EMR/ESD preparaten te zien zijn. Ook worden wekelijks slokdarm- en maagresecties verricht. Verder is het CZE sterk in pancreaschirurgie (regionaal verwijscentrum) en complexe colorectale chirurgie (landelijk verwijscentrum). Tot slot is het MMC een NET (neuro-endocrine tumoren) centrum waarvoor naast reguliere diagnostiek ook regelmatig revisies van neuro-endocrine tumoren gebeuren.

Andere modules die wij aanbieden bij de regionale opleiding zijn dermatopathologie (inclusief Mohs resecties), long en pleurapathologie, endocriene pathologie, hematopathologie en uropathologie. Ook participeren wij in de regionale opleidingsmodule perinatale pathologie.

Meer informatie over ons stageprogramma, neem dan contact op met; Nicole Visser of Roel ten Broek 088 444 2200.