Skip to main content

Blauwe MSwab wordt roze eSwab 1 ml

Graag brengen wij u op de hoogte van een aantal wijzigingen in onze afnamematerialen. Wij gaan per 1-3-2023 afscheid nemen van de blauwe MSwab en de roze eSwab 1 ml (met wit etiket). Hiervoor komt de roze eSwab 2 ml (met roze etiket) in de plaats. De reden van deze wijziging is dat wij de roze eSwab 2 ml kunnen gebruiken voor verschillende testen.

Roze eSwab bestelnummer 1 blijft, materiaal wijzigt
De inhoud van deze roze eSwab wordt 2 ml in plaats van 1 ml. Het etiket wijzigt van wit naar roze. Heeft u nog 1 ml versies met het witte etiket liggen, geen probleem: deze kunt u opmaken. Maakt u gebruik van de bodedienst van Eurofins PAMM dan worden de roze eSwabs 1 ml door ons alvast omgeruild tegen de 2 ml variant.

Blauwe MSwab, bestelnummer 16 verdwijnt, wordt roze eSwab 2 ml, bestelnummer 1
De blauwe MSwab, bestelnummer 16 verdwijnt. Hiervoor in de plaats gebruikt u voortaan de roze eSwab,
2 ml (met roze etiket), bestelnummer 1 van hierboven.
Let op: bestelnummer 16 is per 10-3-2023 door ons niet meer inzetbaar!

SOA-onderzoek zelfafname set bestelnummer 15 blijft, inhoud wijzigt
In het zakje zat tot op heden de blauwe MSwab. De nieuwe SOA-afname set bestaat uit een zakje met daarin een steriele verpakking met een roze eSwab 2 ml. Tevens zit er bij de set een tweetalige (NL en EN) instructie voor zelfafname en een sticker voor het noteren van gegevens voor op de afnamebuis. 
Let op: bestelnummer 15 met BLAUWE MSwab is per 10-3-2023 door ons niet meer inzetbaar!

Afname-instructie SOA-onderzoek zelfafname set bestelnummer 15
Graag uw aandacht voor de nieuwe afname-instructie. Als u de afname door de patiënt zelf laat doen, is ons verzoek om het dichte zakje mee te geven en de patiënt duidelijk te instrueren waar (vagina, anus of keel) de afname gedaan moet worden. We adviseren om het afnameformulier vooraf te voorzien van de patiënt-identificatie.

Vervanging en bestelling van nieuwe materialen
Maakt u gebruik van de bodedienst van Eurofins PAMM, dan wordt er binnenkort een aantal SOA-onderzoek zelfafname sets bestelnummer 15 bij u op locatie afgegeven. De oude sets bestelnummers 15 en 16 kunt u dan aan de koerier meegeven. Zij wisselen dan ook even de roze eSwabs van bestelnummer 1 om voor de 2 ml variant.

Komt er geen bodedienst bij u langs, dan kunt u de oude bestelnummers 15 en 16 weggooien. De roze eSwabs 1 ml die u nog heeft liggen, kunt u gewoon opmaken.

De nieuwe materialen zijn vanaf 1-3-2023, zoals gebruikelijk, te bestellen via www.pamm.nl of https://fd8.formdesk.com/stichtingpamm/formulier/

Blauwe MSwab tot 10-3-2023 door ons inzetbaar
Wij kunnen de blauwe MSwab van het oude bestelnummer 16 en in de oude verpakkingen van bestelnummer 15 nog verwerken op ons laboratorium tot 10-3-2023. Daarna kunnen wij alleen nog de roze eSwabs 1 en 2 ml verwerken.

Heeft u vragen?

Bij vragen over deze wijziging, of andere zaken, verzoeken wij u contact op te nemen met relatiebeheerder Louise Haring (relatiebeheer@pamm.nl of 06-29220568) of met de afdeling medische microbiologie (microbiologie@pamm.nl).

Namens de Artsen-microbioloog van Eurofins PAMM

Regionaal antibioticaboekje Brabant-Limburg (MMBL) vervanger van PAMM Blauw

Met genoegen kunnen wij u melden dat woensdag 15 februari 2023 het regionale antibioticaboekje Brabant-Limburg (MMBL) live is gegaan. Het betreft de regionale versie van de bekende landelijke SWAB-ID site. Bezoekers aan het voormalige antibioticaboekje PAMM Blauw worden vanaf 15 februari automatisch doorgeleid naar de nieuwe site.

