Universitair opleidingsprogramma klinisch patholoog Eurofins PAMM

AIOS-opleiding

Als één van de grootste medisch diagnostische centra in Nederland hechten wij veel waarde aan het betrokken zijn van het ontwikkelen van de pathologen van de toekomst. Met enige trots melden we dat per 1 januari 2024 er naast AIOS pathologie vanuit het Radboud UMC ook AIOS aansluiten van het MUMC+ bij ons universitair opleidingsprogramma. Hiermee is een 2e grote samenwerkingsovereenkomst met een universitair centrum afgesloten om jonge artsen op te leiden tot patholoog. Onder begeleiding van pathologen Nicole Visser (hoofdopleider) en Roel ten Broek (plaatsvervangend opleider) maken de AIOS in 6 tot 8 maanden kennis met alle aspecten van het vak. Zij zijn daarbij zo veel mogelijk ‘in the lead’ en bepalen, mits binnen de kaders van hun opleidingsplan natuurlijk, voor een groot deel hun eigen opleiding.

Praktisch alle sub-specialisaties

Dankzij een zeer uitgebreid pallet aan interessante preparaten en de aanwezige vakkennis binnen onze grote vakgroep, zijn wij het opleidingscentrum bij uitstek. De diversiteit van onderzoek borgt dat praktisch alle onderzoeken voorbij komen. Meer ervaren AIOS hebben al veel kennis opgedaan in het Radboudumc, MUMC+ of andere perifere laboratoria, hun ideeën voor de implementatie van kleuringen of nieuwe diagnostische benaderingswijzen worden bij ons gedeeld. Ook de halfjaarlijkse CAT’s (critical appraisal of a topic) waarbij AIOS interessante vraagstukken op basis van een korte en bondige kritische weergave van de literatuur schetsen, zijn voor ons erg waardevol. Het verder opleiden van AIOS levert zo veel nieuwe inzichten en kennis op.

Een situatie die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de AIOS, Eurofins PAMM en de UMC’s. En we houden in beeld waar onze toekomstige collegae zich mee bezighouden en zich bevinden.

Programmamodules

Voor Nijmegen en Maastricht bieden wij een aantrekkelijke opleidingsplek omdat we veel sub specialistische expertises hebben en een breed pallet aan diagnostisch onderzoek krijgen van twee topklinische en twee regionale ziekenhuizen. We kunnen hiermee een breed stageprogramma aanbieden. Naast gynaecologische, MDL, mamma en dermatopathologie stages, bieden wij ook verdiepingsstages aan waarbij ook AIOS uit andere opleidingsregio’s in Nederland aan kunnen sluiten. Voor de gynaecopathologie zorgt het topklinische Catharinaziekenhuis Eindhoven (CZE), dat een centrumfunctie binnen de gynaeco-oncologische zorg in de regio (Gynaecologisch Oncologisch Centrum Zuid; GOCZ heeft, voor een ruim aanbod van complexe gynaeco-oncologische preparaten. En de regionale ziekenhuizen en huisartsen garanderen veel lager complexe gynaecopathologische diagnostiek. Ook reviseren we interessante en complexe externe consulten van patiënten die worden besproken op de Regionale Oncologische Gynaecologie bespreking (ROGY) omdat ze zijn doorverwezen naar het CZE voor verdere behandeling. Voor de mammadiagnostiek bestaande uit cito mammabiopten en operatiepreparaten, kan ervaring worden opgedaan met macroscopische bewerking van deze preparaten.

Binnen de MDL-pathologie hebben wij een zeer gevarieerd en ruim aanbod. Hierbij is het CZE een Barrett-expertise centrum, wat betekent dat er een groot aanbod aan afwijkende Barrett biopten en EMR/ESD preparaten te zien zijn. Ook worden wekelijks slokdarm- en maagresecties verricht. Verder is het CZE sterk in pancreaschirurgie (regionaal verwijscentrum) en complexe colorectale chirurgie (landelijk verwijscentrum). Tot slot is het MMC een NET (neuro-endocrine tumoren) centrum waarvoor naast reguliere diagnostiek ook regelmatig revisies van neuro-endocrine tumoren gebeuren.

