Skip to main content

Tag: Hepatitis B PCR

Hepatitis
Hepatitis B
Viral load

Materiaal: EDTA-bloed, stolbloed

Opmerking: Bij voorkeur dient het materiaal binnen 24 uur na afname op het laboratorium te zijn en maximaal binnen 72 uur na afname.
Het onderzoek wordt per patiënt 1 keer in de 3-6 maanden ingezet.
Er wordt geen viral load bepaling gedaan van patiënten die niet bekend zijn met HBV of waarvan de serologie negatief is.

 • 1. Afnamemateriaal

 • 2. Afnametechniek

  Laat bloed afnemen bij de bloedafname.

 • 3. Minimale hoeveelheid

  2 buizen EDTA bloed (5ml) of stolbloed

 • 4. Bewaarcondities

  Kamertemperatuur

 • 5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

  Standaard/optioneel: standaard
  Testfrequentie: dagelijks
  Uitslag bekend (dgn) positief: 1
  Uitslag bekend (dgn) negatief: 1
  Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

 • 6. Accreditatie

  Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de accreditatie van Eurofins PAMM.

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.

Continue reading