Skip to main content
27-09-22

Raad van Commissarissen Eurofins PAMM


Vrijdag 6 mei jl. is de handtekening gezet onder de samenwerking van Stichting PAMM en Eurofins. Met Eurofins PAMM B.V. ontstaat er een toekomstbestendig sterk regionaal laboratorium voor pathologie en medische microbiologie. Eurofins PAMM B.V. heeft als toezichtsorgaan een Raad van Commissarissen. De afgelopen periode hebben wij intensieve gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten. Wij zijn zeer verheugd dat vijf zéér deskundige en ervaren professionals als commissaris zijn benoemd. Hieronder stellen wij de commissarissen kort aan u voor.

De Raad van Commissarissen van Eurofins PAMM bestaat uit:

Jos van Nunen (voorzitter)
Jos van Nunen was tot 6 mei voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting PAMM en wordt nu voorzitter van de Raad van Commissarissen van Eurofins PAMM. Continuïteit van bestuur en toezicht is en was een belangrijk onderdeel van de samenwerking Eurofins PAMM en met het continueren van zijn voorzittersrol is dit hiermee op toezichthoudersniveau geborgd. Van Nunen is een ervaren toezichthouder en bestuurder en uiteraard zeer bekend met onze organisatie.

Kjeld Aij
Ook Kjeld Aij maakt graag de overstap van de Raad van Toezicht van voormalig Stichting PAMM naar de Raad van Commissarissen van Eurofins PAMM. Hij kijkt uit naar een nieuwe fase voor PAMM en wil daar graag aan bijdragen. Kjeld Aij directeur van Thema Dijkzigt Erasmus MC. Hij heeft tevens diverse directiefuncties vervuld bij onder andere het Amsterdam UMC en het VU medisch centrum.

Fenna Heyning
Al sinds haar opleiding tot internist-hematoloog staat voor Fenna Heyning hoogwaardige en gepersonaliseerde zorg voor de individuele patiënt centraal. Om dit duurzaam mogelijk te maken is zij ervan overtuigd dat het overkoepelende zorgsysteem een goed wetenschappelijk onderbouwde en meer geïntegreerde en innovatieve strategie nodig heeft. Vanuit dat inzicht besloot zij in 2014 zich te focussen op het bredere zorgsysteem en zorginnovaties, zowel technologisch, organisatorisch als cultureel. Heyning is acht jaar directeur geweest van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen STZ en is nu lead expertise integration bij NLC.

Nicole van Loy
Nicole van Loy heeft ruim 25 jaar ervaring op het brede terrein van zorg en welzijn. Ze heeft 8 jaar bij het Ministerie van VWS gewerkt als projectleider op de zwaardere, politiek gevoelige projecten. In de loop van haar carrière is het accent steeds meer op strategie en innovatie komen te liggen. Zij heeft verscheidende netwerken en allianties van de grond getrokken. Van Loy heeft een uitgebreid netwerk in de eerstelijn, zeker ook in Zuidoost-Brabant.

Samuel Smits
Samuel Smits is algemeen directeur van Gupta Strategists. Samen met zijn collega’s wist hij Gupta Strategists uit te laten groeien tot een succesvol zorgadviesbureau. Hij heeft gewerkt voor en met verschillende zorgorganisaties in Europa.

Wij zien uit naar de samenwerking met de nieuwe Raad van Commissarissen.

Eurofins PAMM, Peter de Zwart en Jacob Olie