PAMM schaft geautomatiseerde ent-robotstraat aan

Microbiologische patiëntmaterialen enten, kweken, digitaal fotograferen én beoordelen in één volledig geautomatiseerde medisch microbiologische ent-robotstraat. Vanaf vandaag is dat met de aanschaf van de vernieuwende Copan WASPLab dagelijkse realiteit bij PAMM. De nieuwe ent-robotstraat werkt positief voor aanvrager en patiënt: kortere doorlooptijden, minder kosten, foutenreductie en goedkopere resistentiebepalingen.
Eerder dit jaar nam PAMM de Copan WASPLab straat in gebruik. De volledig geautomatiseerde medisch microbiologische ent-robotstraat ent, kweekt, fotografeert (digitaal) én beoordeelt patiëntmaterialen. De compacte opstelling combineert hoge accuratesse met een hoge verwerkingssnelheid. De Copan WASPLab voert niet alleen de handelingen automatisch uit, ook de resultaten worden digitaal vastgelegd.
Validatie
In de afgelopen maanden is op het laboratorium in Veldhoven hard gewerkt aan de validatie. De Nieuwe opstelling vervangt de klassieke, handmatige werkwijze, maar behoudt de vakkennis van analisten. Zij blijven intensief betrokken bij het beoordelen van gedigitaliseerde platen en de (eventueel) te nemen vervolgstappen. Theo Liebregts, hoofd van de afdeling Bacteriologie, is met artsen-microbioloog Arjan Jansz en Lieven van der Velden nauw betrokken geweest bij het invoeringstraject. “Op dit moment zijn we, samen met leverancier COPAN, druk bezig met de implementatie. De analisten beoordelen voortaan digitale platen. Een nieuwe rol waar ze momenteel voor in opleiding zijn. PAMM vormt met de invoering van deze ent-robotstraat het eerste complexe laboratorium met een prioriteitssetting voor IC’s en/of specifieke testen” aldus Liebregts.
Doelmatige diagnostiek
Met deze investering neemt PAMM een innovatieve stap om de doelmatigheid en kwaliteit van de gezondheidzorg te verbeteren. Wim Bruinenberg, bestuurder: “Wij werken vanuit het principe faster, cheaper en better. Allereerst zorgt de aanschaf van de WASPLab voor kortere doorlooptijden en verlagen wij de kosten door efficiëntere personeelsinzet. Daarnaast zijn bepalingen beter traceerbaar. Hierdoor wordt het aantal fouten beperkt tot een minimum.  Hoewel het een grote investering is, hopen wij een bijdrage te leveren aan het betaalbaar én toegankelijk houden van de zorg. Een uitbreiding van ons aanvraagvolume tot 150 procent is nu mogelijk zonder grote investeringen.”
WASPLab
Een soortgelijk systeem bestond al voor zeer grote laboratoria. Met de komst van de WASPLab is het toepassen van deze techniek nu ook mogelijk voor kleine en middelgrote laboratoria. De opstelling bevat de optie om direct of aansluitend het gevoeligheidspatroon van een bacterie op een getest antibioticum te bepalen. In veel gevallen betekent dit dat een uitslag binnen 24 uur gerapporteerd kan worden aan de aanvrager.
Neem via dit filmpje kennis van de werking van de Copan WASPLab: http://vimeo.com/96065464 Meer informatie over de aanschaf van de WASPLab is te verkrijgen via dhr. Theo Liebregts, afdelingshoofd Bacteriologie (t.liebregts@pamm.nl of op het telefoonnummer 040-8888115).

Themadag van de landelijke Werkgroep Cytologie

Thomas Demeyere, patholoog Stichting PAMM, heeft dinsdag 20 mei op de themadag van de landelijke Werkgroep Cytologie een presentatie gehouden over het toenemende belang van ondersteuning bij puncties door een ervaren cytologische analist (Rapid On Site Evaluation).
Deze techniek is helemaal niet nieuw, maar kan volgens Demeyere wel een antwoord bieden op de toenemende eisen die worden gesteld aan het cytologisch onderzoek. Tijdens zijn voordracht ging hij uitgebreid in op de aanvullende immunologische en moleculaire technieken die op cytologisch materiaal kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor is het belangrijk dat de clinicus voldoende punctiemateriaal verkrijgt. Aanwezigheid van een cytologisch analist ter plaatse kan hiertoe een belangrijke bijdrage leveren. Hij maakte ook van de gelegenheid gebruik om Marjan Brandhorst te bedanken voor haar jarenlange inzet als leidinggevende van onze afdeling cytologie. Zij was de drijvende kracht achter de modernisering van het cytologisch laboratorium   (Dunne laag cytologie, automatische screening, immunocytologie, implementatie van ondersteuning bij puncties, …..)
Sinds 1 juni heeft Marjan Brandhorst, binnen de PAMM, de functie van relatiebeheerder op zich genomen.

Posterpresentaties ASM conferentie

Van 17 tot en met 20 mei 2014 vond de 114de ASM conferentie plaats, ditmaal in Boston. Ook enkele PAMM-medewerkers woonden deze bijeenkomst bij. De posterpresentaties vanuit PAMM zijn hier te downloaden.

