Skip to main content

Wijziging samenstelling Raad van Toezicht Stichting PAMM

Graag brengen wij u op de hoogte van een wijziging in de samenstelling van de Raad van Toezicht van Stichting PAMM. De heer Jan van den Brand heeft het Raad van Toezicht lidmaatschap van PAMM per 1 januari 2021 jl. beëindigd en de heer Jos van Nunen heeft per 1 augustus 2020 de rol van voorzitter op zich genomen. Vervolgens is er een selectieprocedure opgestart voor twee nieuwe leden.

Wij zijn verheugd u nu te kunnen melden dat twee nieuwe leden onze Raad van Toezicht gaan versterken, namelijk de heer Kjeld Aij en de heer Theo Huibers.

De heer Kjeld Aij is naast toezichthouder ook directeur van Thema Dijkzigt Erasmus MC. De heer Aij heeft tevens diverse directiefuncties vervuld bij onder andere het Amsterdam UMC en het VU medisch centrum.

De heer Huibers is naast zelfstandig adviseur in de markten media, technologie, zorg en onderwijs ook hoogleraar aan de Universiteit Twente en voorzitter van de Raad van Toezicht van RNW Media (voorheen de Wereldomroep).


De Raad van Toezicht van Stichting PAMM vanaf 1 januari 2021:

Voorzitter:
           De heer Jos van Nunen
Vicevoorzitter:     Mevrouw Alita Hidding    
Lid:                         Mevrouw Margot Elings
Lid:                         De heer Kjeld Aij
Lid:                         De heer Theo Huibers