Skip to main content

Geen intensieve samenwerking Diagnostiek voor U en PAMM

Eindhoven | Veldhoven, 16 januari 2020. Gedurende het jaar 2018 hebben Stichting PAMM en  Stichting Synergos (Diagnostiek voor U) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een intensieve samenwerking. Waarop beide Raden van Bestuur en Raden van Toezicht in november 2018 het voorgenomen besluit om tot een fusie te komen kenbaar maakten. De Raden van Bestuur van Diagnostiek voor U en PAMM hebben in het najaar van 2019 gezamenlijk en in goed overleg besloten op dit moment af te zien van intensieve samenwerking.
De preferente zorgverzekeraars in de regio Eindhoven – VGZ en CZ – willen tot regionalisering van diagnostiek in deze regio komen. Het zorglandschap is, ook in onze regio, flink in beweging en die beweging brengt veel complexiteit met zich mee. Een fusie tussen PAMM en Diagnostiek voor U is nu niet de eerste aangewezen stap;  de basis voor een juridische fusie lijkt op dit moment te ontbreken.
Beide organisaties blijven zich inzetten voor zinnige, zuinige en kwalitatief goede zorg voor de patiënten.

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar communicatie@pamm.nl of bel met
Lilianne van Kaauwen, communicatieadviseur van Stichting PAMM.  T. +31 (0)88 – 444 20 36.