Auteur: Lilianne van Kaauwen

Monkeypox (Apenpokkenvirus) diagnostiek

Juli 2022. Eurofins PAMM verzorgt de Monkeypox (Apenpokkenvirus) diagnostiek voor zijn klanten. In deze mail vindt u de belangrijkste aandachtspunten m.b.t de verdenking, de diagnostiek (inclusief logistiek) en de meldingsplicht.

Verdenking Monkeypox:

Het vaststellen van de diagnose of verdenking Monkeypox dient plaats te vinden op basis van de casusdefinitie zoals vastgesteld door het RIVM. Omdat de casusdefinitie nog aan verandering onderhevig is, zal de richtlijn pokken van de LCI altijd de meest actuele casusdefinitie vermelden.

Diagnostiek Monkeypox:

Geadviseerd wordt om diagnostiek bij patiënten waarbij Monkeypox in de differentiaaldiagnose staat (ook bij lage verdenking) niet uit te stellen tot andere mogelijke oorzaken zijn uitgesloten, maar tegelijk met de diagnostiek naar andere potentiële verwekkers, in te zetten om vertraging in eventuele maatregelen te voorkomen. De diagnostiek is primair gebaseerd op PCR. De materialen die hiervoor afgenomen moeten worden zijn schraapsel en/of blaasjesvocht van de lokale laesies. Omdat niet duidelijk is of patiënten met lokale verschijnselen daarnaast ook virus uitscheiden via de luchtwegen wordt verzocht om bij al deze patiënten ook een keelwat af te nemen voor PCR. Vooralsnog wordt deze diagnostiek doorgestuurd naar het RIVM. Hierdoor is nog niet geheel duidelijk hoe lang het duurt voor u de uitslag ontvangt.

Voor de afname gebruikt U de swabs met Universal Transport Medium (UTM) (Pamm blok nummer 17), dan wel stuurt u het schraapsel in een steriel potje.

Op alle afzonderlijke materialen en het aanvraagformulier dienen duidelijk de naam en de geboortedatum van de patiënt vermeld te worden, alsook de contactgegevens van de aanvrager. Vermeld het klinisch beeld op het aanvraagformulier. De materialen kunnen op kamertemperatuur worden verpakt volgens dezelfde regels die altijd gelden voor pathogenen die onder BSL-2-condities (zoals COVID PCR, influenza PCR, etc.) worden verstuurd.

Meldingsplicht:

Vanaf 21 mei 2022 is Monkeypox via een ministeriele regeling aangewezen als een meldingsplichtige ziekte groep A. Dat betekent dat het vaststellen van Monkeypox of het vermoeden daarvan vanaf heden onverwijld gemeld moet worden bij de GGD in uw regio. Het nummer is te vinden op www.ggd.nl.

Vragen?

Mocht u na het lezen van deze mail toch nog vragen hebben over (diagnostiek naar) Monkeypox, dan kunt u contact opnemen met uw arts-microbioloog van Eurofins PAMM via de gebruikelijke consult telefoonnummers.

Artsen-microbioloog/klinisch moleculair bioloog Eurofins PAMM:

Jeroen van de Bovenkamp, Ann Demeulemeester, Arjan Jansz, Andert Rosingh, Joke Spaargaren

Handtekening gezet onder samenwerking Stichting PAMM en Eurofins

Samenwerking PAMM en Eurofins biedt zorg in regio Brabant zekerheid

Eindhoven / Veldhoven, 6 mei 2022 – Vandaag is de handtekening gezet onder de samenwerking van het Brabantse ziekenhuislaboratorium Stichting PAMM en Eurofins. Zowel de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben hun goedkeuring afgegeven. Daarmee is de toekomst van het regionale laboratorium veiliggesteld. PAMM vervult in Zuidoost-Brabant een sleutelrol voor pathologie en medische microbiologie. Eurofins gaat de komende jaren tientallen miljoenen investeren in de laboratoria van PAMM. Daarmee krijgt de zorg in Brabant een krachtige impuls en zal de gezamenlijke slagkracht voor zorgverleners en cliënten verbeteren.

Stichting PAMM en Eurofins Clinical Diagnostics spreken de ambitie uit om over vijf jaar één van de grootste aanbieders te zijn van integrale medische diagnostiek in Nederland. PAMM zal zich daarbinnen concentreren op de disciplines klinische pathologie en medische microbiologie. Onder de naam ‘Eurofins PAMM’ zal de Brabantse laboratoriumorganisatie zich ontwikkelen tot een groot diagnostisch centrum met toegang tot een wereldwijd informatienetwerk en de modernste apparatuur.

Forse investeringen in mensen en middelen
PAMM werkt met ziekenhuizen, huisartsen, GGD ’s, zorginstellingen en verloskundigenpraktijken. De directie van stichting PAMM, de ondernemingsraad en de regionale ziekenhuizen hebben zich krachtig uitgesproken vóór de samenwerking met Eurofins. “In onze markt heerst een grote prijsdruk en zonder substantiële groei en kostenreductie is de toekomst van PAMM onzeker”, zegt Peter de Zwart, bestuurder van PAMM. “Eurofins is daarom een perfecte partner; een professionele en kapitaalkrachtige organisatie die fors gaat investeren in onze mensen en middelen.” Jacob Olie, managing director Eurofins Clinical Diagnostics voegt toe: “PAMM krijgt de mogelijkheid zich in de komende jaren bij Eurofins te ontwikkelen, vanuit eigen kracht en identiteit. Dat is in lijn met de overnamefilosofie van Eurofins: organisaties intact laten en helpen met verbetering en groei.”

Bij PAMM werken 250 mensen voor twee laboratoria in Eindhoven en Veldhoven. Het bedrijf verzorgt in Zuidoost-Brabant de diagnostiek voor zes ziekenhuizen, meer dan vijfhonderd huisartsen, GGD’s en zorginstellingen. PAMM-bestuurder De Zwart denkt dat de optimistische verwachtingen gauw waargemaakt zullen worden. “Door schaalvergroting en investeringen is meer maatwerk en service mogelijk voor onze klanten. Daarmee verbetert de zorg in de hele regio. Dit is een positieve en gewenste ontwikkeling.”

Meer informatie voor is te vinden op www.eurofins-clinicaldiagnostics.nl

Meer informatie: Inge Gilissen 06-24298889

Eurofins – wereldleider in bioanalys
Eurofins – Testing for Life – is opgericht in 1987, en is sinds die tijd uitgegroeid tot een gerenommeerd laboratoriumnetwerk. Het biedt in 54 landen met meer dan 58.000 medewerkers in 900 laboratoria ruim 200.000 analysemethodes aan. Eurofins is een van de wereldleiders op het gebied van testen en laboratoriumdiensten voor genomica, voedsel, milieu-, en farmaceutische producten, forensische diagnostiek, material sciences en moleculair klinische en diagnostische diensten. In Nederland werkt Eurofins onder andere samen met het RIVM, NVWA en de GGD GHOR.

PAMM
PAMM is het regionale centrum voor medische microbiologie en pathologie en Zuidoost-Brabant. PAMM werkt intensief en structureel samen met de verschillende ziekenhuizen in de regio, meer dan 500 huisartsen, de GGD (VVT) zorginstellingen en verloskundige praktijken. PAMM telt ruim 250 medewerkers, werkzaam op twee locaties: Eindhoven en Veldhoven.