Skip to main content

Strenger obductiebeleid door COVID-19

Eindhoven 20-3-2020

PAMM hanteert een strenger obductiebeleid ten gevolge van de COVID-19 situatie. Volgens de meest recente internationale richtlijnen, alsook volgens adviezen van onze beroepsgroep (Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVvP)) wordt in de huidige situatie geen meerwaarde gezien in het verrichten van obducties op bewezen COVID-19 patiënten of patiënten met een voor COVID-19 verdacht ziektebeeld. Met name omdat het beschermmateriaal (mondmaskers en beschermende kledij) dat tijdens obducties gebruikt wordt schaars is, dient een verzoek tot obductie op andere patiënten eerst overlegd te worden met de patholoog (tijdens kantooruren bereikbaar op het telefoonnummer 088-444 22 00, na 17.30 uur en in het weekend: 088-444 22 45).