Andere modules die wij aanbieden bij de regionale opleiding zijn dermatopathologie (inclusief Mohs resecties), long en pleurapathologie, endocriene pathologie, hematopathologie en uropathologie. Ook participeren wij in de regionale opleidingsmodule perinatale pathologie.

Meer informatie over ons stageprogramma, neem dan contact op met; Nicole Visser of Roel ten Broek 088 444 2200.

Laboratoria van Gelre ziekenhuizen verbeteren dienstverlening samen met Eurofins Clinical Diagnostics

Apeldoorn, 31 maart 2023 – Vanaf 1 april 2023 gaan de laboratoria voor Klinische Chemie en Hematologie (KCHL) en Medische Microbiologie en Infectiepreventie (MMI) van Gelre ziekenhuizen verder onder de vlag van laboratoriumnetwerk Eurofins Clinical Diagnostics. De gebundelde slagkracht maakt het mogelijk om laagdrempelig en toegankelijk te blijven voor zowel zorgverleners als patiënten. Daarnaast kunnen beide laboratoria op deze manier hun rol in de regio rond Apeldoorn en Zutphen verder versterken.

Focus op toekomstbestendigheid en verdere groei

De laboratoria KCHL en MMI van Gelre ziekenhuizen gaan verder onder de naam ‘Eurofins Gelre’. Het laboratorium van Klinische Pathologie (PA) en van de Ziekenhuisapotheek blijven hun activiteiten uitoefenen onder de vlag van Gelre ziekenhuizen.

Klaar voor de toekomst
 Voor KCHL en MMI zijn het internationale kennisnetwerk, de mogelijkheden tot specialistisch onderzoek en innovatiekracht van Eurofins Clinical Diagnostics van grote toegevoegde waarde. Daarbij gaat het om inspelen op ontwikkelingen in het zorglandschap en het kunnen toepassen van de nieuwste laboratoriumtechnieken. Door schaalvergroting en investeringen is bovendien meer maatwerk en service mogelijk. Dat is een positieve ontwikkeling die in lijn is met de eisen vanuit overheid en zorgverzekeraars.

Hoge kwaliteit en service
De nieuwe naam ‘Eurofins Gelre’ wordt zichtbaar voor zorgverleners en patiënten in de communicatie vanuit de laboratoria, bij de prikposten en op de website. Verder verandert er voorlopig weinig. De kwaliteit en service blijven op hetzelfde niveau. De komende jaren worden, waar mogelijk, verbeteringen ingevoerd waarbij de focus op verdere innovatie en kwaliteitsverbetering geborgd is. De laboratoria blijven gevestigd in Gelre ziekenhuizen.

Investering in mensen en middelen
Bij Eurofins Gelre werken straks in totaal  250 medewerkers die samenwerken met onder andere huisartsen, specialisten, GGD-en en zorginstellingen. Eurofins is een kapitaalkrachtige organisatie die veel succes heeft omdat zij investeert in mensen en middelen. Dit is in lijn met de overnamefilosofie van Eurofins: organisaties zoveel mogelijk intact laten en helpen te verbeteren en groeien.

Kijk voor meer informatie op de website www.eurofins-clinicaldiagnostics.nl/gelre.

Eurofins – wereldleider in bioanalyse
Eurofins – Testing for Life – is opgericht in 1987, en is sinds die tijd uitgegroeid tot een gerenommeerd laboratoriumnetwerk. Het biedt in 61 landen met meer dan 61.000 medewerkers in 900 laboratoria ruim 200.000 analysemethodes aan. Eurofins is één van de wereldleiders op het gebied van testen en laboratoriumdiensten voor voedsel, milieu-, en farmaceutische producten, forensische diagnostiek, material sciences en moleculair klinische en diagnostische diensten. In Nederland werkt Eurofins onder andere samen met het RIVM, NVWA en de GGD GHOR.

Blauwe MSwab wordt roze eSwab 1 ml

Graag brengen wij u op de hoogte van een aantal wijzigingen in onze afnamematerialen. Wij gaan per 1-3-2023 afscheid nemen van de blauwe MSwab en de roze eSwab 1 ml (met wit etiket). Hiervoor komt de roze eSwab 2 ml (met roze etiket) in de plaats. De reden van deze wijziging is dat wij de roze eSwab 2 ml kunnen gebruiken voor verschillende testen.

