Skip to main content
27-01-22

Zorgvisie interview met PAMM bestuurder Peter de Zwart


‘Mijn interesse voor de organisatie van zorg is al vroeg ontstaan’
Sinds begin augustus is Peter de Zwart bestuurder van Stichting PAMM, het regionale centrum voor medische microbiologie  en pathologie in Zuidoost-Brabant. ‘PAMM staat voor de verandering die gaande is in het zorglandschap’. Daarmee duidt hij op concentratie van zorg, netwerkgeneeskunde en de juiste zorg op de juiste plek.

Peter de Zwart, bestuurder van Stichting PAMM het regionale centrum voor medische microbiologie en pathologie in Zuidoost-Brabant
U bent ooit begonnen als arts, maar ging algauw verder van het bed af staan. ‘Ja, ik ben als arts-assistent orthopedie begonnen in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Vervolgens ben ik meeverhuisd met de chef de clinique naar het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) om daar een afdeling orthopedie van de grond te tillen. Het was een ingewikkelde maar boeiende opdracht om dat goed te realiseren binnen de bestaande ziekenhuisorganisatie waarin ieder zijn eigen agenda heeft. Daar is mijn interesse voor de organisatie van de zorg ontstaan.’
Maar eerst maakte u nog een uitstapje naar managementfuncties bij farmaceuten Lilly en daarna Sandoz . ‘Ik werd gevraagd naar aanleiding van een onderzoek waarbij ik als arts betrokken was. Ik heb  8 jaar gewerkt in die sector. Bij grote ondernemingen spelen heel andere vragen dan ik tot dan toe in de collegebanken en in het ziekenhuis was tegengekomen. Een mooie en leerzame tijd.’
In 1997 werd u partner bij organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. ‘Om toch weer dichter op de organisatie van de zorg te zitten. Het adviesvak geeft veel intellectuele uitdaging. Je wordt als adviseur bij verschillende vraagstukken gehaald: de rol van de bestuurder, de structuur aan de top, omgaan met de verschillende belangen en invloeden… Het draait allemaal om de best mogelijke zorg leveren binnen een organisatie die bestuurbaar en slagvaardig is.’
Met die ervaring erbij keerde u terug naar het CWZ in een heel andere rol: bestuurder. ‘Dat was wel grappig ja. Ik werd interim-bestuurder als sluitstuk van een grote adviesopdracht bij de organisatie waar ik eerst als ‘jongste bediende’ aan de hand van de chef de clinique orthopedie was binnengekomen. En sommige mensen met wie ik toen te maken had, werkten er nog steeds.’
Maar na ruim een jaar was het klaar? ‘Ons advies was om een nieuwe invulling te geven aan de topstructuur. Mijn opdracht als interim-bestuurder was de nieuwe bestuursstructuur mee vorm te geven en wat meer swingend te krijgen. Het was een opdracht met een kop en een staart.’
Het beviel kennelijk: een jaar later trad u toe tot het bestuur van het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. ‘Ik ervaar de rol van bestuurder als heel betekenisvol. Ik kan er mijn energie in kwijt en haal er ook weer energie uit. Een positie waarin ik mijn eigen bijdrage kan leveren aan het verbeteren en vernieuwen van de zorg. In november 2005 ben ik er begonnen, aanvankelijk samen met Loeks van der Veen, na de fusie tot Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) ook met de twee bestuurders van het St Elisabeth. De hele ziekenhuiszorg van Midden-Brabant viel onder onze verantwoordelijkheid. De fusie had alles te maken met kwaliteit en veiligheid. Centraal wat moet, dichtbij wat kan. Concentratie gericht op het zorgproces.’
Na tien jaar keerde u terug naar het advieswerk, als directeur Gezondheidszorg bij AT Osborne, tot Stichting PAMM op uw pad kwam. ‘PAMM bestond vorig jaar weliswaar 70 jaar, maar staat vandaag de dag model voor verandering in het zorglandschap. En die verandering gaat voorlopig nog wel door. De organisatie heeft een belangrijke opgave in netwerkzorg. De artsen-microbioloog en pathologen van PAMM werken schouder aan schouder met huisartsen en medisch specialisten om de juiste diagnose te stellen en/of de beste behandeling te bepalen. Bijvoorbeeld om de aard van een tumor vast te stellen en welke bestraling of chemo aangewezen is. Of om vast te stellen voor welk medicijn de verwekker van een infectie bij een patiënt gevoelig is.

Door de functies medische microbiologie en pathologie uit de ziekenhuizen in de regio te concentreren  in de twee laboratoria van PAMM  is schaalvergroting gerealiseerd waardoor veel meer mogelijk is dan met 4-5 kleinere laboratoria. Innovatie staat hoog in het vaandel. Voor digitale pathologie met gebruik van big data is een samenwerking met Philips aangegaan. PAMM speelt ook een grote rol in verantwoord antibioticabeleid. Onderzoek, preventie en nascholing zijn belangrijke activiteiten. Kortom, het is een organisatie met groot potentieel en een belangrijke maatschappelijke opdracht.’

Met dank aan Berber Bast, Chef Redactie Zorgvisie.
https://www.zorgvisie.nl/mijn-interesse-voor-de-organisatie-van-zorg-is-al-vroeg-ontstaan/