Jaarverslag Pathologie 2021

Met gepaste trots publiceren wij ons jaarverslag Pathologie 2021. Voor de laatste keer in een “Stichting PAMM” jasje. 

Een paar highlights uit het jaarverslag:

  • In 2021 werd bij voormalig Stichting PAMM ongeveer een half miljoen microscopische preparaten vakkundig door een analist gesneden, gekleurd en gedigitaliseerd.
  • 1573 keer ondersteunde een cytologisch analist on site de radioloog, longarts en MDL-arts om meteen te beoordelen of het verkregen materiaal representatief was voor adequaat onderzoek zodat een patiënt niet voor een 2e keer het vervelende onderzoek moet ondergaan.
  • 1356 keer hielpen een histologisch analist en patholoog de dermatoloog bij een Mohs-procedure zodat een huidtumor in het gelaat met zo krap mogelijke marge weggesneden kon worden.

Bijgaand jaarverslag geeft u een mooi overzicht van wat ons team vorig jaar heeft gerealiseerd voor ziekenhuizen, voor huisartsen, voor zelfstandige behandelcentra,… maar vooral voor de patiënt.

Het gedetailleerde werk is tot stand gekomen dankzij de gewaardeerde input van onze labhoofden, het secretariaat, de kwaliteitsmanager en de mensen van onze data- en informatiemanagement afdeling.

Namens de vakgroep pathologie en de hele organisatie Eurofins PAMM

Clément Huysentruyt | Thomas Demeyere
Medisch manager vakgroep pathologie | Lid van de vakgroep en verantwoordelijk voor het jaarverslag

Monkeypox (Apenpokkenvirus) diagnostiek

Juli 2022. Eurofins PAMM verzorgt de Monkeypox (Apenpokkenvirus) diagnostiek voor zijn klanten. Hier vindt u de belangrijkste aandachtspunten m.b.t de verdenking, de diagnostiek (inclusief logistiek) en de meldingsplicht.

Verdenking Monkeypox:

Het vaststellen van de diagnose of verdenking Monkeypox dient plaats te vinden op basis van de casusdefinitie zoals vastgesteld door het RIVM. Omdat de casusdefinitie nog aan verandering onderhevig is, zal de richtlijn pokken van de LCI altijd de meest actuele casusdefinitie vermelden.

Diagnostiek Monkeypox:

Geadviseerd wordt om diagnostiek bij patiënten waarbij Monkeypox in de differentiaaldiagnose staat (ook bij lage verdenking) niet uit te stellen tot andere mogelijke oorzaken zijn uitgesloten, maar tegelijk met de diagnostiek naar andere potentiële verwekkers, in te zetten om vertraging in eventuele maatregelen te voorkomen. De diagnostiek is primair gebaseerd op PCR. De materialen die hiervoor afgenomen moeten worden zijn schraapsel en/of blaasjesvocht van de lokale laesies. Omdat niet duidelijk is of patiënten met lokale verschijnselen daarnaast ook virus uitscheiden via de luchtwegen wordt verzocht om bij al deze patiënten ook een keelwat af te nemen voor PCR. Monkeypox PCR wordt dagelijks ingezet bij Eurofins PAMM.

Voor de afname gebruikt U de swabs met Universal Transport Medium (UTM) (PAMM blok nummer 17), dan wel stuurt u het schraapsel in een steriel potje.

Op alle afzonderlijke materialen en het aanvraagformulier dienen duidelijk de naam en de geboortedatum van de patiënt vermeld te worden, alsook de contactgegevens van de aanvrager. Vermeld het klinisch beeld op het aanvraagformulier. De materialen kunnen op kamertemperatuur worden verpakt volgens dezelfde regels die altijd gelden voor pathogenen die onder BSL-2-condities (zoals COVID PCR, influenza PCR, etc.) worden verstuurd.

Meldingsplicht:

Vanaf 21 mei 2022 is Monkeypox via een ministeriele regeling aangewezen als een meldingsplichtige ziekte groep A. Dat betekent dat het vaststellen van Monkeypox of het vermoeden daarvan vanaf heden onverwijld gemeld moet worden bij de GGD in uw regio. Het nummer is te vinden op www.ggd.nl.

Vragen?

Mocht u na het lezen van deze mail toch nog vragen hebben over (diagnostiek naar) Monkeypox, dan kunt u contact opnemen met uw arts-microbioloog van Eurofins PAMM via de gebruikelijke consult telefoonnummers.

