Test: Helicobacter pylori kweek + resistentiebepaling

Materiaal: Maagbiopt, Duodenumbiopt

Opmerking: Het onderzoek wordt optimaal verwerkt indien er tussen afname en laboratoriumverwerking niet meer dan twee uur transporttijd zit.

1. Afnamemateriaal

PAMM nummer 23
HBP transportmedium

2. Afnametechniek

Volgens ziekenhuisprotocol.

3. Minimale hoeveelheid

Enkele biopten

4. Bewaarcondities

Kamertemperatuur, na afname z.s.m. naar laboratorium.

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel: standaard
Testfrequentie: werkdagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief: 4-8
Uitslag bekend (dgn) negatief: 7
Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

6. Accreditatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.