Test: Wormeieren en protozoa microscopie

Materiaal: Feces (faeces) in TFT

Opmerking: Voor protozoa die niet in de het feces PCR panel zitten. Alleen in overleg met de arts-microbioloog.
Het potje tot maximaal de hoogte van het etiket vullen.

2. Afnametechniek

Zie bijsluiter TFT-set.

3. Minimale hoeveelheid

Zie bijsluiter TFT-set.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: volgende dag
Uitslag bekend (dgn) negatief: 1
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.