Skip to main content

Aanpassing Borrelia diagnostiek

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijn Lyme ziekte en omdat de leverancier van onze huidige test overging op een nieuwe test hebben we na een evaluatie besloten een andere test in gebruik te nemen. Bij de oude test bepaalden we totaal imuunglobulinen tegen Borrelia. Als deze positief was zetten we vervolgtesten in. Bij de nieuwe test bepalen we apart IgG en IgM antistoffen. Als een van deze positief is zetten we vervolgens een bevestigingstest (immunoblot). Met de nieuwe test voldoen we ook beter aan de nieuwe richtlijn waarin geadviseerd wordt  voortaan gebruik te maken van een test die het antigeen VLSe bevat.

U kunt de Lyme ziekte richtlijn downloaden via  http://www.diliguide.nl/document/1314 .

Hieronder volgen nog de aanbevelingen vanuit de nieuwe richtlijn Lyme ziekte voor initiële diagnose lyme:
·         Maak voorafgaand aan serologisch onderzoek een inschatting van de voorafkans op actieve lymeziekte en interpreteer de uitslag van de antistoftest op basis van deze voorafkans.
·         Doe geen serologisch onderzoek wanneer de voorafkans op actieve lymeziekte als zeer laag is geschat (vermoeidheidsklachten zonder ander aanwijzingen voor lyme).
·         Behandel voor lymeziekte wanneer de voorafkans op lymeziekte als hoog is geschat ongeacht de uitslag van het serologisch onderzoek (bijvoorbeeld bij typische EM) .
·         Behandel voor lymeziekte wanneer de voorafkans op lymeziekte als intermediair is geschat en het serologisch onderzoek positief is.
·         Herhaal het serologisch onderzoek wanneer de voorafkans op lymeziekte als intermediair is geschat, de ziekteduur korter dan 8 weken is en in het eerste serummonster geen antistoffen zijn aangetoond; behandel voor lymeziekte als herhaalde serologie positief is.
·         Behandel voor lymeziekte wanneer de voorafkans op lymeziekte als laag is geschat en het serologisch onderzoek positief is. Bespreek voorafgaand aan de behandeling met de patiënt dat een andere diagnose moet worden overwogen als de behandeling geen effect heeft.
·         Behandel niet voor lymeziekte wanneer de voorafkans zeer laag is, ook al is serologie positief.