Artsen-microbioloog/klinisch moleculair bioloog Eurofins PAMM

PAMM schaft geautomatiseerde ent-robotstraat aan

Microbiologische patiëntmaterialen enten, kweken, digitaal fotograferen én beoordelen in één volledig geautomatiseerde medisch microbiologische ent-robotstraat. Vanaf vandaag is dat met de aanschaf van de vernieuwende Copan WASPLab dagelijkse realiteit bij PAMM. De nieuwe ent-robotstraat werkt positief voor aanvrager en patiënt: kortere doorlooptijden, minder kosten, foutenreductie en goedkopere resistentiebepalingen.
Eerder dit jaar nam PAMM de Copan WASPLab straat in gebruik. De volledig geautomatiseerde medisch microbiologische ent-robotstraat ent, kweekt, fotografeert (digitaal) én beoordeelt patiëntmaterialen. De compacte opstelling combineert hoge accuratesse met een hoge verwerkingssnelheid. De Copan WASPLab voert niet alleen de handelingen automatisch uit, ook de resultaten worden digitaal vastgelegd.
Validatie
In de afgelopen maanden is op het laboratorium in Veldhoven hard gewerkt aan de validatie. De Nieuwe opstelling vervangt de klassieke, handmatige werkwijze, maar behoudt de vakkennis van analisten. Zij blijven intensief betrokken bij het beoordelen van gedigitaliseerde platen en de (eventueel) te nemen vervolgstappen. Theo Liebregts, hoofd van de afdeling Bacteriologie, is met artsen-microbioloog Arjan Jansz en Lieven van der Velden nauw betrokken geweest bij het invoeringstraject. “Op dit moment zijn we, samen met leverancier COPAN, druk bezig met de implementatie. De analisten beoordelen voortaan digitale platen. Een nieuwe rol waar ze momenteel voor in opleiding zijn. PAMM vormt met de invoering van deze ent-robotstraat het eerste complexe laboratorium met een prioriteitssetting voor IC’s en/of specifieke testen” aldus Liebregts.
Doelmatige diagnostiek
Met deze investering neemt PAMM een innovatieve stap om de doelmatigheid en kwaliteit van de gezondheidzorg te verbeteren. Wim Bruinenberg, bestuurder: “Wij werken vanuit het principe faster, cheaper en better. Allereerst zorgt de aanschaf van de WASPLab voor kortere doorlooptijden en verlagen wij de kosten door efficiëntere personeelsinzet. Daarnaast zijn bepalingen beter traceerbaar. Hierdoor wordt het aantal fouten beperkt tot een minimum.  Hoewel het een grote investering is, hopen wij een bijdrage te leveren aan het betaalbaar én toegankelijk houden van de zorg. Een uitbreiding van ons aanvraagvolume tot 150 procent is nu mogelijk zonder grote investeringen.”
WASPLab
Een soortgelijk systeem bestond al voor zeer grote laboratoria. Met de komst van de WASPLab is het toepassen van deze techniek nu ook mogelijk voor kleine en middelgrote laboratoria. De opstelling bevat de optie om direct of aansluitend het gevoeligheidspatroon van een bacterie op een getest antibioticum te bepalen. In veel gevallen betekent dit dat een uitslag binnen 24 uur gerapporteerd kan worden aan de aanvrager.
Neem via dit filmpje kennis van de werking van de Copan WASPLab: http://vimeo.com/96065464 Meer informatie over de aanschaf van de WASPLab is te verkrijgen via dhr. Theo Liebregts, afdelingshoofd Bacteriologie (t.liebregts@pamm.nl of op het telefoonnummer 040-8888115).

De Koning virtueel op werkbezoek bij PAMM

Zijne Majesteit de Koning brengt donderdag 3 juni een digitaal werkbezoek aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen waarbij de impact van de coronacrisis op de wetenschap centraal staat. Veel wetenschappers hebben hun onderzoek stil moeten leggen. Tegelijkertijd ontstonden nieuwe kansen voor onderzoek en samenwerkingen, zoals de ontwikkeling van robot ‘the Beast’ die 20.000 afgenomen COVID-tests per dag kan verwerken. De Koning ziet de robot tijdens zijn werkbezoek via een live verbinding met Stichting PAMM in werking. PAMM arts-microbioloog Lieven van der Velden geeft toelichting over de werking en de voordelen.

De Koning spreekt met de president en directeur van KNAW en leden van De Jonge Akademie over onderzoek tijdens de pandemie. Met name jonge onderzoekers zijn het afgelopen jaar in acute problemen gekomen met hun onderzoeksprojecten, waaronder promovendi, postdocs en docenten met een tijdelijke positie.

Voor het Meertens Instituut was de crisis juist een goudmijn. Het instituut startte met onderzoek naar nieuwe rituelen rond corona, nepnieuws en complottheorieën op dat gebied. De Koning spreekt met onderzoekers onder meer over recente uitkomsten. 