Roze eSwab bestelnummer 1 blijft, materiaal wijzigt
De inhoud van deze roze eSwab wordt 2 ml in plaats van 1 ml. Het etiket wijzigt van wit naar roze. Heeft u nog 1 ml versies met het witte etiket liggen, geen probleem: deze kunt u opmaken. Maakt u gebruik van de bodedienst van Eurofins PAMM dan worden de roze eSwabs 1 ml door ons alvast omgeruild tegen de 2 ml variant.

Blauwe MSwab, bestelnummer 16 verdwijnt, wordt roze eSwab 2 ml, bestelnummer 1
De blauwe MSwab, bestelnummer 16 verdwijnt. Hiervoor in de plaats gebruikt u voortaan de roze eSwab,
2 ml (met roze etiket), bestelnummer 1 van hierboven.
Let op: bestelnummer 16 is per 10-3-2023 door ons niet meer inzetbaar!

SOA-onderzoek zelfafname set bestelnummer 15 blijft, inhoud wijzigt
In het zakje zat tot op heden de blauwe MSwab. De nieuwe SOA-afname set bestaat uit een zakje met daarin een steriele verpakking met een roze eSwab 2 ml. Tevens zit er bij de set een tweetalige (NL en EN) instructie voor zelfafname en een sticker voor het noteren van gegevens voor op de afnamebuis. 
Let op: bestelnummer 15 met BLAUWE MSwab is per 10-3-2023 door ons niet meer inzetbaar!

Afname-instructie SOA-onderzoek zelfafname set bestelnummer 15
Graag uw aandacht voor de nieuwe afname-instructie. Als u de afname door de patiënt zelf laat doen, is ons verzoek om het dichte zakje mee te geven en de patiënt duidelijk te instrueren waar (vagina, anus of keel) de afname gedaan moet worden. We adviseren om het afnameformulier vooraf te voorzien van de patiënt-identificatie.

Vervanging en bestelling van nieuwe materialen
Maakt u gebruik van de bodedienst van Eurofins PAMM, dan wordt er binnenkort een aantal SOA-onderzoek zelfafname sets bestelnummer 15 bij u op locatie afgegeven. De oude sets bestelnummers 15 en 16 kunt u dan aan de koerier meegeven. Zij wisselen dan ook even de roze eSwabs van bestelnummer 1 om voor de 2 ml variant.

Komt er geen bodedienst bij u langs, dan kunt u de oude bestelnummers 15 en 16 weggooien. De roze eSwabs 1 ml die u nog heeft liggen, kunt u gewoon opmaken.

De nieuwe materialen zijn vanaf 1-3-2023, zoals gebruikelijk, te bestellen via www.pamm.nl of https://fd8.formdesk.com/stichtingpamm/formulier/

Blauwe MSwab tot 10-3-2023 door ons inzetbaar
Wij kunnen de blauwe MSwab van het oude bestelnummer 16 en in de oude verpakkingen van bestelnummer 15 nog verwerken op ons laboratorium tot 10-3-2023. Daarna kunnen wij alleen nog de roze eSwabs 1 en 2 ml verwerken.

Heeft u vragen?

Bij vragen over deze wijziging, of andere zaken, verzoeken wij u contact op te nemen met relatiebeheerder Louise Haring (relatiebeheer@pamm.nl of 06-29220568) of met de afdeling medische microbiologie (microbiologie@pamm.nl).

Namens de Artsen-microbioloog van Eurofins PAMM

Regionaal antibioticaboekje Brabant-Limburg (MMBL) vervanger van PAMM Blauw

Met genoegen kunnen wij u melden dat woensdag 15 februari 2023 het regionale antibioticaboekje Brabant-Limburg (MMBL) live is gegaan. Het betreft de regionale versie van de bekende landelijke SWAB-ID site. Bezoekers aan het voormalige antibioticaboekje PAMM Blauw worden vanaf 15 februari automatisch doorgeleid naar de nieuwe site.