Doelstelling
De doelstelling is een gemeenschappelijk, zo uniform mogelijk antibioticumformularium voor de verschillende ziekenhuizen aangesloten bij Eurofins PAMM. Een formularium dat leeft en actief bijgehouden wordt in functie van nieuwe nationale en internationale richtlijnen, steeds in nauw contact met de betrokken specialismen in de aangesloten ziekenhuizen. Momenteel is het formularium gericht op volwassenen, de behoefte naar een kinderformularium kan geïnventariseerd worden.

Het regionale antibioticaboekje is een eerste belangrijke stap naar regionalisering van het antibiotica beleid. Dat betekent ook dat over een aantal aspecten in het antibioticaboekje nog regionaal zal moeten worden doorgepraat om ofwel consensus te bereiken of het antibioticaboekje aan te passen waarin meerdere opties worden weergegeven. Tevens worden ook na de live gang nog hoofdstukken verder uitgewerkt.

Heeft u nu al vragen? Laat het ons dan weten via swabid@pamm.nl.

Jaarverslag Pathologie 2021

Met gepaste trots publiceren wij ons jaarverslag Pathologie 2021. Voor de laatste keer in een “Stichting PAMM” jasje. 

Een paar highlights uit het jaarverslag:

  • In 2021 werd bij voormalig Stichting PAMM ongeveer een half miljoen microscopische preparaten vakkundig door een analist gesneden, gekleurd en gedigitaliseerd.
  • 1573 keer ondersteunde een cytologisch analist on site de radioloog, longarts en MDL-arts om meteen te beoordelen of het verkregen materiaal representatief was voor adequaat onderzoek zodat een patiënt niet voor een 2e keer het vervelende onderzoek moet ondergaan.
  • 1356 keer hielpen een histologisch analist en patholoog de dermatoloog bij een Mohs-procedure zodat een huidtumor in het gelaat met zo krap mogelijke marge weggesneden kon worden.

Bijgaand jaarverslag geeft u een mooi overzicht van wat ons team vorig jaar heeft gerealiseerd voor ziekenhuizen, voor huisartsen, voor zelfstandige behandelcentra,… maar vooral voor de patiënt.

Het gedetailleerde werk is tot stand gekomen dankzij de gewaardeerde input van onze labhoofden, het secretariaat, de kwaliteitsmanager en de mensen van onze data- en informatiemanagement afdeling.

Namens de vakgroep pathologie en de hele organisatie Eurofins PAMM

Clément Huysentruyt | Thomas Demeyere
Medisch manager vakgroep pathologie | Lid van de vakgroep en verantwoordelijk voor het jaarverslag

Raad van Commissarissen Eurofins PAMM

Vrijdag 6 mei jl. is de handtekening gezet onder de samenwerking van Stichting PAMM en Eurofins. Met Eurofins PAMM B.V. ontstaat er een toekomstbestendig sterk regionaal laboratorium voor pathologie en medische microbiologie. Eurofins PAMM B.V. heeft als toezichtsorgaan een Raad van Commissarissen. De afgelopen periode hebben wij intensieve gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten. Wij zijn zeer verheugd dat vijf zéér deskundige en ervaren professionals als commissaris zijn benoemd. Hieronder stellen wij de commissarissen kort aan u voor.

De Raad van Commissarissen van Eurofins PAMM bestaat uit:

Jos van Nunen (voorzitter)
Jos van Nunen was tot 6 mei voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting PAMM en wordt nu voorzitter van de Raad van Commissarissen van Eurofins PAMM. Continuïteit van bestuur en toezicht is en was een belangrijk onderdeel van de samenwerking Eurofins PAMM en met het continueren van zijn voorzittersrol is dit hiermee op toezichthoudersniveau geborgd. Van Nunen is een ervaren toezichthouder en bestuurder en uiteraard zeer bekend met onze organisatie.

Kjeld Aij
Ook Kjeld Aij maakt graag de overstap van de Raad van Toezicht van voormalig Stichting PAMM naar de Raad van Commissarissen van Eurofins PAMM. Hij kijkt uit naar een nieuwe fase voor PAMM en wil daar graag aan bijdragen. Kjeld Aij directeur van Thema Dijkzigt Erasmus MC. Hij heeft tevens diverse directiefuncties vervuld bij onder andere het Amsterdam UMC en het VU medisch centrum.

