Tag: Hepatitis B PCR

Hepatitis
Hepatitis B
Viral load

Materiaal: EDTA-bloed, stolbloed

Opmerking: Bij voorkeur dient het materiaal binnen 24 uur na afname op het laboratorium te zijn en maximaal binnen 72 uur na afname.
Het onderzoek wordt per patiënt 1 keer in de 3-6 maanden ingezet.
Er wordt geen viral load bepaling gedaan van patiënten die niet bekend zijn met HBV of waarvan de serologie negatief is.

 • 1. Afnamemateriaal

 • 2. Afnametechniek

  Laat bloed afnemen bij de bloedafname.

 • 3. Minimale hoeveelheid

  2 buizen EDTA bloed (5ml) of stolbloed

 • 4. Bewaarcondities

  Kamertemperatuur

 • 5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

  Standaard/optioneel: standaard
  Testfrequentie: werkdagelijks
  Uitslag bekend (dgn) positief: 1
  Uitslag bekend (dgn) negatief: 1
  Uitslag opvraagbaar via: 088 – 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.

Lees verder