Op het Science Park in Utrecht, waar het meeste onderzoek eind maart 2020 stil lag, namen twee onderzoekers van het Hubrecht Instituut het initiatief om de snelste robot voor COVID-testen te maken. Robot ‘the Beast’ is sinds begin dit jaar operationeel. De Koning bekijkt de werking van de robot en spreekt met onderzoekers van het Hubrecht Instituut, biotechnologiebedrijf Genmab en laboratorium PAMM waar de robot staat.

De KNAW is verantwoordelijk voor vijftien onderzoeksinstituten in Nederland en geeft gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies aan de regering over wetenschapsbeleid en over actuele maatschappelijke sectoren, zoals de zorg, het klimaat of het onderwijs. De Koning is beschermheer van de KNAW en bezoekt jaarlijks één of meer van de onderzoeksinstellingen.

RVD, nr. 159

Themadag van de landelijke Werkgroep Cytologie

Thomas Demeyere, patholoog Stichting PAMM, heeft dinsdag 20 mei op de themadag van de landelijke Werkgroep Cytologie een presentatie gehouden over het toenemende belang van ondersteuning bij puncties door een ervaren cytologische analist (Rapid On Site Evaluation).
Deze techniek is helemaal niet nieuw, maar kan volgens Demeyere wel een antwoord bieden op de toenemende eisen die worden gesteld aan het cytologisch onderzoek. Tijdens zijn voordracht ging hij uitgebreid in op de aanvullende immunologische en moleculaire technieken die op cytologisch materiaal kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor is het belangrijk dat de clinicus voldoende punctiemateriaal verkrijgt. Aanwezigheid van een cytologisch analist ter plaatse kan hiertoe een belangrijke bijdrage leveren. Hij maakte ook van de gelegenheid gebruik om Marjan Brandhorst te bedanken voor haar jarenlange inzet als leidinggevende van onze afdeling cytologie. Zij was de drijvende kracht achter de modernisering van het cytologisch laboratorium   (Dunne laag cytologie, automatische screening, immunocytologie, implementatie van ondersteuning bij puncties, …..)
Sinds 1 juni heeft Marjan Brandhorst, binnen de PAMM, de functie van relatiebeheerder op zich genomen.

Posterpresentaties ASM conferentie

Van 17 tot en met 20 mei 2014 vond de 114de ASM conferentie plaats, ditmaal in Boston. Ook enkele PAMM-medewerkers woonden deze bijeenkomst bij. De posterpresentaties vanuit PAMM zijn hier te downloaden.

Antibioticateam voor verantwoord antibioticabeleid

Het antibiotica team (A-team) in het Catharina ziekenhuis is opgericht in 2013, en bestaat uit zowel leden van het Catharina ziekenhuis als PAMM:

  • H. Ammerlaan, internist-infectioloog (Catharina ziekenhuis)
  • M. van den Hurk, verpleegkundig specialist (PAMM)
  • C. Miedema, kinderarts-infectioloog (Catharina Ziekenhuis)
  • I. Overdevest, arts-microbioloog (PAMM)
  • S. Sanders, ziekenhuisapotheker (Catharina Ziekenhuis)
  • K. Verduin, arts-microbioloog (PAMM)
  • arts-assistent interne geneeskunde (Catharina Ziekenhuis)

Het A-team houdt zich dagelijks bezig met een verantwoord antibioticabeleid. Dit is nodig om het optreden van resistentie te beperken en te voorkomen dat patiënten in de toekomst niet meer succesvol met antibiotica behandeld kunnen worden.
Het A-team heeft samen met Judy Fonville een retrospectief onderzoek gedaan op 148 patiënten met een Staphylococcus aureus bacteriëmie. We hebben geanalyseerd of de prognose voor deze patiëntengroep kan verbeteren met een gestructureerde bundelaanpak, zowel qua diagnostiek als behandeling. Het veelbelovende resultaat leidt tot het verder implementeren van deze bundelaanpak, en we blijven de uitkomsten monitoren.
U kunt het onderzoek nalezen in het artikel verschenen in het tijdschrift voor Infectieziekten, maart 2018.

European Antibiotic Awareness Day

Lees onze Nieuwsflits over deze jaarlijks terugkerende dag waarop aandacht wordt gevraagd voor toenemende antibioticaresistentie en verantwoord antibioticagebruik.

Posterpresentatie ECCMID conferentie 2014

Van 10 tot en met 13 mei 2014 vond de 24e ECCMID conferentie plaats, ditmaal in Barcelona. Ook enkele PAMM-medewerkers woonden deze bijeenkomst bij. De posterpresentaite vanuit PAMM zijn hier te downloaden.