Doelstelling
De doelstelling is een gemeenschappelijk, zo uniform mogelijk antibioticumformularium voor de verschillende ziekenhuizen aangesloten bij Eurofins PAMM. Een formularium dat leeft en actief bijgehouden wordt in functie van nieuwe nationale en internationale richtlijnen, steeds in nauw contact met de betrokken specialismen in de aangesloten ziekenhuizen. Momenteel is het formularium gericht op volwassenen, de behoefte naar een kinderformularium kan geïnventariseerd worden.

Het regionale antibioticaboekje is een eerste belangrijke stap naar regionalisering van het antibiotica beleid. Dat betekent ook dat over een aantal aspecten in het antibioticaboekje nog regionaal zal moeten worden doorgepraat om ofwel consensus te bereiken of het antibioticaboekje aan te passen waarin meerdere opties worden weergegeven. Tevens worden ook na de live gang nog hoofdstukken verder uitgewerkt.

Heeft u nu al vragen? Laat het ons dan weten via swabid@pamm.nl.

Jaarverslag Pathologie 2021

Met gepaste trots publiceren wij ons jaarverslag Pathologie 2021. Voor de laatste keer in een “Stichting PAMM” jasje. 

Een paar highlights uit het jaarverslag:

  • In 2021 werd bij voormalig Stichting PAMM ongeveer een half miljoen microscopische preparaten vakkundig door een analist gesneden, gekleurd en gedigitaliseerd.
  • 1573 keer ondersteunde een cytologisch analist on site de radioloog, longarts en MDL-arts om meteen te beoordelen of het verkregen materiaal representatief was voor adequaat onderzoek zodat een patiënt niet voor een 2e keer het vervelende onderzoek moet ondergaan.
  • 1356 keer hielpen een histologisch analist en patholoog de dermatoloog bij een Mohs-procedure zodat een huidtumor in het gelaat met zo krap mogelijke marge weggesneden kon worden.

Bijgaand jaarverslag geeft u een mooi overzicht van wat ons team vorig jaar heeft gerealiseerd voor ziekenhuizen, voor huisartsen, voor zelfstandige behandelcentra,… maar vooral voor de patiënt.

Het gedetailleerde werk is tot stand gekomen dankzij de gewaardeerde input van onze labhoofden, het secretariaat, de kwaliteitsmanager en de mensen van onze data- en informatiemanagement afdeling.

Namens de vakgroep pathologie en de hele organisatie Eurofins PAMM

Clément Huysentruyt | Thomas Demeyere
Medisch manager vakgroep pathologie | Lid van de vakgroep en verantwoordelijk voor het jaarverslag

Monkeypox (Apenpokkenvirus) diagnostiek

Juli 2022. Eurofins PAMM verzorgt de Monkeypox (Apenpokkenvirus) diagnostiek voor zijn klanten. Hier vindt u de belangrijkste aandachtspunten m.b.t de verdenking, de diagnostiek (inclusief logistiek) en de meldingsplicht.

Verdenking Monkeypox:

Het vaststellen van de diagnose of verdenking Monkeypox dient plaats te vinden op basis van de casusdefinitie zoals vastgesteld door het RIVM. Omdat de casusdefinitie nog aan verandering onderhevig is, zal de richtlijn pokken van de LCI altijd de meest actuele casusdefinitie vermelden.

Diagnostiek Monkeypox:

Geadviseerd wordt om diagnostiek bij patiënten waarbij Monkeypox in de differentiaaldiagnose staat (ook bij lage verdenking) niet uit te stellen tot andere mogelijke oorzaken zijn uitgesloten, maar tegelijk met de diagnostiek naar andere potentiële verwekkers, in te zetten om vertraging in eventuele maatregelen te voorkomen. De diagnostiek is primair gebaseerd op PCR. De materialen die hiervoor afgenomen moeten worden zijn schraapsel en/of blaasjesvocht van de lokale laesies. Omdat niet duidelijk is of patiënten met lokale verschijnselen daarnaast ook virus uitscheiden via de luchtwegen wordt verzocht om bij al deze patiënten ook een keelwat af te nemen voor PCR. Monkeypox PCR wordt dagelijks ingezet bij Eurofins PAMM.

