Skip to main content

De komende vijf jaar is het Laboratorium voor Pathologie (PAMM) wederom geaccrediteerd.

Het CCKL-keurmerk is opnieuw toegekend. Lees hier het bericht daarover.