Skip to main content

Legionella onderzoek PAMM

Mensen kunnen ziek worden wanneer zij druppels waternevel inademen die besmet zijn met de legionella bacterie. De uitbraak van deze epidemische ziekte tijdens de bloemenshow in Bovenkarspel en het ontdekken van besmette waterleidingssystemen in verzorgingstehuizen en andere openbare instellingen heeft de maatschappij gealarmeerd. Om het risico te verkleinen dat dit gebeurt bij uw instelling, kunt u de nodige maatregelen nemen. 
Legionellabacteriën  
Legionellabacteriën komen van nature voor in onze bodem, het oppervlaktewater en ondiep grondwater. Deze bacteriën hebben zeer specifieke voedingseisen en vermeerderen zich optimaal bij een temperatuur tussen de 25 en 45 graden Celsius.
Rol PAMM
PAMM legt graag uit wat ze voor u kan betekenen op het gebied van legionella preventie. Want wat is de legionella bacterie eigenlijk, hoe stel je een legionella beheersplan op en op welke vlakken/gebieden kan PAMM daar een rol in spelen. Lees het allemaal op de volgende pagina’s: http://www.pamm.nl/over-pamm/legionella-onderzoek.html