Skip to main content

Author: Lilianne van Kaauwen

Elkerliek ziekenhuis verlengt samenwerking Eurofins PAMM

We zijn verheugd te kunnen melden dat op maandag 4 december tevens het contract tussen het Elkerliek ziekenhuis en Eurofins PAMM is getekend.

Het betreft een meerjarige verlenging van onze dienstverlening op het vlak van de pathologie én de medische microbiologie.

V.l.n.r.: Eveline de Bont (Elkerliek ziekenhuis), Peter de Zwart en Jeroen van Suijlen (Eurofins PAMM).

Europese Antibioticadag 18-11-2023

18 november is het de Europese Antibioticadag. Op deze dag wordt in heel Europa aandacht gevraagd voor het verantwoord gebruik van antibiotica. Door verkeerd en teveel gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriën ongevoelig voor de werking ervan. Het risico daarvan is dat ziektes, zoals longontsteking of blaasontsteking moeilijker of zelfs niet meer behandeld kunnen worden. (LinkedIn: lees meer >>)

Behandeling en preventie van infectieziekten is van levensbelang! De internist-infectiologen en artsen-microbioloog van Eurofins PAMM zijn verantwoordelijk voor de diagnostiek van infectieziekten, adviseren over de behandeling ervan en zijn zeer intensief bezig met infectiepreventie, antibioticaresistentie en antibiotica stewardship (zie: https://swab.nl/nl/over-a-teams). Ons lab fungeert hierbij als uitvalbasis. Wij zijn dan ook grote voorstanders van een dergelijke dag met extra aandacht voor het verantwoord gebruik van antibiotica.

Rol internist-infectiologen en artsen-microbioloog Eurofins PAMM

In de dagelijkse consultvoering wordt uitvoerig aandacht besteed aan onzorgvuldig en overmatig antibioticagebruik. Daarnaast heeft Eurofins PAMM haar eigen antibioticaboekje (https://mmbl.adult.nl.antibiotica.app/) waarin een geactualiseerd antibiotica beleid wordt voorgesteld voor diverse ziektebeelden met inachtneming van antibiotica stewardship. Dit antibioticaboekje is tot stand is gekomen op basis van een uitgebreide samenwerking en in samenspraak met de regionale antibioticateams.

“Naast antibioticaresistentie vormt antimicrobiële resistentie in zijn algemeenheid een belangrijke dreiging voor mensen over de gehele wereld. Het leidt tot verlengde ziekenhuisopname, stijging van gezondheidskosten en bovenal tot een toename van sterfte aan infectieziekten die in het (recente) verleden goed behandelbaar waren. Belangrijk is te realiseren dat het vaak niet gaat om hele zeldzame bacteriën of infecties, maar vooral om bacteriën en infecties die we veelvuldig in de dagelijkse praktijk tegen komen. Antibiotica stewardship is dus heel actueel en van levensbelang.” Stephan Keijmel, internist-infectioloog bij Eurofins PAMM.

“De nadelen van antibiotica resistentie zien we toenemen in Nederland, maar gelukkig is de situatie bij ons nog lang niet zo slecht als bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië of ook dichterbij, zoals in Zuid-Europa (bijvoorbeeld Griekenland). Dat willen we graag zo houden en daar spannen we ons met al onze partners hard voor in.” Maarten Cobussen, internist-infectioloog bij Eurofins PAMM.

Contractverlenging pathologie Eurofins PAMM en Máxima MC

Donderdag 12 oktober jl. is het contract tussen het Máxima MC en Eurofins PAMM voor de pathologie.

Dit betreft de verlenging van onze langjarige dienstverlening op het vlak van de pathologie.  

Het gaat om een contract van drie jaar – van 2024 tot en met 2026 – met een optie op verlenging van nog eens twee jaar.

Intussen wordt de laatste hand gelegd aan het afsluiten van de contracten met de andere ziekenhuizen t.b.v. de pathologie, voor het Elkerliek eveneens voor de medische microbiologie.

We hopen snel te kunnen mededelen dat ook die contracten zijn afgesloten, zowel naar volle tevredenheid van de ziekenhuizen als die van ons.

