Skip to main content

Test: Lues serum – liquor ratio

Materiaal: Liquor + stolbloed

Opmerking: Liquor dient altijd in combinatie met stolbloed worden afgenomen. Indien het serum en liquor niet gelijktijdig is afgenomen, is het onderzoek niet betrouwbaar.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 28
Liquorbuis

2. Afnametechniek

Volgens ziekenhuisprotocol.

3. Minimale hoeveelheid

Minimaal 2 ml liquor + 1 ml serum

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 1-7
Uitslag bekend (dgn) negatief: 1
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een extern laboratorium.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.