Skip to main content
17-02-22

Stichting PAMM zet volgende stap op weg naar digitalisering


Eindhoven | Veldhoven, 28 januari 2019. Stichting PAMM (het grootste laboratorium voor pathologie in de regio zuidoost Brabant) zet de volgende stap op weg naar digitalisering.


Door digitalisering van de weefselpreparaten, die de patholoog gewoonlijk met een microscoop bekijkt, kan de beoordeling onafhankelijk van het fysieke preparaat (glaasje) plaatsvinden. Het preparaat kan nu op elke willekeurige plaats en door meerdere personen tegelijkertijd worden bekeken. Ook kan de patholoog snel overleg hebben met een (sub-) gespecialiseerde collega op afstand, of eenvoudig de beelden tonen tijdens een multidisciplinair overleg. Transport van de preparaten binnen het laboratorium en daarbuiten is hierbij dan niet meer nodig. 
Efficiënte en optimale diagnose
Digitale beelden van weefsel en slimme software helpen de patholoog om efficiënter te werken en een optimale diagnose vast te stellen. Dit verhoogt de doelmatigheid en er wordt een belangrijke kwaliteitsslag in de diagnostiek gemaakt. Philips levert de benodigde hardware en software en is nauw betrokken bij de invoering van digitale pathologie. PAMM en Philips willen zo gezamenlijk de efficiëntie en kwaliteit van de diagnostiek verder verbeteren, wat uiteindelijk zal bijdragen aan een betere patiëntenzorg.


Revolutionaire verandering binnen vakgebied van pathologie
Een computer is veel beter in het opsporen, in kaart brengen en tellen van (kenmerken van-) kankercellen in weefsel dan het menselijk oog. Toepassing van dit soort software zal niet alleen de reproduceerbaarheid helpen vergroten, maar ook de kennis van de ziekten wordt vergroot en de prognose zal op termijn beter kunnen worden ingeschat. Dit betekent dat de patholoog nog beter in staat is om de specialist van relevante informatie te voorzien waardoor patiënten uiteindelijk beter behandeld kunnen worden. Deze ontwikkeling zal het vakgebied pathologie revolutionair veranderen.

Mijlpaal
Op 1 december 2018 is de mijlpaal bereikt dat alle preparaten digitaal ingescand en bewaard worden. Dit betreft naar schatting tenminste 330.000 preparaten op jaarbasis. De pathologen zijn nu bezig verder ervaring op te doen in het digitaal beoordelen van deze preparaten, waarna volledig kan worden overgeschakeld op de nieuwe werkwijze en de verwachte voordelen en besparingen kunnen worden gerealiseerd.

Nieuwste geavanceerde technologieën
Digitale pathologie is een belangrijk innovatie speerpunt in de beleidsvisie van PAMM. Nauwkeurige weefsel- en moleculaire diagnoses worden steeds belangrijker voor behandelende artsen. PAMM wil artsen hierbij ondersteunen door gebruik te maken van de nieuwste geavanceerde technologieën.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Lilianne van Kaauwen, communicatieadviseur, T. 088 – 444 20 36, E. l.vankaauwen@pamm.nl of Paul Klinkhamer, Patholoog, T. 088 – 444 22 60 | E. p.klinkhamer@pamm.nl