Skip to main content
13-11-23

Europese Antibioticadag 18-11-2023


18 november is het de Europese Antibioticadag. Op deze dag wordt in heel Europa aandacht gevraagd voor het verantwoord gebruik van antibiotica. Door verkeerd en teveel gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriën ongevoelig voor de werking ervan. Het risico daarvan is dat ziektes, zoals longontsteking of blaasontsteking moeilijker of zelfs niet meer behandeld kunnen worden. (LinkedIn: lees meer >>)

Behandeling en preventie van infectieziekten is van levensbelang! De internist-infectiologen en artsen-microbioloog van Eurofins PAMM zijn verantwoordelijk voor de diagnostiek van infectieziekten, adviseren over de behandeling ervan en zijn zeer intensief bezig met infectiepreventie, antibioticaresistentie en antibiotica stewardship (zie: https://swab.nl/nl/over-a-teams). Ons lab fungeert hierbij als uitvalbasis. Wij zijn dan ook grote voorstanders van een dergelijke dag met extra aandacht voor het verantwoord gebruik van antibiotica.

Rol internist-infectiologen en artsen-microbioloog Eurofins PAMM

In de dagelijkse consultvoering wordt uitvoerig aandacht besteed aan onzorgvuldig en overmatig antibioticagebruik. Daarnaast heeft Eurofins PAMM haar eigen antibioticaboekje (https://mmbl.adult.nl.antibiotica.app/) waarin een geactualiseerd antibiotica beleid wordt voorgesteld voor diverse ziektebeelden met inachtneming van antibiotica stewardship. Dit antibioticaboekje is tot stand is gekomen op basis van een uitgebreide samenwerking en in samenspraak met de regionale antibioticateams.

“Naast antibioticaresistentie vormt antimicrobiële resistentie in zijn algemeenheid een belangrijke dreiging voor mensen over de gehele wereld. Het leidt tot verlengde ziekenhuisopname, stijging van gezondheidskosten en bovenal tot een toename van sterfte aan infectieziekten die in het (recente) verleden goed behandelbaar waren. Belangrijk is te realiseren dat het vaak niet gaat om hele zeldzame bacteriën of infecties, maar vooral om bacteriën en infecties die we veelvuldig in de dagelijkse praktijk tegen komen. Antibiotica stewardship is dus heel actueel en van levensbelang.” Stephan Keijmel, internist-infectioloog bij Eurofins PAMM.

“De nadelen van antibiotica resistentie zien we toenemen in Nederland, maar gelukkig is de situatie bij ons nog lang niet zo slecht als bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië of ook dichterbij, zoals in Zuid-Europa (bijvoorbeeld Griekenland). Dat willen we graag zo houden en daar spannen we ons met al onze partners hard voor in.” Maarten Cobussen, internist-infectioloog bij Eurofins PAMM.