Antibioticateam voor verantwoord antibioticabeleid

Het antibiotica team (A-team) in het Catharina ziekenhuis is opgericht in 2013, en bestaat uit zowel leden van het Catharina ziekenhuis als PAMM:

  • H. Ammerlaan, internist-infectioloog (Catharina ziekenhuis)
  • M. van den Hurk, verpleegkundig specialist (PAMM)
  • C. Miedema, kinderarts-infectioloog (Catharina Ziekenhuis)
  • I. Overdevest, arts-microbioloog (PAMM)
  • S. Sanders, ziekenhuisapotheker (Catharina Ziekenhuis)
  • K. Verduin, arts-microbioloog (PAMM)
  • arts-assistent interne geneeskunde (Catharina Ziekenhuis)

Het A-team houdt zich dagelijks bezig met een verantwoord antibioticabeleid. Dit is nodig om het optreden van resistentie te beperken en te voorkomen dat patiënten in de toekomst niet meer succesvol met antibiotica behandeld kunnen worden.
Het A-team heeft samen met Judy Fonville een retrospectief onderzoek gedaan op 148 patiënten met een Staphylococcus aureus bacteriëmie. We hebben geanalyseerd of de prognose voor deze patiëntengroep kan verbeteren met een gestructureerde bundelaanpak, zowel qua diagnostiek als behandeling. Het veelbelovende resultaat leidt tot het verder implementeren van deze bundelaanpak, en we blijven de uitkomsten monitoren.
U kunt het onderzoek nalezen in het artikel verschenen in het tijdschrift voor Infectieziekten, maart 2018.

European Antibiotic Awareness Day

Lees onze Nieuwsflits over deze jaarlijks terugkerende dag waarop aandacht wordt gevraagd voor toenemende antibioticaresistentie en verantwoord antibioticagebruik.

Posterpresentatie ECCMID conferentie 2014

Van 10 tot en met 13 mei 2014 vond de 24e ECCMID conferentie plaats, ditmaal in Barcelona. Ook enkele PAMM-medewerkers woonden deze bijeenkomst bij. De posterpresentaite vanuit PAMM zijn hier te downloaden.

Aanpassing Borrelia diagnostiek

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijn Lyme ziekte en omdat de leverancier van onze huidige test overging op een nieuwe test hebben we na een evaluatie besloten een andere test in gebruik te nemen. Bij de oude test bepaalden we totaal imuunglobulinen tegen Borrelia. Als deze positief was zetten we vervolgtesten in. Bij de nieuwe test bepalen we apart IgG en IgM antistoffen. Als een van deze positief is zetten we vervolgens een bevestigingstest (immunoblot). Met de nieuwe test voldoen we ook beter aan de nieuwe richtlijn waarin geadviseerd wordt  voortaan gebruik te maken van een test die het antigeen VLSe bevat.

U kunt de Lyme ziekte richtlijn downloaden via  http://www.diliguide.nl/document/1314 .

Hieronder volgen nog de aanbevelingen vanuit de nieuwe richtlijn Lyme ziekte voor initiële diagnose lyme:
·         Maak voorafgaand aan serologisch onderzoek een inschatting van de voorafkans op actieve lymeziekte en interpreteer de uitslag van de antistoftest op basis van deze voorafkans.
·         Doe geen serologisch onderzoek wanneer de voorafkans op actieve lymeziekte als zeer laag is geschat (vermoeidheidsklachten zonder ander aanwijzingen voor lyme).
·         Behandel voor lymeziekte wanneer de voorafkans op lymeziekte als hoog is geschat ongeacht de uitslag van het serologisch onderzoek (bijvoorbeeld bij typische EM) .
·         Behandel voor lymeziekte wanneer de voorafkans op lymeziekte als intermediair is geschat en het serologisch onderzoek positief is.
·         Herhaal het serologisch onderzoek wanneer de voorafkans op lymeziekte als intermediair is geschat, de ziekteduur korter dan 8 weken is en in het eerste serummonster geen antistoffen zijn aangetoond; behandel voor lymeziekte als herhaalde serologie positief is.
·         Behandel voor lymeziekte wanneer de voorafkans op lymeziekte als laag is geschat en het serologisch onderzoek positief is. Bespreek voorafgaand aan de behandeling met de patiënt dat een andere diagnose moet worden overwogen als de behandeling geen effect heeft.
·         Behandel niet voor lymeziekte wanneer de voorafkans zeer laag is, ook al is serologie positief. 

Tarieven eerstelijnsdiagnostiek 2015

De nieuwe tarieven van PAMM voor 2015 zijn gepubliceerd op onze website. In het tariefoverzicht staan de meest aangevraagde onderzoeken voor zowel pathologie als medische microbiologie.

Belangrijkste wijzigingen pathologie

Per 1 januari 2015 heeft de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) de tarieven voor pathologie aangepast. Voorheen waren de tarieven opgebouwd uit labkosten, kosten voor aanvullende technieken en honorarium. Deze tariefstructuur is vervangen door één totaal tarief. Dit betekent dat de kosten transparant en eenduidig opgebouwd zijn en dat de patiënt niet meer voor onverwachte kosten komt te staan.

Belangrijkste wijzigingen medische microbiologie

  • De tarieven voor urinediagnostiek zijn per 1 december 2014 sterk verlaagd.
  • De tarieven voor SOA- en fecesdiagnostiek blijven laag.

Kijk voor meer informatie en de tarieflijst op deze pagina.