Skip to main content

Tag: Lues serum – liquor ratio

Treponema pallidum
Neurolues
Syfillis
SOA

Materiaal: Liquor + stolbloed

Opmerking: Liquor dient altijd in combinatie met stolbloed worden afgenomen. Indien het serum en liquor niet gelijktijdig is afgenomen, is het onderzoek niet betrouwbaar.

 • 1. Afnamemateriaal

  PAMM nummer 28
  Liquorbuis

 • 2. Afnametechniek

  Volgens ziekenhuisprotocol.

 • 3. Minimale hoeveelheid

  Minimaal 2 ml liquor + 1 ml serum

 • 4. Bewaarcondities

  Koelkast

 • 5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

  Standaard/optioneel: standaard
  Testfrequentie: dagelijks
  Uitslag bekend (dgn) positief: 1-7
  Uitslag bekend (dgn) negatief: 1
  Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

 • 6. Accreditatie

  Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een extern laboratorium.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.

Continue reading