Skip to main content

Stichting PAMM start op 2 juli 2018 met digitale beoordeling van weefselcoupes

Stichting PAMM zet vol in op digitale pathologie diagnostiek met Philips
Digitale beelden van weefsel en slimme software moeten de patholoog gaan helpen om efficiënter te werken en een optimale diagnose vast te stellen

Veldhoven. Het laboratorium voor pathologie van Stichting PAMM, het grootste laboratorium voor pathologie in de regio zuidoost Brabant start op 2 juli 2018 met digitale beoordeling van weefselcoupes. Daarnaast zal Stichting PAMM, samen met Philips, bijdragen aan de ontwikkeling van slimme beeldanalyse-software die helpt bij de detectie en kwantificering van kankercellen in weefselpreparaten. PAMM en Philips willen zo gezamenlijk de efficiëntie en kwaliteit van de diagnostiek verder verbeteren, wat uiteindelijk zal bijdragen aan een betere patiëntenzorg. 

Pathologie speelt een cruciale rol bij de detectie en diagnose van een breed scala aan ziekten, waaronder kanker. Door de toename van het aantal gevallen van kanker, de vergrijzing van de bevolking en meer patiëntgerichte behandelingsmethoden, is de complexiteit en de druk op pathologische diagnostiek aanzienlijk toegenomen. Door digitalisering van de weefselpreparaten, die de patholoog gewoonlijk met een microscoop bekijkt, kan de beoordeling onafhankelijk van het fysieke preparaat plaatsvinden. Dit verhoogt de doelmatigheid. Het preparaat kan nu op elke willekeurige plaats en door meerdere personen tegelijkertijd worden bekeken. Ook kan de patholoog snel overleg hebben met een (sub-)gespecialiseerde collega op afstand, of eenvoudig de beelden tonen tijdens een multidisciplinair overleg. Transport van de weefselpreparaten is hierbij niet meer nodig. 

“Nauwkeurige weefsel- en moleculaire diagnoses worden steeds belangrijker voor behandelende artsen. Wij willen ze hierbij ondersteunen door gebruik te maken van de nieuwste geavanceerde technologieën.”

Wim Bruinenberg
Bestuurder Stichting PAMM

“Digitale pathologie is een belangrijk innovatie speerpunt in onze beleidsvisie Gezond Groeien,”zegt Wim Bruinenberg, bestuurder Stichting PAMM. “Nauwkeurige weefsel- en moleculaire diagnoses worden steeds belangrijker voor behandelende artsen. Wij willen ze hierbij ondersteunen door gebruik te maken van de nieuwste geavanceerde technologieën.”

Naast efficiëntieverbetering verwacht PAMM door het gebruik van de slimme beeldherkenning software een belangrijke kwaliteitsslag in diagnostiek te kunnen maken. Hiervoor werkt PAMM samen met Philips. Deze software gaat pathologen ondersteunen bij het beoordelen van onder andere biomarkers, die veranderingen van eiwitten en DNA in het weefsel aangeven.

“Een computer is veel beter in het opsporen, in kaart brengenen tellen van (kenmerken van-) kankercellen in weefsel dan het menselijk oog. Toepassing van dit soort software zal niet alleen de reproduceerbaarheid helpen vergroten, maar ook de kennis van de ziekten zal worden vergroot en de prognose zal op termijn beter kunnen worden ingeschat.” zegt Paul Klinkhamer, patholoog bij PAMM (foto). “Dit betekent dat de patholoog nog beter in staat is de klinische specialist van relevante informatie te voorzien waardoor patiënten uiteindelijk beter behandeld kunnen worden. Deze ontwikkeling zal het vakgebied pathologie revolutionair veranderen!”

“Het digitaliseren van pathologische diagnostiek biedt de mogelijkheid om de sector ingrijpend te veranderen en obstakels waar pathologen in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen weg te nemen”, aldus Henk Valk, CEO Philips Benelux. “Met digitale pathologie en het toepassen van slimme software willen wij pathologen helpen de efficiëntie te verhogen en de accuraatheid en precisie van de diagnose te verbeteren.”

Stichting PAMM is van plan een digitaal archief op te zetten, door jaarlijks alle 400.000 weefsel preparaten te digitaliseren met de Philips IntelliSite Pathology Solution. Deze digitale informatie zal een belangrijke bron van informatie vormen voor de ontwikkeling van beeldherkenningssoftware. 

Philips IntelliSite Pathology Solution is de eerste digitale pathologie product dat wereldwijd op de markt wordt gebracht voor primaire diagnostiek. Recentelijk heeft het Amerikaanse blad POPULAR SCIENCE de ‘Best of What’s New Award 2017’ aan Philips toegekend in de categorie ‘Gezondheid’, dit vanwege de significante stap voorwaarts op het gebied van diagnostiek dat met behulp van Philips IntelliSite Pathology Solution wordt bereikt.

Over PAMM
Stichting PAMM is hét regionale centrum voor infectieziekten (medische microbiologie) en pathologie in Zuidoost-Brabant. PAMM werkt hiertoe intensief en structureel samen met de verschillende ziekenhuizen in de regio, 500 huisartsen, de GGD, private- en zorginstellingen, tandarts- en verloskundigenpraktijken. Als vooraanstaand kennisinstituut houden wij ons naast diagnostiek, consultatie en preventie bezig met innovatie van het werkveld door toegepast onderzoek en nascholing. De Stichting telt ruimt 225 medewerkers, werkzaam op twee locaties. Meer informatie over PAMM, zie www.pamm.nl.

Over Koninklijke Philips N.V.
Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHIA) is een toonaangevende aanbieder van gezondheidstechnologie die zich richt op het verbeteren van de gezondheid van mensen en het bereiken van betere zorgresultaten binnen het gehele gezondheidscontinuüm, van gezond leven en preventie tot diagnostiek, behandeling en thuiszorg. Philips maakt gebruik van geavanceerde technologieën en diepgaand inzicht in klinische toepassingen en de behoeften van consumenten om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen. Het hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. De onderneming is marktleider op het gebied van diagnostische beeldvorming, beeldgestuurde behandelingen, medische IT toepassingen, patiëntbewaking, thuiszorgsystemen en gezondheidstoepassingen voor consumenten. Met wereldwijd circa 74.000 medewerkers en verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen genereerden de activiteiten op het gebied van gezondheidstechnologie in 2017 een omzet van 17,8 miljard euro. Voor nieuws over Philips kunt u terecht op www.philips.nl/nieuwscentrum.