Masius, Roy

Roy Masius

 • Naam:

  Dhr. dr. R. (Roy) Masius

 • Functie:

  Moleculair bioloog

 • Studie:

  Leiden University, Leiden, the Netherlands, Master of Science in Life Science and Technology (2014)
  Hogeschool Zeeland, Vlissingen, the Netherlands, Bachelor of Applied Sciences in Chemistry, majoring in Life Sciences (2011)

 • Specialisatie:

  Klinische genetica, Erasmus MC Department of Clinical Genetics (2014 – 2018)

 • Aandachtsgebied:

  Moleculaire Biologie

 • Publicatieoverzicht:

Ik heb altijd interesse gehad in het menselijk lichaam en hoe dit werkt. Tijdens laboratoriumstage is dit verder aangewakkerd en heb ik me gericht op het behalen van een PhD en het bijdragen aan onderzoek. Inmiddels is mijn focus verschoven naar de toegepaste kant van het medische laboratorium en wil ik me graag inzetten om zo effectief mogelijk mensen te kunnen helpen aan een diagnose.

Ik werk bij Eurofins aan de ondersteuning van verschillende laboratoria, waaronder Eurofins PAMM. Het mooie hieraan vind ik dat er ruimte is voor innovatie en dat we nu gezamenlijk overkoepelend over de verschillende laboratoria een strategie kunnen ontwikkelen om zo heel Nederland van goede state-of-the-art diagnostiek te kunnen voorzien.

 

Continue reading

Dreesens, Lisa

Lisa Dreesens

 • Naam:

  Mw. drs. (L.) Dreesens

 • Functie:

  Moleculair bioloog

 • Studie:

  Master Biomolecular sciences, Vrije Universiteit Amsterdam (2013-2015). Promotieonderzoek, Bionanoscience TU Delft (2016-2021)

 • Specialisatie:

  Moleculaire diagnostiek

 • Aandachtsgebied:

 • Publicatieoverzicht:

Continue reading

Laboratoria van Gelre ziekenhuizen verbeteren dienstverlening samen met Eurofins Clinical Diagnostics

Apeldoorn, 31 maart 2023 – Vanaf 1 april 2023 gaan de laboratoria voor Klinische Chemie en Hematologie (KCHL) en Medische Microbiologie en Infectiepreventie (MMI) van Gelre ziekenhuizen verder onder de vlag van laboratoriumnetwerk Eurofins Clinical Diagnostics. De gebundelde slagkracht maakt het mogelijk om laagdrempelig en toegankelijk te blijven voor zowel zorgverleners als patiënten. Daarnaast kunnen beide laboratoria op deze manier hun rol in de regio rond Apeldoorn en Zutphen verder versterken.

Focus op toekomstbestendigheid en verdere groei

De laboratoria KCHL en MMI van Gelre ziekenhuizen gaan verder onder de naam ‘Eurofins Gelre’. Het laboratorium van Klinische Pathologie (PA) en van de Ziekenhuisapotheek blijven hun activiteiten uitoefenen onder de vlag van Gelre ziekenhuizen.

Klaar voor de toekomst
 Voor KCHL en MMI zijn het internationale kennisnetwerk, de mogelijkheden tot specialistisch onderzoek en innovatiekracht van Eurofins Clinical Diagnostics van grote toegevoegde waarde. Daarbij gaat het om inspelen op ontwikkelingen in het zorglandschap en het kunnen toepassen van de nieuwste laboratoriumtechnieken. Door schaalvergroting en investeringen is bovendien meer maatwerk en service mogelijk. Dat is een positieve ontwikkeling die in lijn is met de eisen vanuit overheid en zorgverzekeraars.

Hoge kwaliteit en service
De nieuwe naam ‘Eurofins Gelre’ wordt zichtbaar voor zorgverleners en patiënten in de communicatie vanuit de laboratoria, bij de prikposten en op de website. Verder verandert er voorlopig weinig. De kwaliteit en service blijven op hetzelfde niveau. De komende jaren worden, waar mogelijk, verbeteringen ingevoerd waarbij de focus op verdere innovatie en kwaliteitsverbetering geborgd is. De laboratoria blijven gevestigd in Gelre ziekenhuizen.

