Tag: Wormeieren en protozoa microscopie

Diarree
Gastroenteritis
Buikklachten

Materiaal: Feces (faeces) in TFT

Opmerking: Voor protozoa die niet in de het feces PCR panel zitten. Alleen in overleg met de arts-microbioloog.
Het potje tot maximaal de hoogte van het etiket vullen.

 • 1. Afnamemateriaal

 • 2. Afnametechniek

  Zie bijsluiter TFT-set.

 • 3. Minimale hoeveelheid

  Zie bijsluiter TFT-set.

 • 4. Bewaarcondities

  koelkast

 • 5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

  Standaard/optioneel: standaard
  Testfrequentie: werkdagelijks
  Uitslag bekend (dgn) positief: volgende dag
  Uitslag bekend (dgn) negatief: 1
  Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.

Lees verder