Voor de afname gebruikt U de swabs met Universal Transport Medium (UTM) (PAMM blok nummer 17), dan wel stuurt u het schraapsel in een steriel potje.

Op alle afzonderlijke materialen en het aanvraagformulier dienen duidelijk de naam en de geboortedatum van de patiënt vermeld te worden, alsook de contactgegevens van de aanvrager. Vermeld het klinisch beeld op het aanvraagformulier. De materialen kunnen op kamertemperatuur worden verpakt volgens dezelfde regels die altijd gelden voor pathogenen die onder BSL-2-condities (zoals COVID PCR, influenza PCR, etc.) worden verstuurd.

Meldingsplicht:

Vanaf 21 mei 2022 is Monkeypox via een ministeriele regeling aangewezen als een meldingsplichtige ziekte groep A. Dat betekent dat het vaststellen van Monkeypox of het vermoeden daarvan vanaf heden onverwijld gemeld moet worden bij de GGD in uw regio. Het nummer is te vinden op www.ggd.nl.

Vragen?

Mocht u na het lezen van deze mail toch nog vragen hebben over (diagnostiek naar) Monkeypox, dan kunt u contact opnemen met uw arts-microbioloog van Eurofins PAMM via de gebruikelijke consult telefoonnummers.

Artsen-microbioloog/klinisch moleculair bioloog Eurofins PAMM

PAMM schaft geautomatiseerde ent-robotstraat aan

Microbiologische patiëntmaterialen enten, kweken, digitaal fotograferen én beoordelen in één volledig geautomatiseerde medisch microbiologische ent-robotstraat. Vanaf vandaag is dat met de aanschaf van de vernieuwende Copan WASPLab dagelijkse realiteit bij PAMM. De nieuwe ent-robotstraat werkt positief voor aanvrager en patiënt: kortere doorlooptijden, minder kosten, foutenreductie en goedkopere resistentiebepalingen.
Eerder dit jaar nam PAMM de Copan WASPLab straat in gebruik. De volledig geautomatiseerde medisch microbiologische ent-robotstraat ent, kweekt, fotografeert (digitaal) én beoordeelt patiëntmaterialen. De compacte opstelling combineert hoge accuratesse met een hoge verwerkingssnelheid. De Copan WASPLab voert niet alleen de handelingen automatisch uit, ook de resultaten worden digitaal vastgelegd.
Validatie
In de afgelopen maanden is op het laboratorium in Veldhoven hard gewerkt aan de validatie. De Nieuwe opstelling vervangt de klassieke, handmatige werkwijze, maar behoudt de vakkennis van analisten. Zij blijven intensief betrokken bij het beoordelen van gedigitaliseerde platen en de (eventueel) te nemen vervolgstappen. Theo Liebregts, hoofd van de afdeling Bacteriologie, is met artsen-microbioloog Arjan Jansz en Lieven van der Velden nauw betrokken geweest bij het invoeringstraject. “Op dit moment zijn we, samen met leverancier COPAN, druk bezig met de implementatie. De analisten beoordelen voortaan digitale platen. Een nieuwe rol waar ze momenteel voor in opleiding zijn. PAMM vormt met de invoering van deze ent-robotstraat het eerste complexe laboratorium met een prioriteitssetting voor IC’s en/of specifieke testen” aldus Liebregts.
Doelmatige diagnostiek
Met deze investering neemt PAMM een innovatieve stap om de doelmatigheid en kwaliteit van de gezondheidzorg te verbeteren. Wim Bruinenberg, bestuurder: “Wij werken vanuit het principe faster, cheaper en better. Allereerst zorgt de aanschaf van de WASPLab voor kortere doorlooptijden en verlagen wij de kosten door efficiëntere personeelsinzet. Daarnaast zijn bepalingen beter traceerbaar. Hierdoor wordt het aantal fouten beperkt tot een minimum.  Hoewel het een grote investering is, hopen wij een bijdrage te leveren aan het betaalbaar én toegankelijk houden van de zorg. Een uitbreiding van ons aanvraagvolume tot 150 procent is nu mogelijk zonder grote investeringen.”
WASPLab
Een soortgelijk systeem bestond al voor zeer grote laboratoria. Met de komst van de WASPLab is het toepassen van deze techniek nu ook mogelijk voor kleine en middelgrote laboratoria. De opstelling bevat de optie om direct of aansluitend het gevoeligheidspatroon van een bacterie op een getest antibioticum te bepalen. In veel gevallen betekent dit dat een uitslag binnen 24 uur gerapporteerd kan worden aan de aanvrager.
Neem via dit filmpje kennis van de werking van de Copan WASPLab: http://vimeo.com/96065464 Meer informatie over de aanschaf van de WASPLab is te verkrijgen via dhr. Theo Liebregts, afdelingshoofd Bacteriologie (t.liebregts@pamm.nl of op het telefoonnummer 040-8888115).

