Tag: Helicobacter pylori kweek + resistentiebepaling

Helicobacter pylori
Dyspepsie
Buikpijn
Reflux

Materiaal: Maagbiopt, Duodenumbiopt

Opmerking: Het onderzoek wordt optimaal verwerkt indien er tussen afname en laboratoriumverwerking niet meer dan twee uur transporttijd zit.

 • 1. Afnamemateriaal

  PAMM nummer 23
  HBP transportmedium

 • 2. Afnametechniek

  Volgens ziekenhuisprotocol.

 • 3. Minimale hoeveelheid

  Enkele biopten

 • 4. Bewaarcondities

  Kamertemperatuur, na afname z.s.m. naar laboratorium.

 • 5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

  Standaard/optioneel: standaard
  Testfrequentie: werkdagelijks
  Uitslag bekend (dgn) positief: 4-8
  Uitslag bekend (dgn) negatief: 7
  Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.

Lees verder