Skip to main content

Tag: Helicobacter pylori kweek + resistentiebepaling

Helicobacter pylori
Dyspepsie
Buikpijn
Reflux

Materiaal: Maagbiopt, Duodenumbiopt

Opmerking: Het onderzoek wordt optimaal verwerkt indien er tussen afname en laboratoriumverwerking niet meer dan twee uur transporttijd zit.

 • 1. Afnamemateriaal

  PAMM nummer 23
  HBP transportmedium

 • 2. Afnametechniek

  Volgens ziekenhuisprotocol.

 • 3. Minimale hoeveelheid

  Enkele biopten

 • 4. Bewaarcondities

  Kamertemperatuur, na afname z.s.m. naar laboratorium.

 • 5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

  Standaard/optioneel: standaard
  Testfrequentie: werkdagelijks
  Uitslag bekend (dgn) positief: 4-8
  Uitslag bekend (dgn) negatief: 7
  Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

 • 6. Accreditatie

  Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.

Lees verder