Skip to main content

Pathologie Elkerliek overgenomen door PAMM

PERSBERICHT – De afdeling pathologie van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond wordt overgenomen door Stichting PAMM. In het najaar start de overgang van de afdeling, waar ruim twintig mensen werken, naar Eindhoven. Dankzij de overname kan PAMM investeren in nog beter pathologisch onderzoek – met name onderzoek naar kankercellen in weefsel – voor patiënten in Zuidoost-Brabant.

Kwaliteit

Patiënten en zorgverleners zullen weinig van de overname merken. Een voorbeeld van een kleine verandering voor zorgverleners is dat zij ander afnamemateriaal krijgen dat beter aansluit bij de apparatuur en werkwijze van PAMM. “En de kwaliteit blijft minimaal gelijk of neemt zelfs toe”, verzekert PAMM-directeur Wim Bruinenberg.

Laatste ziekenhuis

Het Elkerliek was het laatste ziekenhuis in de regio dat nog een eigen afdeling pathologie had. “De ontwikkelingen in dit vakgebied gaan zo snel, dat het voor een kleine afdeling steeds moeilijker is om die bij te houden”, zegt Bruinenberg. “Specialismen en subspecialismen worden steeds belangrijker, en om je te kunnen specialiseren heb je nu eenmaal een groot aanbod aan onderzoeken nodig.” Met de overname groeit het aantal onderzoeken dat PAMM uitvoert, waardoor specialiseren gemakkelijker wordt. En de schaalvergroting brengt ook andere voordelen met zich mee, zegt Bruinenberg. “Hierdoor kunnen wij nog meer investeren in nieuwe technologie voor de diagnostiek en behandeling van voornamelijk kanker. Dat komt de patiënt zeker ten goede.”

Geen onbekende

PAMM is in de regio Helmond geen onbekende partij. Het lab werkt al jaren samen met het Elkerliek en huisartsen in de regio op het gebied van medische microbiologie. “We hebben besloten onze krachten verder te verenigen door nu ook samen te werken op het gebied van pathologie”, zegt Jean-Pierre van Beers van de Raad van Bestuur van het Elkerliek.
De gesprekken over overname van de afdeling pathologie zijn enkele jaren geleden begonnen. Inmiddels is de definitieve overeenkomst getekend en wordt in het najaar gestart met de verhuizing van de afdeling naar de PAMM-locatie bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Bij de overname gaan geen banen verloren. Dat is ook vanaf het begin van de onderhandelingen de inzet geweest, geven Van Beers en Bruinenberg aan. “Maar de verhuizing naar Eindhoven betekent wel een verandering voor de medewerkers. Daarom is er een ruime overgangsregeling”, zegt Bruinenberg.

Foto: Wim Bruinenberg, bestuurder Stichting PAMM, en Jean-Pierre van Beers, Raad van Bestuur Elkerliek ziekenhuis, ondertekenen de overeenkomst.