Investering in mensen en middelen
Bij Eurofins Gelre werken straks in totaal  250 medewerkers die samenwerken met onder andere huisartsen, specialisten, GGD-en en zorginstellingen. Eurofins is een kapitaalkrachtige organisatie die veel succes heeft omdat zij investeert in mensen en middelen. Dit is in lijn met de overnamefilosofie van Eurofins: organisaties zoveel mogelijk intact laten en helpen te verbeteren en groeien.

Kijk voor meer informatie op de website www.eurofins-clinicaldiagnostics.nl/gelre.

Eurofins – wereldleider in bioanalyse
Eurofins – Testing for Life – is opgericht in 1987, en is sinds die tijd uitgegroeid tot een gerenommeerd laboratoriumnetwerk. Het biedt in 61 landen met meer dan 61.000 medewerkers in 900 laboratoria ruim 200.000 analysemethodes aan. Eurofins is één van de wereldleiders op het gebied van testen en laboratoriumdiensten voor voedsel, milieu-, en farmaceutische producten, forensische diagnostiek, material sciences en moleculair klinische en diagnostische diensten. In Nederland werkt Eurofins onder andere samen met het RIVM, NVWA en de GGD GHOR.

Blauwe MSwab wordt roze eSwab 1 ml

Graag brengen wij u op de hoogte van een aantal wijzigingen in onze afnamematerialen. Wij gaan per 1-3-2023 afscheid nemen van de blauwe MSwab en de roze eSwab 1 ml (met wit etiket). Hiervoor komt de roze eSwab 2 ml (met roze etiket) in de plaats. De reden van deze wijziging is dat wij de roze eSwab 2 ml kunnen gebruiken voor verschillende testen.

Roze eSwab bestelnummer 1 blijft, materiaal wijzigt
De inhoud van deze roze eSwab wordt 2 ml in plaats van 1 ml. Het etiket wijzigt van wit naar roze. Heeft u nog 1 ml versies met het witte etiket liggen, geen probleem: deze kunt u opmaken. Maakt u gebruik van de bodedienst van Eurofins PAMM dan worden de roze eSwabs 1 ml door ons alvast omgeruild tegen de 2 ml variant.

Blauwe MSwab, bestelnummer 16 verdwijnt, wordt roze eSwab 2 ml, bestelnummer 1
De blauwe MSwab, bestelnummer 16 verdwijnt. Hiervoor in de plaats gebruikt u voortaan de roze eSwab,
2 ml (met roze etiket), bestelnummer 1 van hierboven.
Let op: bestelnummer 16 is per 10-3-2023 door ons niet meer inzetbaar!

SOA-onderzoek zelfafname set bestelnummer 15 blijft, inhoud wijzigt
In het zakje zat tot op heden de blauwe MSwab. De nieuwe SOA-afname set bestaat uit een zakje met daarin een steriele verpakking met een roze eSwab 2 ml. Tevens zit er bij de set een tweetalige (NL en EN) instructie voor zelfafname en een sticker voor het noteren van gegevens voor op de afnamebuis. 
Let op: bestelnummer 15 met BLAUWE MSwab is per 10-3-2023 door ons niet meer inzetbaar!

Afname-instructie SOA-onderzoek zelfafname set bestelnummer 15
Graag uw aandacht voor de nieuwe afname-instructie. Als u de afname door de patiënt zelf laat doen, is ons verzoek om het dichte zakje mee te geven en de patiënt duidelijk te instrueren waar (vagina, anus of keel) de afname gedaan moet worden. We adviseren om het afnameformulier vooraf te voorzien van de patiënt-identificatie.

Vervanging en bestelling van nieuwe materialen
Maakt u gebruik van de bodedienst van Eurofins PAMM, dan wordt er binnenkort een aantal SOA-onderzoek zelfafname sets bestelnummer 15 bij u op locatie afgegeven. De oude sets bestelnummers 15 en 16 kunt u dan aan de koerier meegeven. Zij wisselen dan ook even de roze eSwabs van bestelnummer 1 om voor de 2 ml variant.