Fenna Heyning
Al sinds haar opleiding tot internist-hematoloog staat voor Fenna Heyning hoogwaardige en gepersonaliseerde zorg voor de individuele patiënt centraal. Om dit duurzaam mogelijk te maken is zij ervan overtuigd dat het overkoepelende zorgsysteem een goed wetenschappelijk onderbouwde en meer geïntegreerde en innovatieve strategie nodig heeft. Vanuit dat inzicht besloot zij in 2014 zich te focussen op het bredere zorgsysteem en zorginnovaties, zowel technologisch, organisatorisch als cultureel. Heyning is acht jaar directeur geweest van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen STZ en is nu lead expertise integration bij NLC.

Nicole van Loy
Nicole van Loy heeft ruim 25 jaar ervaring op het brede terrein van zorg en welzijn. Ze heeft 8 jaar bij het Ministerie van VWS gewerkt als projectleider op de zwaardere, politiek gevoelige projecten. In de loop van haar carrière is het accent steeds meer op strategie en innovatie komen te liggen. Zij heeft verscheidende netwerken en allianties van de grond getrokken. Van Loy heeft een uitgebreid netwerk in de eerstelijn, zeker ook in Zuidoost-Brabant.

Samuel Smits
Samuel Smits is algemeen directeur van Gupta Strategists. Samen met zijn collega’s wist hij Gupta Strategists uit te laten groeien tot een succesvol zorgadviesbureau. Hij heeft gewerkt voor en met verschillende zorgorganisaties in Europa.

Wij zien uit naar de samenwerking met de nieuwe Raad van Commissarissen.

Eurofins PAMM, Peter de Zwart en Jacob Olie

Nationaal Prehabilitatie congres 8-9-2022

Eurofins PAMM is trotse Fittest sponsor van het 2e Nationaal Prehabilitatie Congres op 8 september 2022 in Eindhoven. Wij ondersteunen dit initiatief van het Máxima MC om patiënten fit maken vóór hun operatie van harte! We geloven in de kracht van het blijven verbeteren en vernieuwen van de zorg.

De fitheid van patiënten bepaalt hoe zij een grote operatie doorstaan. Met prehabilitatie kan men patiënten fit maken vóór hun operatie, alle patiënten Fit4Surgery.

Op dit congres vertellen koplopers en experts waarom patiënten minder complicaties hebben en een kortere opnameduur. Niet alleen zorgverleners zijn enthousiast, maar ook patiënten en zij delen graag hun ervaring met u. We zijn trots op het programma waarin ook zorgverzekeraars, zorgautoriteit en bestuurders hun visie delen. Dit is dé gelegenheid om samenwerkingen tot stand te brengen in onderzoek en uitvoering.

Meer informatie over het congres klik hier
Bekijk hier het programma

Handtekening gezet onder samenwerking Stichting PAMM en Eurofins

Samenwerking PAMM en Eurofins biedt zorg in regio Brabant zekerheid

Eindhoven / Veldhoven, 6 mei 2022 – Vandaag is de handtekening gezet onder de samenwerking van het Brabantse ziekenhuislaboratorium Stichting PAMM en Eurofins. Zowel de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben hun goedkeuring afgegeven. Daarmee is de toekomst van het regionale laboratorium veiliggesteld. PAMM vervult in Zuidoost-Brabant een sleutelrol voor pathologie en medische microbiologie. Eurofins gaat de komende jaren tientallen miljoenen investeren in de laboratoria van PAMM. Daarmee krijgt de zorg in Brabant een krachtige impuls en zal de gezamenlijke slagkracht voor zorgverleners en cliënten verbeteren.

Stichting PAMM en Eurofins Clinical Diagnostics spreken de ambitie uit om over vijf jaar één van de grootste aanbieders te zijn van integrale medische diagnostiek in Nederland. PAMM zal zich daarbinnen concentreren op de disciplines klinische pathologie en medische microbiologie. Onder de naam ‘Eurofins PAMM’ zal de Brabantse laboratoriumorganisatie zich ontwikkelen tot een groot diagnostisch centrum met toegang tot een wereldwijd informatienetwerk en de modernste apparatuur.

Forse investeringen in mensen en middelen
PAMM werkt met ziekenhuizen, huisartsen, GGD ’s, zorginstellingen en verloskundigenpraktijken. De directie van stichting PAMM, de ondernemingsraad en de regionale ziekenhuizen hebben zich krachtig uitgesproken vóór de samenwerking met Eurofins. “In onze markt heerst een grote prijsdruk en zonder substantiële groei en kostenreductie is de toekomst van PAMM onzeker”, zegt Peter de Zwart, bestuurder van PAMM. “Eurofins is daarom een perfecte partner; een professionele en kapitaalkrachtige organisatie die fors gaat investeren in onze mensen en middelen.” Jacob Olie, managing director Eurofins Clinical Diagnostics voegt toe: “PAMM krijgt de mogelijkheid zich in de komende jaren bij Eurofins te ontwikkelen, vanuit eigen kracht en identiteit. Dat is in lijn met de overnamefilosofie van Eurofins: organisaties intact laten en helpen met verbetering en groei.”

