Skip to main content

Test: Helicobacter pylori kweek + resistentiebepaling

Materiaal: Maagbiopt, Duodenumbiopt

Opmerking: Na afname van het biopt dient het materiaal z.s.m. naar het laboratorium gebracht te worden zodat dit op de dag van afname nog  verwerkt kan worden.

1. Afnamemateriaal
Pamm website home

PAMM nummer 23
HPTM medium

Voor afname het medium gekoeld en donker bewaren. Het medium is beperkt houdbaar, bestel tijdig nieuw medium.

2. Afnametechniek

Volgens ziekenhuisprotocol.

3. Minimale hoeveelheid

Enkele biopten

4. Bewaarcondities

Na afname bewaren bij 4-20 gr, z.s.m. naar het laboratorium.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 4-8
Uitslag bekend (dgn) negatief: 7-10
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.