Skip to main content

PAMM voert vervolgonderzoeken BVO darmkanker uit

Vanaf januari 2014 gaat PAMM de BVO darmkanker vervolgonderzoeken uitvoeren voor drie ziekenhuizen in de regio Zuidoost-Brabant. Darmtumoren worden hiermee in een vroegtijdig stadium ontdekt. Dat doet de overlevingskansen van patiënten aanmerkelijk toenemen.

Hoe werkt het?


Iedere Nederlander, tussen de 55 en 75 jaar oud, ontvangt vanaf 2014 elke twee jaar een uitnodiging om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. De regionale screeningsorganisatie voert dit uit, net zoals dat het geval is bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De patiënt krijgt een brief met foldermateriaal over het doel en de opzet van het screeningsprogramma toegestuurd. Daarbij zit ook een zogenaamde kit, een middel waarin men een geringe hoeveelheid faeces (poep) kan afnemen en via de post kan opsturen. Een laboratorium analyseert dit materiaal. Binnen 10 werkdagen heeft de patiënt bericht terug. Als er geen bloed in de faeces wordt aangetroffen, volgt na twee jaar een nieuwe oproep. Als er wel bloed te zien is, is dat reden voor een vervolgonderzoek in de vorm van een coloscopie (= dikke darm onderzoek). De patiënt ontvangt bij het bericht van de positieve uitslag meteen een afspraak voor een intakegesprek bij een regionaal coloscopiecentrum.

Coloscopie

Het verdere beleid is afhankelijk van de bevindingen bij de coloscopie. Dan komt PAMM als organisatie in beeld. De verkregen materialen uit de coloscopie uit drie ziekenhuizen (Maxima Medisch Centrum, St. Anna ziekenhuis, Catharina ziekenhuis) worden opgestuurd naar het laboratorium van PAMM. Hiertoe is PAMM geaccrediteerd door de screeningsorganisatie. Als er bij de coloscopie geen afwijkingen te zien zijn, hoeft het onderzoek het eerste decennium niet te worden herhaald. Pas na tien jaar ontvangt de patiënt een nieuwe oproep. Als er een adenoom (=gezwel dat nog niet kwaadaardig is, maar wel de voorloper van kanker kan zijn) wordt aangetroffen, dat kon worden verwijderd, is het controlebeleid afhankelijk van hun aantal en grootte. Doorgaans wordt dan geadviseerd een nieuwe coloscopie uit te voeren na 3 tot 5 jaar. Als een maligniteit (= kwaadaardig weefsel) wordt aangetroffen, volgt een behandeling.
Lees hier het vervolg van dit bericht.