Skip to main content

Peter de Zwart treedt toe tot de raad van bestuur van Stichting PAMM

De Raad van Toezicht van Stichting PAMM deelt u graag mede dat per 1 augustus 2018 de heer Peter de Zwart benoemd is tot bestuurder van Stichting PAMM. Met zijn benoeming krijgt PAMM een ervaren bestuurder met passie voor verbeteren en vernieuwen van de zorg. Peter de Zwart zal samen met de huidige bestuurder, Wim Bruinenberg, een tweehoofdige, collegiale Raad van Bestuur vormen tot 1 januari aanstaande.

Profiel Peter de Zwart
Peter was ruim 11 jaar ziekenhuisbestuurder; in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis, Nijmegen en Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg/Waalwijk. Hij werkte eerder als behandelend arts, manager in de farmacie en partner gezondheidszorg bij Twynstra Gudde. De afgelopen jaren was Peter directeur Gezondheidszorg bij AT Osborne – managers & consultants. Peter studeerde geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en heeft daarna diverse managementopleidingen gevolgd.


Peter de Zwart
Neem voor meer informatie contact op met Lilianne van Kaauwen, communicatieadviseur van Stichting PAMM.  T. +31 (0)88 – 444 20 36 | E. l.vankaauwen@pamm.nl
Contact