Komt er geen bodedienst bij u langs, dan kunt u de oude bestelnummers 15 en 16 weggooien. De roze eSwabs 1 ml die u nog heeft liggen, kunt u gewoon opmaken.

De nieuwe materialen zijn vanaf 1-3-2023, zoals gebruikelijk, te bestellen via www.pamm.nl of https://fd8.formdesk.com/stichtingpamm/formulier/

Blauwe MSwab tot 10-3-2023 door ons inzetbaar
Wij kunnen de blauwe MSwab van het oude bestelnummer 16 en in de oude verpakkingen van bestelnummer 15 nog verwerken op ons laboratorium tot 10-3-2023. Daarna kunnen wij alleen nog de roze eSwabs 1 en 2 ml verwerken.

Heeft u vragen?

Bij vragen over deze wijziging, of andere zaken, verzoeken wij u contact op te nemen met relatiebeheerder Louise Haring (relatiebeheer@pamm.nl of 06-29220568) of met de afdeling medische microbiologie (microbiologie@pamm.nl).

Namens de Artsen-microbioloog van Eurofins PAMM

Regionaal antibioticaboekje Brabant-Limburg (MMBL) vervanger van PAMM Blauw

Met genoegen kunnen wij u melden dat woensdag 15 februari 2023 het regionale antibioticaboekje Brabant-Limburg (MMBL) live is gegaan. Het betreft de regionale versie van de bekende landelijke SWAB-ID site. Bezoekers aan het voormalige antibioticaboekje PAMM Blauw worden vanaf 15 februari automatisch doorgeleid naar de nieuwe site.

Doelstelling
De doelstelling is een gemeenschappelijk, zo uniform mogelijk antibioticumformularium voor de verschillende ziekenhuizen aangesloten bij Eurofins PAMM. Een formularium dat leeft en actief bijgehouden wordt in functie van nieuwe nationale en internationale richtlijnen, steeds in nauw contact met de betrokken specialismen in de aangesloten ziekenhuizen. Momenteel is het formularium gericht op volwassenen, de behoefte naar een kinderformularium kan geïnventariseerd worden.

Het regionale antibioticaboekje is een eerste belangrijke stap naar regionalisering van het antibiotica beleid. Dat betekent ook dat over een aantal aspecten in het antibioticaboekje nog regionaal zal moeten worden doorgepraat om ofwel consensus te bereiken of het antibioticaboekje aan te passen waarin meerdere opties worden weergegeven. Tevens worden ook na de live gang nog hoofdstukken verder uitgewerkt.

Heeft u nu al vragen? Laat het ons dan weten via swabid@pamm.nl.

Jaarverslag Pathologie 2021

Met gepaste trots publiceren wij ons jaarverslag Pathologie 2021. Voor de laatste keer in een “Stichting PAMM” jasje. 

Een paar highlights uit het jaarverslag:

 • In 2021 werd bij voormalig Stichting PAMM ongeveer een half miljoen microscopische preparaten vakkundig door een analist gesneden, gekleurd en gedigitaliseerd.
 • 1573 keer ondersteunde een cytologisch analist on site de radioloog, longarts en MDL-arts om meteen te beoordelen of het verkregen materiaal representatief was voor adequaat onderzoek zodat een patiënt niet voor een 2e keer het vervelende onderzoek moet ondergaan.
 • 1356 keer hielpen een histologisch analist en patholoog de dermatoloog bij een Mohs-procedure zodat een huidtumor in het gelaat met zo krap mogelijke marge weggesneden kon worden.

Bijgaand jaarverslag geeft u een mooi overzicht van wat ons team vorig jaar heeft gerealiseerd voor ziekenhuizen, voor huisartsen, voor zelfstandige behandelcentra,… maar vooral voor de patiënt.

Het gedetailleerde werk is tot stand gekomen dankzij de gewaardeerde input van onze labhoofden, het secretariaat, de kwaliteitsmanager en de mensen van onze data- en informatiemanagement afdeling.

Namens de vakgroep pathologie en de hele organisatie Eurofins PAMM

Clément Huysentruyt | Thomas Demeyere
Medisch manager vakgroep pathologie | Lid van de vakgroep en verantwoordelijk voor het jaarverslag

 • 1
 • 2