Skip to main content

Tag: hepatitis D serologie

Hepatitis D
HDV
Delta antigeen

Materiaal: Stolbloed

Opmerking: Alleen zinvol bij patienten die reeds bekend hepaitis B positief zijn.
Wordt verzonden naar een extern laboratorium, uitslag laat langer op zich wachten.

  • 1. Afnamemateriaal

  • 2. Afnametechniek

    Laat uw bloed afnemen bij de prikpost.

  • 3. Minimale hoeveelheid

    1 buis stolbloed (5ml) (Minimaal 200µL serum nodig).

  • 4. Bewaarcondities

    Kamertemperatuur

  • 5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

    Standaard/optioneel: standaard
    Testfrequentie: Afhankelijk van extern laboratorium.
    Uitslag bekend (dgn) positief: 7-21
    Uitslag bekend (dgn) negatief: 7-21
    Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

  • 6. Accreditatie

    Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een extern laboratorium.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.

Continue reading