De Koning virtueel op werkbezoek bij PAMM

Zijne Majesteit de Koning brengt donderdag 3 juni een digitaal werkbezoek aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen waarbij de impact van de coronacrisis op de wetenschap centraal staat. Veel wetenschappers hebben hun onderzoek stil moeten leggen. Tegelijkertijd ontstonden nieuwe kansen voor onderzoek en samenwerkingen, zoals de ontwikkeling van robot ‘the Beast’ die 20.000 afgenomen COVID-tests per dag kan verwerken. De Koning ziet de robot tijdens zijn werkbezoek via een live verbinding met Stichting PAMM in werking. PAMM arts-microbioloog Lieven van der Velden geeft toelichting over de werking en de voordelen.

De Koning spreekt met de president en directeur van KNAW en leden van De Jonge Akademie over onderzoek tijdens de pandemie. Met name jonge onderzoekers zijn het afgelopen jaar in acute problemen gekomen met hun onderzoeksprojecten, waaronder promovendi, postdocs en docenten met een tijdelijke positie.

Voor het Meertens Instituut was de crisis juist een goudmijn. Het instituut startte met onderzoek naar nieuwe rituelen rond corona, nepnieuws en complottheorieën op dat gebied. De Koning spreekt met onderzoekers onder meer over recente uitkomsten. 

Op het Science Park in Utrecht, waar het meeste onderzoek eind maart 2020 stil lag, namen twee onderzoekers van het Hubrecht Instituut het initiatief om de snelste robot voor COVID-testen te maken. Robot ‘the Beast’ is sinds begin dit jaar operationeel. De Koning bekijkt de werking van de robot en spreekt met onderzoekers van het Hubrecht Instituut, biotechnologiebedrijf Genmab en laboratorium PAMM waar de robot staat.

De KNAW is verantwoordelijk voor vijftien onderzoeksinstituten in Nederland en geeft gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies aan de regering over wetenschapsbeleid en over actuele maatschappelijke sectoren, zoals de zorg, het klimaat of het onderwijs. De Koning is beschermheer van de KNAW en bezoekt jaarlijks één of meer van de onderzoeksinstellingen.

RVD, nr. 159

Themadag van de landelijke Werkgroep Cytologie

Thomas Demeyere, patholoog Stichting PAMM, heeft dinsdag 20 mei op de themadag van de landelijke Werkgroep Cytologie een presentatie gehouden over het toenemende belang van ondersteuning bij puncties door een ervaren cytologische analist (Rapid On Site Evaluation).
Deze techniek is helemaal niet nieuw, maar kan volgens Demeyere wel een antwoord bieden op de toenemende eisen die worden gesteld aan het cytologisch onderzoek. Tijdens zijn voordracht ging hij uitgebreid in op de aanvullende immunologische en moleculaire technieken die op cytologisch materiaal kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor is het belangrijk dat de clinicus voldoende punctiemateriaal verkrijgt. Aanwezigheid van een cytologisch analist ter plaatse kan hiertoe een belangrijke bijdrage leveren. Hij maakte ook van de gelegenheid gebruik om Marjan Brandhorst te bedanken voor haar jarenlange inzet als leidinggevende van onze afdeling cytologie. Zij was de drijvende kracht achter de modernisering van het cytologisch laboratorium   (Dunne laag cytologie, automatische screening, immunocytologie, implementatie van ondersteuning bij puncties, …..)
Sinds 1 juni heeft Marjan Brandhorst, binnen de PAMM, de functie van relatiebeheerder op zich genomen.