Bij PAMM werken 250 mensen voor twee laboratoria in Eindhoven en Veldhoven. Het bedrijf verzorgt in Zuidoost-Brabant de diagnostiek voor zes ziekenhuizen, meer dan vijfhonderd huisartsen, GGD’s en zorginstellingen. PAMM-bestuurder De Zwart denkt dat de optimistische verwachtingen gauw waargemaakt zullen worden. “Door schaalvergroting en investeringen is meer maatwerk en service mogelijk voor onze klanten. Daarmee verbetert de zorg in de hele regio. Dit is een positieve en gewenste ontwikkeling.”

Meer informatie voor is te vinden op www.eurofins-clinicaldiagnostics.nl

Meer informatie: Inge Gilissen 06-24298889

Eurofins – wereldleider in bioanalys
Eurofins – Testing for Life – is opgericht in 1987, en is sinds die tijd uitgegroeid tot een gerenommeerd laboratoriumnetwerk. Het biedt in 54 landen met meer dan 58.000 medewerkers in 900 laboratoria ruim 200.000 analysemethodes aan. Eurofins is een van de wereldleiders op het gebied van testen en laboratoriumdiensten voor genomica, voedsel, milieu-, en farmaceutische producten, forensische diagnostiek, material sciences en moleculair klinische en diagnostische diensten. In Nederland werkt Eurofins onder andere samen met het RIVM, NVWA en de GGD GHOR.

PAMM
PAMM is het regionale centrum voor medische microbiologie en pathologie en Zuidoost-Brabant. PAMM werkt intensief en structureel samen met de verschillende ziekenhuizen in de regio, meer dan 500 huisartsen, de GGD (VVT) zorginstellingen en verloskundige praktijken. PAMM telt ruim 250 medewerkers, werkzaam op twee locaties: Eindhoven en Veldhoven.

Stichting PAMM zet volgende stap op weg naar digitalisering

Eindhoven | Veldhoven, 28 januari 2019. Stichting PAMM (het grootste laboratorium voor pathologie in de regio zuidoost Brabant) zet de volgende stap op weg naar digitalisering.


Door digitalisering van de weefselpreparaten, die de patholoog gewoonlijk met een microscoop bekijkt, kan de beoordeling onafhankelijk van het fysieke preparaat (glaasje) plaatsvinden. Het preparaat kan nu op elke willekeurige plaats en door meerdere personen tegelijkertijd worden bekeken. Ook kan de patholoog snel overleg hebben met een (sub-) gespecialiseerde collega op afstand, of eenvoudig de beelden tonen tijdens een multidisciplinair overleg. Transport van de preparaten binnen het laboratorium en daarbuiten is hierbij dan niet meer nodig. 
Efficiënte en optimale diagnose
Digitale beelden van weefsel en slimme software helpen de patholoog om efficiënter te werken en een optimale diagnose vast te stellen. Dit verhoogt de doelmatigheid en er wordt een belangrijke kwaliteitsslag in de diagnostiek gemaakt. Philips levert de benodigde hardware en software en is nauw betrokken bij de invoering van digitale pathologie. PAMM en Philips willen zo gezamenlijk de efficiëntie en kwaliteit van de diagnostiek verder verbeteren, wat uiteindelijk zal bijdragen aan een betere patiëntenzorg.


Revolutionaire verandering binnen vakgebied van pathologie
Een computer is veel beter in het opsporen, in kaart brengen en tellen van (kenmerken van-) kankercellen in weefsel dan het menselijk oog. Toepassing van dit soort software zal niet alleen de reproduceerbaarheid helpen vergroten, maar ook de kennis van de ziekten wordt vergroot en de prognose zal op termijn beter kunnen worden ingeschat. Dit betekent dat de patholoog nog beter in staat is om de specialist van relevante informatie te voorzien waardoor patiënten uiteindelijk beter behandeld kunnen worden. Deze ontwikkeling zal het vakgebied pathologie revolutionair veranderen.

