Skip to main content

SJG Weert draagt de afdeling medische microbiologie over aan Stichting PAMM

Veldhoven, 1 oktober 2018

Om de continuïteit van de medische microbiologie ook voor de toekomst te kunnen blijven waarborgen, heeft het SJG Weert (St. Jans Gasthuis Weert) per 1 oktober 2018 de afdeling medische microbiologie overgedragen aan het regionale centrum voor medische microbiologie en pathologie, Stichting PAMM. De ontwikkelingen in dit vakgebied gaan zo snel, dat het voor een kleine afdeling zoals in het SJG Weert steeds moeilijker is om op in te spelen. Immers die ontwikkelingen gaan vaak gepaard met de aanschaf van kostbare nieuwe onderzoeksapparatuur en materialen. Reden waarom gekozen is voor een schaalvergroting die past bij het strategische en economische beleid van het SJG Weert.

Kwaliteit
Patiënten en zorgverleners zullen weinig van de overname merken.  “De kwaliteit blijft minimaal gelijk of neemt zelfs toe”, verzekert PAMM bestuurder Wim Bruinenberg. Een voorbeeld van een kleine verandering voor zorgverleners is dat zij ander afnamemateriaal krijgen dat aansluit bij de apparatuur en werkwijze van PAMM.  Met de overname groeit het aantal onderzoeken dat PAMM uitvoert.  De schaalvergroting brengt ook andere voordelen met zich mee, zegt Bruinenberg. Er kan meer geïnvesteerd worden in  nieuwe technologie voor nog betere en snellere diagnostiek. Dat is zeker een extra plus voor de patiënt.

Behoud banen
Inmiddels is de definitieve overeenkomst getekend en neemt PAMM vanaf 1 oktober 2018 de diagnostiek over. Uitgangspunt bij de onderhandelingen was dat er geen banen verloren mochten gaan. Dat is gelukkig ook gelukt. “De medewerkers werken voortaan vanuit Veldhoven, dat is wel een verandering voor hen. Daarom is gekozen voor een ruime overgangsregeling ”, zegt Bruinenberg. Per 1 februari 2019 zijn de medewerkers volledig ondergebracht bij PAMM.


Noot voor de Pers

Over PAMM
Stichting PAMM is hét regionale centrum voor medische microbiologie en pathologie. PAMM is een zelfstandig laboratorium dat al sinds 1947 intensief en structureel samenwerkt met de ziekenhuizen, huisartsen, verloskundigen, de GGD en andere zorginstellingen in de regio Zuidoost-Brabant. Als vooraanstaand kennisinstituut houden wij ons naast diagnostiek, consultatie en preventie bezig met innovatie van het werkveld door toegepast onderzoek en nascholing. De stichting telt ruim 225 medewerkers, werkzaam op twee locaties. PAMM is NEN-EN-ISO 15189:2012 geaccrediteerd.

Contact
Neem voor meer informatie contact op met Lilianne van Kaauwen, communicatieadviseur van Stichting PAMM.  T. +31 (0)88 – 444 20 36 | E. l.vankaauwen@pamm.nl of Mayke Breeuwer, communicatieadviseur SJG Weert. T. +31 (0)495 – 57 21 25.