Skip to main content

Themadag van de landelijke Werkgroep Cytologie

Thomas Demeyere, patholoog Stichting PAMM, heeft dinsdag 20 mei op de themadag van de landelijke Werkgroep Cytologie een presentatie gehouden over het toenemende belang van ondersteuning bij puncties door een ervaren cytologische analist (Rapid On Site Evaluation).
Deze techniek is helemaal niet nieuw, maar kan volgens Demeyere wel een antwoord bieden op de toenemende eisen die worden gesteld aan het cytologisch onderzoek. Tijdens zijn voordracht ging hij uitgebreid in op de aanvullende immunologische en moleculaire technieken die op cytologisch materiaal kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor is het belangrijk dat de clinicus voldoende punctiemateriaal verkrijgt. Aanwezigheid van een cytologisch analist ter plaatse kan hiertoe een belangrijke bijdrage leveren. Hij maakte ook van de gelegenheid gebruik om Marjan Brandhorst te bedanken voor haar jarenlange inzet als leidinggevende van onze afdeling cytologie. Zij was de drijvende kracht achter de modernisering van het cytologisch laboratorium   (Dunne laag cytologie, automatische screening, immunocytologie, implementatie van ondersteuning bij puncties, …..)
Sinds 1 juni heeft Marjan Brandhorst, binnen de PAMM, de functie van relatiebeheerder op zich genomen.