Mijlpaal
Op 1 december 2018 is de mijlpaal bereikt dat alle preparaten digitaal ingescand en bewaard worden. Dit betreft naar schatting tenminste 330.000 preparaten op jaarbasis. De pathologen zijn nu bezig verder ervaring op te doen in het digitaal beoordelen van deze preparaten, waarna volledig kan worden overgeschakeld op de nieuwe werkwijze en de verwachte voordelen en besparingen kunnen worden gerealiseerd.

Nieuwste geavanceerde technologieën
Digitale pathologie is een belangrijk innovatie speerpunt in de beleidsvisie van PAMM. Nauwkeurige weefsel- en moleculaire diagnoses worden steeds belangrijker voor behandelende artsen. PAMM wil artsen hierbij ondersteunen door gebruik te maken van de nieuwste geavanceerde technologieën.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Lilianne van Kaauwen, communicatieadviseur, T. 088 – 444 20 36, E. l.vankaauwen@pamm.nl of Paul Klinkhamer, Patholoog, T. 088 – 444 22 60 | E. p.klinkhamer@pamm.nl

 

Minister de Jonge inspecteert innovatieve testrobot van Nederlandse bodem

Op woensdag 27 januari heeft Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het medisch-microbiologische laboratorium PAMM in Veldhoven bezocht om de werking te bekijken van de nieuwe STRIP-1 testrobot, die Nederland heeft aangeschaft. Deze robot – in de wandelgangen ook wel The Beast genoemd – is in staat per etmaal ca. 20.000 pcr-tests te verwerken en de resultaten online op te leveren. Dat is aanzienlijk meer dan alle tot nu toe bekende apparaten in de wereld.
De robot is een Nederlandse uitvinding, ontwikkeld door het Hubrecht Institute (onderdeel van de KNAW) en biotechnologiebedrijf Genmab. STRIP-1 is gebouwd in Zwitserland. De robot is gefinancierd door de Rijksoverheid en zal ook ingezet kunnen worden bij eventuele volgende pandemieën. Daarmee is het een belangrijke bouwsteen voor een robuuste, publieke testfaciliteit voor Nederland. Dat is van groot belang in het effectief bestrijden van de pandemie. Traditioneel zijn de test – en analysefaciliteiten in ons land heel hoogwaardig, maar ook kleinschalig en primair gericht op diagnostiek: is iemand besmet of niet? In een pandemie  is ook het snel in beeld brengen van de verspreiding van het virus nodig. Dat maakt een gerichte aanpak mogelijk daar waar de uitbraak oplaait. Tijdens grote virusuitbraken is het essentieel om snel en adequaat hoge volumes monsters te kunnen analyseren. Dat vraagt om een veel grotere schaal en meer slagkracht.  In dat verband is door het kabinet zwaar geïnvesteerd in het uitbreiden van de test – en analysecapaciteit in eigen land. Deze testrobot maakt onderdeel uit van die strategie.
De robot kan niet alleen met hoge snelheid veel grotere hoeveelheden tests verwerken, maar de kosten per test liggen ook aanzienlijk lager. Dit alles zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de analyse. Er is veel belangstelling voor deze robot uit het buitenland.
De STRIP-1 is kort voor de Kerstdagen in Veldhoven geïnstalleerd. Sindsdien is de robot stapsgewijs steeds meer tests gaan analyseren om de werking te testen en alles klaar te maken voor grootschalige inzet. Deze zogenoemde validatieperiode loopt tot eind januari en staat onder toezicht van het RIVM en de GGD ZO Brabant. Daarna kan de robot op vol vermogen worden ingezet bij het bestrijden van de corona-pandemie.  
De overheid heeft zich voorgenomen nog eens 5 van deze robots aan te schaffen, indien de validatie inderdaad de verwachte resultaten oplevert. Dat zou de landelijke verwerkingscapaciteit opvoeren tot ver boven de 100.000 analyses per etmaal, alleen al met deze robots.
Minister de Jonge: “Dit is echt een veelbelovende nieuwe stap in de bestrijding van de corona-pandemie. Het is prachtig dat bedrijven en instituten uit Nederland dit voor elkaar hebben gekregen en we hebben daar vanuit de overheid ook graag aan meegewerkt. Alle signalen  wijzen erop dat we deze robot met succes kunnen gaan inzetten. De STRIP-1 kan een belangrijke extra schakel zijn in het testen op grote schaal, dat in een pandemie noodzakelijk is.

Voor nadere inlichtingen, Lilianne van Kaauwen, woordvoerder Stichting PAMM, 088-444 20 36.